Porady i ciekawostki o prawie pracy

 • Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

  11-03-2009 11:25

  Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi spełniać firma, która zamierza przyjąć uczniów na praktyki...

  skomentuj (1)
 • Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

  11-03-2009 11:17

  Zatrudniam pracowników młodocianych na umowę o pracę na 3 lata zawarta z Cechem Rzemiosł Różnych (nauka zawodu), którzy 2 razy w tygodniu mają u mnie w zakładzie praktykę. W szkole przed świętami uczniowie młodociani mają ferie świąteczne , które...

  skomentuj (0)
 • Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

  11-03-2009 11:12

  Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu? Proszę o podanie aktów prawnych.

  skomentuj (0)
 • Dofinansowanie kształcenia młodocianego

  11-03-2009 11:01

  Z wykształcenia jestem pedagogiem jak i germanistą a również pośrednikiem w obrocie nieruchomości. Od 18 lat prowadzę działalność gospodarczą, której część to prowadzenie sklepu z bielizną. Od 1992 do dnia dzisiejszego praktykę z nauki zawodu...

  skomentuj (0)
 • Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

  11-03-2009 10:54

  Młodociani, czyli w rozumieniu kodeksu pracy, osoby które ukończyły 16 lat ale równocześnie nie przekroczyły wieku lat 18, poddani zostali w Kodeksie Pracy szczególnej regulacji w stosunku do osób pełnoletnich. Te odmienności dotyczą m.in. prawa do...

  skomentuj (0)
 • Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

  11-03-2009 10:44

  Jakie warunki musi spełnić pracodawca, który chce zatrudnić osobę niepełnoletnią?

  skomentuj (2)
 • Wypowiedzenie umowy o pracę

  09-09-2008 11:32

  Jak umiejętnie wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę? Dowiedz się, jak uniknąć błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Przeczytaj o podstawowych przyczynach, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę....

  skomentuj (1)
 • Choroba pracownika a rozwiązanie umowy o pracę

  08-09-2008 15:29

  Nasz pracownik rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron po bardzo wielu latach zatrudnienia. Po pewnym czasie podpisał nową umowę, powracając na wcześniejsze stanowisko. Strony ustaliły 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa nie jest umową na...

  skomentuj (0)
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę

  08-09-2008 15:24

  Pracownik został zatrudniony w firmie na okres próbny. Umowa zawarta została na okres 3 m-cy. Po okresie próbnym z pracownikiem została podpisana umowa na czas nieokreślony. Pracownik przepracował 6 miesięcy nie wliczając okresu próbnego. Jaki okres...

  skomentuj (0)