Porady i ciekawostki o prawie pracy

 • Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

  11-03-2009 15:33

  W dniu 22.12.2007 r. złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia art. 30 par. 1 pkt.2 . W tym okresie napisałam, że wykorzystuje zaległy urlop w ilości 26 dni i zakończenie pracy zastąpi w dniu 31.01.2008...

  skomentuj (0)
 • Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

  11-03-2009 15:30

  Ustalając krąg osób, których obejmuje odpowiedzialność karna za przestrzeganie praw pracownika trzeba ustalić, że zgodnie z treścią art. 3 Kodeksu pracy przy wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę działa organ zarządzający lub...

  skomentuj (0)
 • Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

  11-03-2009 15:25

  Co grozi pracodawcy za niewypłacanie wynagrodzenia za godziny wykraczające poza obowiązujące normy czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy?

  skomentuj (0)
 • Wysokość grzywny za wykroczenia z kodeksu pracy

  11-03-2009 15:22

  Sąd Grodzki może wymierzyć grzywnę za naruszanie praw pracowniczych. Jaki jest zakres możliwych kar?

  skomentuj (0)
 • Wątpliwości związane z przepisami o mobbingu

  11-03-2009 15:20

  Pytanie dotyczy praktycznego zastosowania przepisów kodeksu pracy dotyczących mobbingu. W 2000 r. była kontrola, podczas której nie stwierdzono uchybień dotyczących sposobu rozliczania odsetek należnych z tytułu nieterminowego uiszczania należności....

  skomentuj (0)
 • Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

  11-03-2009 15:14

  Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia 2008 r. Pracodawca otrzymał wypowiedzenie, ale ja...

  skomentuj (0)
 • Ochrona praw pracowniczych za granicą

  11-03-2009 15:11

  Mój narzeczony pracuje w Wielkiej Brytanii, nie ma jeszcze ukończonych 21 lat. Z racji tego zarabia 4,85 funta na godzinę choć inni pracownicy maja 5,35 funta bo są pełnoletnimi pracownikami (maja ukończone 21 lat). Mój narzeczony robi dokładnie to...

  skomentuj (0)
 • Niezgłoszenie o zatrudnianiu pracownika

  11-03-2009 14:36

  Czy PUP może nakazać płatność kary bez wydawania decyzji administracyjnej za nie zatrudnienie pracownika?

  skomentuj (0)
 • Molestowanie i mobbing w pracy

  11-03-2009 14:33

  Była pracownica wystąpiła z pozwem o odszkodowanie za mobbing. W prośbie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie podała przyczyny. Zarzuca jednemu z pracowników pracodawcy (jej bezpośredniemu przełożonemu), że ją molestował, a gdy...

  skomentuj (0)