Wszystko o pracy Eurokraty

Violetta Rymszewicz*
19.10.2011 , aktualizacja: 09.11.2011 11:22
A A A
Flaga Unii Europejskiej na Pałacu Kultury i Nauki

Flaga Unii Europejskiej na Pałacu Kultury i Nauki (Fot. Sławomir Kamiński / AG)

Są zatrudnieni w Brukseli lub Luksemburgu. Budzą podziw, szacunek, zazdrość, a ich pensje - skrajne emocje. Uprzywilejowani, żyją i pracują w centrum nowoczesnej Europy. Mówi się o nich - Eurokraci, a ściślej - urzędnicy Wspólnot Europejskich.
Dla kogo pracują?

Największym pracodawcą instytucji UE jest Komisja Europejska, ale zatrudnienie można również znaleźć, między innymi w Radzie Unii, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, Komitecie Regionów, Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Wymagania, jakie trzeba spełnić

Drzwi do pracy w Organach Unii otwiera znajomość, co najmniej jednego (poza ojczystym) języka urzędowego UE. Robocze języki to angielski, francuski i niemiecki. Inne wymagania podstawowe stawiane kandydatom do pracy w Instytucjach to: obywatelstwo jednego z państw członkowskich, korzystanie z pełni praw obywatelskich oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Od maja 2006 roku funkcjonariuszy wspólnotowych (urzędników nominowanych i mianowanych) zatrudnia się w jednej z dwóch grup funkcyjnych - Administratorów (AD) lub Asystentów (AST) (zobacz "Staff Regulations of Officials of The European Communities").

Dla stanowisk na poziomie AD niezbędne jest ukończenie studiów wyższych. Niektóre z nich wymagają wykształcenia w konkretnej dziedzinie jak: prawo, ekonomia, statystyka, czy IT (zobacz).

Oferty pracy określają każdorazowo wymiar wymaganego doświadczenia zawodowego.

Na czym polega praca?

Zakres obowiązków Administratora (AD) to, na przykład: projektowanie nowych aktów prawnych, udział w negocjacjach, wdrażanie nowych polityk i programów, uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach, przygotowanie badań i raportów, czy zarządzanie projektami informatycznymi.

Poziom AD to również praca w służbach lingwistycznych - tłumaczenia ustne, pisemne lub praca dla prawników zajmujących się tłumaczeniem tekstów ustaw.

Stanowiska Asystentów (AST) wspomagają pracę Administratorów, a zakres ich obowiązków może obejmować:

- zbieranie i analizę danych,

- prowadzenie sekretariatu,

- księgowość,

- serwis informatyczny.

Warunki pracy

Urzędnicy wspólnotowi pracują minimum 37,5 godziny tygodniowo. Od poniedziałku do piątku. Przysługują im 24 dni robocze urlopu wypoczynkowego. Dni wolne od pracy to również święta ustalone ze wszystkimi instytucjami wspólnotowymi.

Dzieci eurourzędników uczą się w Szkołach Europejskich, finansowanych i prowadzonych przez Unię Europejską.

Początkowe, bazowe zarobki dla stanowisk AST wynoszą 2 654,17 euro, dla najwyższych stanowisk AD 18 370,84 euro miesięcznie (powyższe dane mają charakter poglądowy; zobacz ).

Zobacz także