Porady i ciekawostki o prawie pracy

 • Zatrudnienie pracownika młodocianego

  11-03-2009 11:47

  Zatrudniam pracownika młodocianego na umowę o pracę na czas określony (nauka zawodu) od 01.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Chciałbym dalej pracownika zatrudnić od 01.09.2007 r. Pracownik wykorzystał 26 dni urlopu (208 godzin). Jaką umowę powinienem...

  skomentuj (0)
 • Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

  11-03-2009 11:38

  Mam syna, który 15 lat skończył w styczniu tego roku i szukam dla niego pracy. Czy może pracować za moją zgodą? Jakich prac nie może wykonywać?

  skomentuj (0)
 • Wynagrodzenie młodocianych a nieobecność w szkole

  11-03-2009 11:33

  Pracodawca zatrudnia młodocianych którzy odbywają praktyczną naukę zawodu i dokształcają się w szkole zasadniczej. szkoła skierowała do pracodawcy pismo informujące iż dwaj uczniowie w okresie od 01.09.2008 do 14.11.2008 opuścili bez...

  skomentuj (0)
 • Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

  11-03-2009 11:29

  Zatrudniam pracownika młodocianego od 01.09.2006 r. (nauka zawodu). Jest to umowa na czas nieokreślony. Pracownik wystąpił dzisiaj o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powodów osobistych. Przychyliłem się do prośby pracownika...

  skomentuj (0)
 • Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

  11-03-2009 11:25

  Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi spełniać firma, która zamierza przyjąć uczniów na praktyki...

  skomentuj (1)
 • Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

  11-03-2009 11:17

  Zatrudniam pracowników młodocianych na umowę o pracę na 3 lata zawarta z Cechem Rzemiosł Różnych (nauka zawodu), którzy 2 razy w tygodniu mają u mnie w zakładzie praktykę. W szkole przed świętami uczniowie młodociani mają ferie świąteczne , które...

  skomentuj (0)
 • Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

  11-03-2009 11:12

  Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu? Proszę o podanie aktów prawnych.

  skomentuj (0)
 • Dofinansowanie kształcenia młodocianego

  11-03-2009 11:01

  Z wykształcenia jestem pedagogiem jak i germanistą a również pośrednikiem w obrocie nieruchomości. Od 18 lat prowadzę działalność gospodarczą, której część to prowadzenie sklepu z bielizną. Od 1992 do dnia dzisiejszego praktykę z nauki zawodu...

  skomentuj (0)
 • Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

  11-03-2009 10:54

  Młodociani, czyli w rozumieniu kodeksu pracy, osoby które ukończyły 16 lat ale równocześnie nie przekroczyły wieku lat 18, poddani zostali w Kodeksie Pracy szczególnej regulacji w stosunku do osób pełnoletnich. Te odmienności dotyczą m.in. prawa do...

  skomentuj (0)