Porady i ciekawostki o prawie pracy

 • Zwolnienia grupowe od A do Z

  10-01-2011 11:49

  "Będą kolejne zwolnienia grupowe w firmie (...)", "Zapytany o temat zwolnień grupowych w swoim przedsiębiorstwie, zaznaczył, że (...)", "Ograniczamy budżety, tracimy optymizm, pozbywamy się pracowników (...)". W dobie kryzysu często słyszysz o...

  skomentuj (0)
 • Wynagrodzenie w obcej walucie

  24-03-2010 13:32

  Czy wynagrodzenie wolno ustalić i wypłacić w walucie obcej?

  skomentuj (0)
 • Czy nietrzeźwość pracownika trzeba stwierdzić badaniem?

  25-02-2010 10:14

  Nietrzeźwość pracownika w sposób formalny można stwierdzić tylko po przeprowadzeniu odpowiedniego badania na obecność alkoholu w organizmie. Jednak, jeżeli pracownik nie chce się poddać badaniu, wówczas do stwierdzenia nietrzeźwości wystarczy...

  skomentuj (0)
 • Roszczenie o udzielenie urlopu może ulec przedawnieniu

  10-02-2010 14:19

  Zasadą szeroko pojmowanego prawa cywilnego, w tym prawa pracy, jest przedawnianie się roszczeń. Również roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego podlega przedawnieniu.

  skomentuj (0)
 • Jak wypowiedzieć umowę o pracę na zastępstwo?

  04-02-2010 16:59

  Nowelizacja kodeksu pracy z 26 lipca 2002 r. wprowadziła możliwość zawierania umowy o pracę na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Z początkiem 2004 r. wspomnianą regulację uzupełniono o przepis umożliwiający...

  skomentuj (0)
 • Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

  11-03-2009 15:33

  W dniu 22.12.2007 r. złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia art. 30 par. 1 pkt.2 . W tym okresie napisałam, że wykorzystuje zaległy urlop w ilości 26 dni i zakończenie pracy zastąpi w dniu 31.01.2008...

  skomentuj (0)
 • Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

  11-03-2009 15:30

  Ustalając krąg osób, których obejmuje odpowiedzialność karna za przestrzeganie praw pracownika trzeba ustalić, że zgodnie z treścią art. 3 Kodeksu pracy przy wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę działa organ zarządzający lub...

  skomentuj (0)
 • Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

  11-03-2009 15:25

  Co grozi pracodawcy za niewypłacanie wynagrodzenia za godziny wykraczające poza obowiązujące normy czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy?

  skomentuj (0)