Nowe zasady rekrutacji pracowników Instytucji Europejskich

Violetta Rymszewicz*
15.09.2011 , aktualizacja: 15.09.2011 13:50
A A A
O reformie systemu rekrutacji urzędników Instytucji wspólnotowych.
W 2010 roku EPSO (European Personel Selection Office) wprowadziło w życie nowe zasady rekrutacji pracowników Instytucji Europejskich. Powodem przeprowadzenia reformy była konieczność usprawnienia procesu rekrutacji (wcześniejszy system oznaczał nawet 2 lata oczekiwania na zatrudnienie) oraz wprowadzenia metod pozwalających na bardziej precyzyjny dobór kadr.

Szybciej znaczy lepiej

Nowy system zakłada cykliczność przeprowadzania konkursów i zaledwie 9-miesięczny proces rekrutacji.

Dla Administratorów (AD) rejestracja odbywa się corocznie we wrześniu i jeśli kandydat kończy rekrutację z sukcesem, trafia na listy rezerwowe w czerwcu następnego roku.

Dla Asystentów i Sekretarek (AST) proces rekrutacyjny rozpoczyna się w grudniu, a kończy wpisaniem na listy rezerwowe we wrześniu roku następnego.

Dla służb językowych (AD) termin rejestracji to marzec, a proces rekrutacji kończy się we wrześniu.

Nowy etap preselekcji

Celem zmian wprowadzonych przez EPSO jest poszukiwanie kandydatów posiadających określony zestaw kompetencji zawodowych i wysoki iloraz inteligencji poznawczej. Mniejszą wagę przywiązuje się do poziomu wiedzy teoretycznej. Za narzędzia rekrutacyjne posłużą trzy nowe rodzaje testów.

Abstrakt - reasoning. Choć nazwa brzmi znajomo i testy nie są metodologicznie nowe, to budzą spory niepokój wśród kandydatów. Panuje przekonanie, że bardzo trudno je zdać. Prawdą jest tylko to, że wymagają one starannego przygotowania i wielu powtórzeń przed egzaminem. Testy są przeprowadzane w 23 oficjalnych językach Unii Europejskiej.

Testy umiejętności zawodowych (np. dla stanowisk AST). Są to zadania, których charakter jest ściśle powiązany z przyszłą pracą. W tej grupie zadań można spodziewać się pytań dotyczących programów Word, Excel, Outlook ale również sprawdzenia znajomości pojęć związanych z szeroko rozumianą obsługą komputera, czy podstaw edytorstwa.

Judgment Situational Tests - nazywane inaczej testami behawioralnymi, to testy w stylu "Co byś zrobił gdyby .?". Składają się zawsze z opisu sytuacji realnej dla miejsca pracy i zestawu możliwych reakcji.

Wielozadaniowość w pigułce, czyli E-Tray Exercise

Jest to kolejna nowość opracowana przez EPSO. Zadania typu e-tray są projektowane dla stanowisk, na których niezbędne jest błyskawiczne określanie priorytetów, dobra organizacja pracy oraz komunikowanie się z wieloma osobami w tym samym czasie. Podczas wykonywania zadań typu e-tray kandydat musi przeprowadzić (przykłady): kalkulację kosztów, zebrać informacje do raportu, wykonać i odebrać kilka telefonów, czy napisać pilne maile. Wszystko w krótkim, określonym czasie! Kandydat ma do dyspozycji stanowisko pracy, komputer z niezbędnym oprogramowaniem i bardzo mało czasu. Jeśli dodać do tego stres i lawinowo rosnącą listę zadań, to ćwiczenie nie wydaje się proste.

Rekrutacja szyta na miarę - case study

Jak poprawić audyt wykorzystania funduszy unijnych na Bałkanach? Taki jest temat studium przypadku (Case Study Exercise), opracowanego przez EPSO. Jest to jeden ze stałych elementów Assessment Centers. Podczas sesji kandydat będzie pracować z dokumentacją dotyczącą problemu (raporty finansowe, maile, opinie ekspertów). Zespół oceniający (Asesorzy) przyglądają się zdolnościom i kompetencjom, takim jak:

- podejmowanie decyzji,

- współpraca w zespołem,

- zbieranie danych,

- komunikacja.

Wszystkie zadania, z którymi Kandydat spotka się podczas AC, są starannie dobrane do stanowiska pracy, na które aplikuje. Będą one symulować typowe problemy i realne sytuacje, z którymi spotka się podczas pracy w Komisji czy Parlamencie. Zestawy zadań są tak dobrane, aby każdy z kandydatów miał szansę zaprezentować swoje atuty.

Ważne informacje

Szczegółowe informacje o konkursach są publikowane na stronie internetowej EPSO oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji Kandydat musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny on-line i wysłać go do EPSO, przed upływem terminu przewidzianego na rejestrację. Zgłoszenia nadsyłane po podanym terminie nie są rozpatrywane. Sama rejestracja jest czasochłonna i dość skomplikowana. Warto się do niej wcześniej przygotować, pamiętając, że to też jest etap rekrutacji!

Wstępne testy selekcyjne (komputerowe) są przeprowadzane w poszczególnych państwach członkowskich. Etap oceny zintegrowanej odbywa się w Brukseli.

Sukces w rekrutacji niestety nie oznacza, że kandydat zostanie zatrudniony. Istnieją tzw. "listy rezerwowe", czyli baza danych laureatów, spośród których poszczególne Instytucje i Dyrekcje wybierają swoich pracowników. Osoby z najatrakcyjniejszymi aplikacjami zostają zapraszane na dalsze rozmowy kwalifikacyjne. Ważność list rezerwowych jest każdorazowo określana w ogłoszeniu o konkursie, publikowanym przez EPSO.

Zajrzyj tutaj (zestawienie przydatnych linków):

http://www.psychometric-success.com/aptitude-tests/abstract-reasoning-tests.htm

http://proeujob.blogspot.com/2011/08/epso-judgment-situational-tests-jst.html)

http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/pdf/sample_secretarial_administrative_skills-ast1_en.pdf

http://europa.eu/epso/discover/selection_proced/selection/index_en.htm

http://www.drtest.co.uk/

http://europa.eu/epso/doc/mock_casestudy_en.pdfVioletta Rymszewicz - konsultant i trener. Specjalizuje się w projektowaniu i przeprowadzaniu rekrutacji dla Instytucji Publicznych. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem dla kandydatów do pracy w Instytucjach Unijnych. Prowadzi bloga o rekrutacjach EPSO Pro.EU.Job blogZobacz także