Praca w Austrii - warunki, zarobki, kultura

Podstawowe informacje o pracy w Austrii

Legalna praca: Rynek pracy otwarty od 1 maja 2011 r.

Formalności:
Pozwolenie na pracę - nie wymagane

Pozwolenie na pobyt - nie wymagane, ale w kraju jest obowiązek meldunkowy. W ciągu trzech dni od przyjazdu trzeba poinformować o tym urząd miasta (Magistrat) lub gminy (Gemeindeamt). Jeśli pobyt będzie dłuższy niż 3 miesiące, niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia zameldowania/legalności pobytu. Wydaje je Urząd do Spraw Pobytu (Aufenthaltsbehörde). Po pięciu latach nieprzerwanego i legalnego pobytu w Austrii obywatelom UE przysługuje prawo do pobytu stałego.

Praca dla: inżynierów, informatyków, pracowników fizycznych, kelnerów, sprzątaczek, opiekunek osób starszych i chorych.

Przydatne linki: