Jakie wymogi trzeba spełnić, aby pracować w aptece za granicą?

bsn
28.02.2013 , aktualizacja: 28.02.2013 19:22
A A A
Apteka

Apteka (Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta)

Kraje takie jak Norwegia, Wielka Brytania i Niemcy są jednymi z najpopularniejszych kierunków emigracji polskich lekarzy i farmaceutów. Oto lista wymogów, które farmaceuci muszą spełnić, zanim rozpoczną pracę w zagranicznej aptece.
Wymagania są takie same dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych - czyli m.in. dla Norwegii. I, na szczęście, nie są one zbyt wygórowane. Każdy farmaceuta, który chce, aby jego kwalifikacje zostały uznane poza granicami Polski, musi zwrócić się do Naczelnej Rady Aptekarskiej po stosowne zaświadczenie. NRA jest zobowiązana wydać dokument potwierdzający, że jego kwalifikacje są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach wspólnotowych. Oraz, że dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce jest gwarantem posiadania umiejętności określonych w unijnej dyrektywie (2005/36/WE z 7 września 2005 r.) dotyczącej uznawania kwalifikacji zawodowych.

Czego wymaga Unia?

Żeby absolwent studiów farmaceutycznych miał odpowiednią wiedzę o lekach i substancjach używanych do ich wytwarzania. Znał się na technologii farmaceutycznej oraz fizycznym, chemicznym, biologicznym i mikrobiologicznym testowaniu produktów leczniczych. Dysponował wiedzą o metabolizmie, używaniu i skutkach działania produktów leczniczych i substancji toksycznych. Prócz tego ma umieć ocenić dane naukowe dotyczące leków i udzielać w oparciu o nie informacji. Musi znać też prawne aspekty wykonywania zawodu farmaceuty.

NRA wydaje też zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej oraz inne dokumenty, których mogą wymagać właściwe organy państw członkowskich UE.

Warto też pamiętać, że dyplomy uzyskane po 2004 r. są automatycznie uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE. Farmaceuci, którzy uzyskali tytuł przed tym rokiem, muszą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji na zasadzie "Praw nabytych" - reguluje to także dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Warunkiem jest jednak to, że uzyskają z NRA zaświadczenie, że zgodnie z prawem wykonywali zawód farmaceuty nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata, w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.

W przypadku wnioskowania o uznanie kwalifikacji w Anglii i Irlandii wymagane jest przetłumaczenie na jęz. angielski (przez tłumacza przysięgłego) zaświadczenia otrzymanego z NRA. Potem wraz z polskimi oryginałami odsyła się je do NRA, a Rada przesyła je do odpowiednich organów w tych państwach. Nie można wysłać ich bezpośrednio. W przypadku Norwegii do wniosku należy dołączyć świadectwa pracy dotyczące zatrudnienia w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat.Zobacz także
Komentarze (1)
Zaloguj się lub komentuj jako gość
  • Gość: Bela

    0

    Artukuł nie jest kompletny.
    Aby pracować w np Brytyjskiej aptece nie trzeba mieć zupełnie żadnych kwalifikacji. Jesli "szef" zobaczy w Tobie pracowitość i jakikolwiek potencjał to zafunduje Ci kurs po którym zarobek nieco wzrosnie. Natomiast sam Farmaceuta w aptece jest jeden (ewentyualnie na zmiane z innym) na cały okres otwarcia apteki. Sprawdza i podpisuje każdy wydany lek na receptę. Służy również nieodpłatnie poradą niejako jak lekaż tylko z nieco mniejszymi kwalifikacjami. Bardzo często pacjenci przychodzący do apteki Farmaceutę traktują na "równi"z lekarzem.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX