Wzór listu motywacyjnego - inżynier

.
14.06.2010 , aktualizacja: 15.04.2013 17:48
A A A
?Posiadam siedmioletnie doświadczenie w technologiach wymienionych w opisie stanowiska. Zacząłem zdobywać je jeszcze podczas studiów politechnicznych, uczestnicząc w licznych, także tych fakultatywnych, projektach uczelnianych. Praktyczne doświadczenie inżynieryjne zdobywałem także odbywając praktyki i staże w czołowych na rynku firmach stosujących ww. technologie.?
Warszawa, 25.05.2010

Firma ABC Sp. z o.o. Dział Techniczny

Szanowni Państwo,

odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone na portalu Gazetapraca.pl, przesyłam swoje dokumenty aplikacyjne na stanowisko inżyniera.

Posiadam siedmioletnie doświadczenie w technologiach wymienionych w opisie stanowiska. Zacząłem zdobywać je jeszcze podczas studiów politechnicznych, uczestnicząc w licznych, także tych fakultatywnych, projektach uczelnianych. Praktyczne doświadczenie inżynieryjne zdobywałem także odbywając praktyki i staże w czołowych na rynku firmach stosujących ww. technologie.

Posiadam wysoko rozwinięte kompetencje analityczne, dzięki czemu skutecznie rozwiązuję złożone technicznie problemy. Potrafię precyzyjnie zdefiniować, gdzie leży istota problemu i wskazać efektywne jego rozwiązania. Jednocześnie, jestem osobą kreatywną, z dostępnych danych i narzędzi potrafię stworzyć rozwiązania nowatorskie technologicznie. Doskonale odnajduję się w usprawnianiu zachodzących procesów.

Wszystkie wymienione w Państwa ogłoszeniu narzędzia informatyczne i graficzne znam w stopniu bardzo dobrym, większości z nich używam w codziennej pracy. Mogę wykazać się odpowiednimi certyfikatami i uprawnieniami, poświadczającymi kompetencje w obsłudze wskazanych urządzeń, narzędzi i programów komputerowych. Stale poszerzam swoją wiedzę. Zarówno studia podyplomowe, jak i liczne szkolenia oraz warsztaty (ich szczegółowy wykaz zamieszczam w CV) są tego najlepszym dowodem.

Wyrażam gotowość do stawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której mógłbym w pełni wykazać swoje inżynierskie kompetencje na ww. stanowisku.

Z poważaniem