Emigracja zarobkowa: Polak najczęściej jeździ do Niemiec

Bartosz Sendrowicz
13.11.2012 , aktualizacja: 16.09.2015 12:32
A A A
Co dziesiąty dorosły Polak deklaruje, że w ostatniej dekadzie pracował zarobkowo za granicą. To oznacza, że za chlebem wyjechało 3,3 mln osób. Migracje zarobkowe były w ostatnich latach, szczególnie po wejściu Polski do UE, na tyle częste, że w przypadku ludzi w wieku 25-34 można mówić o pewnym doświadczeniu pokoleniowym. Także młodsi - w wieku 18-24 - deklarują chęć podjęcia pracy za granicą.
To niektóre wnioski płynące z najnowszego badania CBOS - "Wyjazdy zarobkowe za granicę". Co ciekawe, zainteresowanie pracą za granicą nie słabnie wśród Polaków od lat. W 2007 roku co 11. deklarował, że w minionej dekadzie zarabiał za granicą. Zdecydowana większość spośród tych, którzy wyjeżdżali za chlebem za granicę, pracowała poza krajem w okresie, kiedy Polska była już członkiem Unii Europejskiej. Prawie trzy czwarte (72 proc.) wyjechało za granicę po tym, jak Polska przystąpiła do UE. Tylko jeden na dziesięciu pytanych wyjechał przed 1 maja 2004 r. (czyli przed akcesją), ale kontynuował pracę po akcesji. Spośród 3,3 mln Polaków, którzy wyemigrowali zarobkowo, 2,4 mln zrobiło to już po przystąpieniu naszego kraju do UE.

Czynnikiem mającym największy wpływ na migracje zarobkowe jest wiek. W ostatniej dekadzie jeden na czterech badanych z grupy wiekowej 25-34 pracował za granicą. Pośród przedstawicieli pozostałych kategorii wiekowych odsetek nie był wyższy niż 12 proc. Najniższy był wśród osób najstarszych - w grupach wiekowych 55-64 oraz 65 i więcej odsetek wynosił odpowiednio: 4 i 1 proc.

Drugim co do ważności czynnikiem determinującym chęć do podjęcia pracy za granicą jest płeć. Pracę za granicą częściej podejmowali mężczyźni - 16 proc. spośród ankietowanych. Wśród kobiet było to tylko 7 procent. Grupą najchętniej wyjeżdżającą są mężczyźni w wieku 25-34 lata - w ostatniej dekadzie czterech na dziesięciu pracowało za granicą. Co ciekawe, wpływu na gotowość do wyjazdu nie ma wykształcenie. Doświadczenie pracy za granicą potwierdza niemal tyle samo osób z wykształceniem wyższym (13 proc.), średnim (14 proc.) i zasadniczym zawodowym (13 proc.). Wyjątkiem są osoby z wykształceniem podstawowym - tylko trzy na sto pracowały za granicą. - Niewielki odsetek pracujących za granicą wśród najsłabiej wykształconych można uzasadniać proporcjonalnie największym udziałem najstarszych respondentów wśród osób z wykształceniem podstawowym - wyjaśniają autorzy badania.

Badacze przyjrzeli się też, które grupy społeczno-zawodowe najczęściej wyjeżdżają za chlebem. I tak najczęściej wyjeżdżali robotnicy wykwalifikowani (26 proc.) oraz pracownicy usług (22 proc.). Warto też dodać, że bardzo wysoki odsetek jest wśród bezrobotnych - aż 26 proc. Jak wyjaśniają autorzy: - Prowadzi to do oczywistego wniosku, że wyjazdy zarobkowe poza Polskę wiążą się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia w kraju, ale może również wskazywać, że doświadczenie pracy za granicą niekoniecznie pomaga w znalezieniu zatrudnienia w kraju.

Dokąd za chlebem?

Najpopularniejszą lokalizacją są Niemcy - ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc.) pracowała tam lub pracuje obecnie. Kolejne miejsca zajmują: Wielka Brytania (21 proc.), Holandia (12 proc. ), Norwegia (8 proc.), Stany Zjednoczone (8 proc.), Włochy (7 proc.) i Francja (6 proc.). Co ciekawe - wskazują autorzy raportu - zatrudnienie u naszego zachodniego sąsiada zadeklarowało mniej osób niż w latach ubiegłych, kiedy dostęp do niemieckiego rynku pracy był trudniejszy. - Może to wskazywać na malejącą atrakcyjność podejmowania pracy sezonowej w tym kraju. Zwraca również uwagę fakt, że w tym roku szczególnie dużo osób zadeklarowało pracę w innych państwach niż Niemcy i Wielka Brytania - komentują eksperci z CBOS. Badacze zaznaczają też, że wyjazdy za chlebem do Niemiec są na ogół krótkie i najczęściej trwają - taką odpowiedź wskazał co drugi ankietowany - od jednego do trzech miesięcy. Wyjazdy na dłużej niż dwa lata zadeklarował tylko jeden na dziesięciu ankietowanych. W przypadku Wielkiej Brytanii wyjazd na dwa lub więcej lat deklarował co czwarty pytany.Gotowość do podjęcia pracy za granicą wyraża jeden na pięciu dorosłych Polaków. Połowa z nich już stara się o taką pracę, lub zamierza starać się w najbliższej przyszłości. - Czynnikiem sprzyjającym decyzji o zatrudnieniu za granicą są wcześniejsze doświadczenia związane z pracą poza krajem. Po raz kolejny już w naszych badaniach znajduje potwierdzenie konstatacja, że znaczna część osób planujących wyjazd z kraju w celach zarobkowych już pracowała poza Polską - podkreślają autorzy.

Odsetek Polaków zupełnie nie zainteresowanych pracą za granicą wynosi 77 procent. Dla porównania, najwyższy był w 2008 roku i wynosił 85 procent.Zobacz także