Europa pod opieką

kk
25.11.2013 , aktualizacja: 25.11.2013 12:16
A A A
Rehabilitacja domowa osoby po udarze mózgu zazwyczaj wymaga nie tylko dobrych chęci, ale wiedzy i doświadczenia

Rehabilitacja domowa osoby po udarze mózgu zazwyczaj wymaga nie tylko dobrych chęci, ale wiedzy i doświadczenia (Shutterstock)

W starzejącym się społeczeństwie opiekun osób starszych zawsze znajdzie zatrudnienie. Pracowników z Polski poszukują firmy z całej Europy, ale najwięcej osób zgłasza się do pracy w Niemczech.
Eksperci z Komisji Europejskiej prognozują, że w nadchodzących dekadach struktura społeczeństwa ulegnie radykalnym zmianom. W 2060 r. niemal co trzeci obywatel w liczącej wtedy 517 mln mieszkańców UE będzie miał 65 lat lub więcej. To nie tylko ogromne wyzwanie dla gospodarki krajów europejskich, ale także dla systemów opieki. Od wejścia Polski do UE w 2004 roku zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych nie maleje. Z szacunków działającej w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Sekcji Agencji Opieki, skupiającej firmy świadczące usługi opieki w Niemczech wynika, że obecnie za naszą zachodnią granicą przebywa od 200 do nawet 250 tys. opiekunów osób starszych. Tylko 15-20 tys. z nich jest zatrudnionych legalnie, pozostała część pracuje na czarno.

- Niewiele kobiet z Polski decyduje się wyjechać do pracy legalnie. Ciągle pokutuje przeszłość i błędne przekonanie, że firmy umożliwiające legalne zatrudnienie wyzyskują opiekunki - wyjaśnia Olga Lisowska z SAZ. - Cały czas staramy się przekonywać opiekunki o korzyściach związanych z legalną pracą - podkreśla.

Plusy legalnego zatrudnienia to m.in. odprowadzanie składek emerytalnych i ubezpieczeniowych przez pracodawcę, czy wsparcie ze strony agencji pracy. W przypadku pracy na czarno, pracownik za granicą jest pozostawiony bez jakiejkolwiek opieki, nie przysługują mu też żadne prawa pracownicze. Pracę opiekunki osób starszych najłatwiej znaleźć za pośrednictwem polskich agencji pracy, które zatrudniają opiekunki w ramach umowy o pracę lub umowy-zlecenia, a następnie oddelegowują je za granicę. O pracę mogą się starać osoby, które mówią po niemiecku w stopniu komunikatywnym. Nieznajomość języka nie jest problemem, ponieważ większość agencji organizuje bezpłatne szkolenia językowe przed wyjazdem. Ważne jest też doświadczenie, niekoniecznie związane z pracą zawodową. Wystarczy, że kandydat do pracy opiekował się kimś starszym w rodzinie. - Wszystkie te informacje są weryfikowane podczas rekrutacji - mówi Lisowska. - Jeśli ktoś opiekował się chorym na demencję, to powinien znać objawy tej choroby. Praca za granicą wiąże się z wyjazdem z domu, zostawieniem na długie tygodnie bliskich, dlatego ktoś, kto chce wyjechać do pracy jako opiekun osób starszych powinien mieć odpowiednie predyspozycje psychiczne. - Opiekun przebywa ze swoim podopiecznym 24 godziny na dobę. Ważne jest, aby oboje byli dobrze zgrani charakterologicznie. Jeśli nie, zawsze opiekunka może poprosić o zmianę pacjenta i odwrotnie - pacjent o zmianę opiekuna - wyjaśnia Lisowska.

Opiekunowie osób starszych najwięcej mogą zarobić w Niemczech - stawki zaczynają się od 850 i sięgają nawet 1300 euro na rękę. Wysokość pensji zależy od znajomości języka niemieckiego, doświadczenia i kwalifikacji oraz stanu pacjenta. Do tej kwoty należy dodać pozamaterialne bonusy, tj. bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz pokrycie kosztów podróży.

Zobacz także