Praca w Holandii - warunki, zarobki, kultura

Podstawowe informacje o pracy w Holandii

Legalna praca: Rynek pracy otwarty od 1 maja 2007 r.

Formalności:
Pozwolenie na pracę - nie wymagane

Pozwolenie na pobyt - nie wymagane

numer BSN (Burgerservicenummer) - niezbędny dla pracowników zatrudnionych w Holandii. To połączenie polskiego NIP-u i nr PESEL. Można go otrzymać w holenderskim urzędzie miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania

Praca dla: pielęgniarek, spawaczy, ślusarzy, budowlańców, rzeźników, w rolnictwie - przy uprawie kwiatów, zbiorze owoców, w rybołówstwie oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Przydatne linki: