Ile zarabia menedżer w banku?

wynagrodzenia.pl
06.05.2014 , aktualizacja: 06.05.2014 17:48
A A A
Tylko 15 menedżerów z banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych zarobiło w 2013 roku mniej niż milion PLN. Najliczniejszą grupę stanowili menedżerowie, których wynagrodzenie zamykało się w kwocie 2 milionów zł
Mediana rocznego wynagrodzenia menedżerów banków wyniosła w 2013 roku ponad 1,6 miliona PLN i była na poziomie porównywalnym do mediany za rok 2012. Na najwyższe zarobki kadra zarządzająca mogła liczyć w 2012 roku. Najmniej zarobiła rok później.Wykres 1. Mediana rocznego wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w latach 2006 - 2013 (osoby, które przepracowały cały rok)

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 roku

W 2013 tylko jeden menedżer otrzymał wynagrodzenie wyższe niż 4 mln PLN. Rekordzistą jest Luigi Lovaglio z Pekao SA. Jego pensja wyniosła ponad 8,5 mln PLN. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Jacek Bartkiewicz z Banku Gospodarki Żywnościowej SA, który zarobił 3,9 mln PLN. Podobne wynagrodzenie otrzymał Mateusz Morawiecki z Banku Zachodniego WBK SA.Wykres 2. Rozkład wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW, którzy przepracowali cały 2013 rok (n = 90 osób)

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 roku

Najwięcej spośród bankowej kadry zarządzającej zarobili oczywiście prezesi zarządów. Mediana ich średniego wynagrodzenia wyniosła niespełna 2,5 mln PLN. Wiceprezesi przeciętnie otrzymywali 1,59 mln a członkowie zarządów niewiele mniej - 1,54 mln PLN.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Zobacz także