Czy będzie praca dla Polaków we Francji?

rozmawiała Aleksandra Kluzek
15.03.2007 , aktualizacja: 15.03.2007 16:07
A A A
O europejskiej inicjatywie EURES, warunkach dostępu do ofert pracy we Francji oraz Francuskich Dniach Kariery w Bibliotece Uniwersyteckiej opowiada Stéphane Darmas, szef misji w Polsce Krajowej Agencji ds. Cudzoziemców i Migracji ANAEM.
Aleksandra Kluzek: Jak w tym momencie wygląda sytuacja mobilności zawodowej, nadal obowiązuje okres przejściowy, ilu jest pracowników polskich we Francji i czym się zajmują?

Stéphane Darmas: Oczywiście wielu Polaków pracuje obecnie we Francji. Przy czym należy zaznaczyć, że mogą być oni zatrudniani wg różnych procedur. Najpierw trzeba wymienić ogólny system zezwoleń na pracę połączony z obowiązkiem udowonienia przez pracodawcę braku kandydatów pochodzących z lokalnego, francuskiego rynku pracy. Następnie możliwość zatrudnienia w 62 zawodach (w branży budowlanej, hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej, rolniczej, mechanicznej oraz handlowej) na podstawie zezwolenia, ale bez wymogu poszukiwania kandydata na lokalnym rynku pracy. Ponadto, dwie polsko-francuskie umowy: o zatrudnieniu polskich pracowników sezonowych we Francji oraz o wymianie stażystów zawodowych. I ostatnia możliwość, to firmy polskie świadczące usługi we Francji, które oddelegowują polskich pracowników w ramach świadczenia usług.

AK: A czy mogłabym się dowiedzieć czegoś więcej o tych stażach zawodowych, czy mógłby pan powiedzieć, na czym to polega?

SD: Identyczne umowy o stażach zawodowych Francja podpisała z trzynastoma krajami, między innymi z Polską. Jest to umowa, która umożliwia młodym osobom, od 18 do 35 lat, nabycie doświadczenia zawodowego. Przy wydawaniu pozwoleń nie bierze się pod uwagę sytuacji na rynku pracy. Czas trwania umowy o pracę stażysty zawodwego może wynosić od 3 do 18 miesięcy.

AK: Czy jest zapotrzebowanie na pracowników polskich we Francji?

SD: We Francji na pewno. Jeśli Francja podjęła decyzję o częściowym otwarciu rynku pracy w maju 2006 roku, to dlatego, że na rynku istniało zapotrzebowanie na poziomie 700 tysięcy ofert pracy, oczywiście w niektórych sektorach. Po to, aby sprzyjać mobilności zawodowej, podjęto kroki zmierzające do częściowego otwarcia rynku. Oczywiście Polacy, jako obywatele kraju należącego do Unii Europejskiej mogą korzystać z tej możliwości. Mniej więcej 1/3 oferowanych stanowisk nie jest obsadzana. Ponieważ Polacy stanawią około 50% ludności nowych państw Unii Europejskiej, to według prostych wyliczeń wynika, że potencjalnie mogłoby być im zaproponowane około 100 tysięcy stanowisk pracy. Otwiera to nowe perspektywy przed Polakami, którzy mogą obecnie pracować we Francji mając zapewnione takie same warunki płacowe i socjalne, co francuscy pracownicy.

Trzeba jednak zauważyć, że perspektywy zatrudnienia są coraz lepsze również i w Polsce: Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce; nasze przedsiębiorstwa zatrudniają obecnie sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osób. W przypadku tych przedsiębiorstw znajomość języka francuskiego jest dużym atutem, zwłaszcza w przypadku, kiedy proponują one kariery międzynarodowe.

AK: Czym w takim razie zajmuje się Krajowa Agencja do Spraw Cudzoziemców i Migracji w Polsce?

SD: Nasze biuro jest obecne w Polsce od 1993 roku i działa na podstawie wspomnianych dwóch umów. Zapewniamy tzw. obsługę techniczną tych umów. Wydajemy zezwolenia na pracę, które napływają do naszego biura z Francji. Większość tych umów dotyczy pracy sezonowej, ale są to też umowy stażowe i inne. Ponadto, coraz częściej trafiają do nas tak zwane umowy bezimienne. Organizujemy w tym przypadku rekrutację kandydatów na miejscu. Przekazujemy oferty stronie polskiej, czyli Ochotniczym Hufcom Pracy, które szukają kandydatów. Pracodawca wybiera pracownika na podstawie zgłoszenia lub w czasie rozmowy kwalifikacyjnej organizowanej przez nasze biuro. Naszą rolą jest też informowanie o obowiązujących przepisach i procedurach dotyczących zatrudnienia Polaków we Francji. I takie też będzie nasze zadanie podczas nadchodzących "Francuskich Dni Kariery" (Forum na rzecz zatrudnienia), które odbędą się 16-17 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Oferty pracy, które będą dostępne podczas forum dotyczyć będą zarówno przedsiębiorstw francuskich we Francji, jak i w Polsce.

Polska jest obecnie w Unii Europejskiej, można więc powiedzieć, że całkowite otwarcie rynku pracy nastąpi w nieodległej przyszłości. Już nikt nie pamięta okresów przejściowych dla Hiszpanii i Portugalii w latach 1986-1992, tak samo za 10 lat nikt już nie będzie pamiętać o okresie przejściowym dla Polski. W związku z tym, wydaje się nam ważne, by pokazać istniejące narzędzia, które wspomagają obecnie mobilność zawodową oraz chronią pracowników. Są to: EURES, czyli sieć europejskich służb zatrudnienia, który publikuje oferty pracy pracodawców z całej Europy oraz Misja ANAEM w Polsce która, we współpracy z OHP, zajmuje się rekrutacją pracowników polskich do pracy we Francji.

AK: Eures jest inicjatywą mało znaną w Polsce...

SD: EURES jako Europejski Portal Mobilności Zawodowej powstał stosunkowo niedawno. W Polsce funkcjonuje od 2004 roku. Zatrudnia około 700 doradców w skali europejskiej, w tym 70 we Francji i ponad 30 w Polsce. Tworzy bazę danych, w której są zamieszczane oferty pracy z całej Europy.

Rolą doradców jest nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracownikami poprzez np., przetłumaczenie i publikację oferty pracy na stronach internetowych EURES. Podczas Francuskich Dni Kariery będą między innymi prezentowane oferty, które nasze biuro przekazało do OHP, ale też takie, które doradcy EURES z Francji przekazali doradcom z Polski.

AK: Skąd pochodzą te oferty pracy, które znajdują się na Euresie. Czy to są oferty które pracodawcy sami zamieszczają, czy muszą komunikować się przez pośrednika ? Czy oferty te są sprawdzane, żeby nie trafić na różnego rodzaju oszustów?

SD: Jeśli chodzi o Francję, to nie ma takiego ryzyka, ponieważ doradca sprawdza każdą ofertę pracy, a każde zezwolenie na pracę wydawane jest przez Departamentalną Dyrekcję Pracy.

AK: Chciałam się zapytać o rozwój Eures'u, bo wiem że w tym momencie około 9,5 tysiąca pracodawców umieściło swoje oferty. Czy jest to stała liczba, czy też wzrasta, a jeśli tak, to w jakim tempie, jak szybko rozwija się Eures?

SD: Z punktu widzenia historycznego można powiedzieć, iż EURES jest nowym narzędziem mobilności zawodowej, gdyż w 2003 roku dokonano jego reorganizacji. Na pewno EURES się rozwija i może pomóc w zagwarantowaniu ochrony pracowników. EURES jest instytucją podległą Komisji Europejskiej i gwarantuje przestrzeganie praw pracowniczych.

Biuro ANAEM otrzymuje bezpośrednio z francuskich Departamentalnych Dyrekcji Pracy bezimienne oferty pracy. Oferty te były do tej pory przekazywane do polskiego Ministerstwa Pracy w celu znalezienia kandydatów przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Od stycznia 2007 roku odpowiedzialne są za to OHP. Młodzi Polacy powinni śledzić oferty zamieszczane przez OHP (które posiada w Polsce 49 biur-centrów edukacji młodzieży). Wszystkie wymienione instytucje będą obecne podczas Francuskich Dni Kariery, tzn. zarówno przedstawiciele ANAEM, Eures jak i OHP. Będą wyjaśniać zasady na jakich funkcjonuje przekazywanie ofert oraz informować o obowiązujących procedurach.

AK: Czy łatwo jest znaleźć pracowników w Polsce do Francji? Zainteresowanie tymi ofertami jest duże, ale czy jest wystarczająco dużo pracowników w Polsce którzy spełniają wymagania, np. językowe?

SD: Owszem, na pewno istnieje bariera językowa, ale trzeba zdać sobie sprawę, że w portalu EURES umieszczone jest 50 tysięcy ofert z Francji, w związku z czym, jeśli ktoś szuka pracy, może znaleźć taką ofertę, która go zainteresuje. Kandydat może nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcą i ustalić na jakich warunkach byłby zatrudniony oraz jaki typ umowy proponuje pracodawca. Wskazane byłoby, aby osoby nieznające lub słabo znające język francuski nawiązały kontakt z doradcą EURES, aby to on pomógł im w poszukiwaniach.

AK - Wszystkie osoby które są zainteresowane szczegółami zatrudnienia zarówno w Polsce jak i we Francji należy wysłać na targi, gdzie państwo będą tłumaczyć takie zawiłości?

SD: Tak, wydaje nam się, że takim ważnym hasłem byłoby "zapraszamy na Francuskie Dni Kariery w perspektywie aktywizacji zawodowej".

AK: Czy we Francji są organizowane darmowe lekcje języka francuskiego dla cudzoziemców, żeby mogli w podstawowym zakresie poznać ten język?

SD: Najpierw trzeba zaznaczyć, że ja mówię o zatrudnieniu, natomiast organizatorem Francuskich Dni Kariery jest Ambasada Francji w Polsce, której jednym z głównych zadań jest promowanie nauki języka francuskiego. W Polsce istnieje bardzo dobrze rozbudowany system nauczania językowego, w Instytucie Francuskim i ośrodkach Alliance Française. Natomiast jeżeli chodzi o Francję, to oczywiście są prowadzone kursy języka francuskiego dla cudzoziemców, często organizowane przez merostwa. ANAEM w ramach "platform przyjęć", czyli nowej polityki przyjmowania imigrantów, oferuje pomoc imigrantom, organizując między innymi kursy języka francuskiego. Trzeba zaznaczyć, że to wszystko jest organizowane w ramach czasu wolnego jakim dysponują cudzoziemcy.


Stéphane Darmas, szef polskiej misji Krajowej Agencji ds. Cudzoziemców i Migracji ANAEM

PYTANIE Czy jesteś zainteresowany pracą we Francji?

 tak
 nie
 nie wiem
Zobacz także