Praca w USA - warunki, zarobki, kultura

Podstawowe informacje o pracy w USA

Legalna praca: Rynek pracy zamknięty dla pracowników z Polski

Formalności:
Pozwolenie na pracę - potrzebna wiza. Polacy mają do wyboru dwa rodzaje wiz: typu L - dla pracowników oddelegowanych przez amerykańską firmę i typu H - dla pracowników tymczasowych. Jeśli chcesz pracować na stanowisku wymagającym zaawansowanej wiedzy technologicznej potrzebujesz wizy H-1B, w rolnictwie - H-2A; inni pracownicy tymczasowi - H-2B. Taką wizę załatwia pracodawca, który powinien złożyć w Urzędzie ds. Imigracji i Obywatelstwa (USCIS) formularz I-129 i pracowniczą petycję nieimigracyjną. Powiadomienia o zatwierdzeniu petycji odsyłane są na formularzu I-797. Fakt zatwierdzenia petycji nie gwarantuje automatycznego przyznania wizy, a osoba,która ubiega się o nią, musi spełniać wszystkie wymagania przewidziane prawem imigracyjnym.

Pozwolenie na pobyt - potrzebna wiza.

Praca dla: wykwalifikowanych specjalistów - informatyków, lekarzy, a także podczas wakacji dla studiującej młodzieży (w ramach programów, np. Work & Travel, Camp America) - w parkach rozrywki, obozach dla dzieci itp.

Przydatne linki: