List motywacyjny wzór - przedstawiciel handlowy

.
08.06.2010 , aktualizacja: 26.07.2010 12:58
A A A
?Ze sprzedażą mam styczność od ponad pięciu lat, od samego początku na stanowiskach sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego. Zdobyłem praktyczne doświadczenie w obsłudze i pozyskiwaniu klientów w sektorach B2C oraz B2B. W swojej karierze byłem odpowiedzialny za klientów z danego sektora (FMCG), a także za klientów z danego obszaru (woj. Mazowieckie).?
Warszawa, 23.05.2010

Firma ABC Sp. z o.o.

Dyrektor Działu Sprzedaży

Szanowny Panie,

List ten jest zgłoszeniem mojej kandydatury do pracy w firmie ABC na stanowisku przedstawiciela handlowego. Państwa organizacja już od jakiegoś czasu zwraca moją uwagę jako firma, z którą chciałbym związać swą zawodową przyszłość. Dotychczasowy przebieg mojej kariery zawodowej, umiejętności handlowe oraz przede wszystkim wyniki w obszarze sprzedaży w Państwa branży czynią ze mnie bardzo adekwatnego kandydata.

Ze sprzedażą mam styczność od ponad pięciu lat, od samego początku na stanowiskach sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego. Zdobyłem praktyczne doświadczenie w obsłudze i pozyskiwaniu klientów w sektorach B2C oraz B2B. W swojej karierze byłem odpowiedzialny za klientów z danego sektora (FMCG), a także za klientów z danego obszaru (woj. Mazowieckie). W dwóch firmach, w których pracowałem dotychczas, zawsze należałem do najlepszych sprzedawców / przedstawicieli handlowych. Osiągałem wyniki znacznie przekraczające wyznaczone mi targety finansowe, dwukrotnie przyznano mi nagrodę dla sprzedawcy o największym kwartalnym wzroście wyników.

W moim podejściu do sprzedaży za najważniejsze uznaję zadowolenie klienta, na bazie którego jestem w stanie zbudować długotrwałą relację, generującą wymierne przychody dla firmy, w której pracuję. Posiadam dzięki temu szeroką bazę zaufanych klientów, co w branży takiej jak Państwa jest szczególnie cenne. Dzięki naturalnym predyspozycjom (otwartość, optymizm, wytrwałość w pokonywaniu przeszkód), doświadczeniu oraz licznym profesjonalnym szkoleniom, potrafię prowadzić negocjacje z osobami decyzyjnymi różnych na różnych szczeblach w organizacji.

Umiejętność identyfikowania potrzeb klienta oraz zdolność do szybkiego podejmowania decyzji pozwala mi na szybkie zaoferowanie produktów i rozwiązań satysfakcjonujących dla klienta i dochodowych dla mojej firmy. Praca w firmie ABC dałaby mi możliwość rozwoju w znanej już mi branży, a samej firmie zyskania doświadczonego i skutecznego przedstawiciela handlowego.

Z poważaniem

Zobacz także