Porady i ciekawostki o prawie pracy

 • Wątpliwości związane z przepisami o mobbingu

  11-03-2009 15:20

  Pytanie dotyczy praktycznego zastosowania przepisów kodeksu pracy dotyczących mobbingu. W 2000 r. była kontrola, podczas której nie stwierdzono uchybień dotyczących sposobu rozliczania odsetek należnych z tytułu nieterminowego uiszczania należności....

  skomentuj (0)
 • Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

  11-03-2009 15:14

  Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia 2008 r. Pracodawca otrzymał wypowiedzenie, ale ja...

  skomentuj (0)
 • Ochrona praw pracowniczych za granicą

  11-03-2009 15:11

  Mój narzeczony pracuje w Wielkiej Brytanii, nie ma jeszcze ukończonych 21 lat. Z racji tego zarabia 4,85 funta na godzinę choć inni pracownicy maja 5,35 funta bo są pełnoletnimi pracownikami (maja ukończone 21 lat). Mój narzeczony robi dokładnie to...

  skomentuj (0)
 • Niezgłoszenie o zatrudnianiu pracownika

  11-03-2009 14:36

  Czy PUP może nakazać płatność kary bez wydawania decyzji administracyjnej za nie zatrudnienie pracownika?

  skomentuj (0)
 • Molestowanie i mobbing w pracy

  11-03-2009 14:33

  Była pracownica wystąpiła z pozwem o odszkodowanie za mobbing. W prośbie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie podała przyczyny. Zarzuca jednemu z pracowników pracodawcy (jej bezpośredniemu przełożonemu), że ją molestował, a gdy...

  skomentuj (0)
 • Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

  11-03-2009 14:17

  W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracownik może zarówno kwestionować zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak również zasadność wypowiedzenia umowy o pracę. W razie wypowiedzenia bądź...

  skomentuj (0)
 • Zatrudnienie pracownika młodocianego

  11-03-2009 11:47

  Zatrudniam pracownika młodocianego na umowę o pracę na czas określony (nauka zawodu) od 01.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Chciałbym dalej pracownika zatrudnić od 01.09.2007 r. Pracownik wykorzystał 26 dni urlopu (208 godzin). Jaką umowę powinienem...

  skomentuj (0)
 • Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

  11-03-2009 11:38

  Mam syna, który 15 lat skończył w styczniu tego roku i szukam dla niego pracy. Czy może pracować za moją zgodą? Jakich prac nie może wykonywać?

  skomentuj (0)
 • Wynagrodzenie młodocianych a nieobecność w szkole

  11-03-2009 11:33

  Pracodawca zatrudnia młodocianych którzy odbywają praktyczną naukę zawodu i dokształcają się w szkole zasadniczej. szkoła skierowała do pracodawcy pismo informujące iż dwaj uczniowie w okresie od 01.09.2008 do 14.11.2008 opuścili bez...

  skomentuj (0)