Rodzaje inteligencji

redPor
24.01.2003 , aktualizacja: 24.01.2003 15:00
A A A
Dominujący rodzaj inteligencji pokazuje, do jakich zajęć, zawodów masz największe zdolności. Oczywiście to, jaki (jaka) jesteś, jest wynikiem wymieszania poszczególnych typów inteligencji. Ale znając swój profil osobowościowy, dowiesz się, które cechy charakteru powinieneś rozwijać w pierwszej kolejności.
Wysoka inteligencja emocjonalna

daje predyspozycje do zawodów związanych z pomaganiem ludziom i terapią, czyli lekarza, psychologa, pracownika socjalnego, pielęgniarki, opiekuna osoby niepełnosprawnej, ponadto wszędzie tam, gdzie kontakt interpersonalny jest kluczową umiejętnością, od której zależy osiąganie sukcesów firmy, czyli zawód przedstawiciela handlowego, negocjatora. Osoby zarządzające zespołami ludzkimi również powinny odznaczać się wysokim współczynnikiem tego typu inteligencji. Zarządzanie ludźmi wymaga bowiem wysokiej samoświadomości i indywidualnego podejścia do pracownika, co wymaga dobrej komunikacji, zrozumienia intencji, odczytywania emocji.

Wysoka inteligencja fizyczna

oznacza predyspozycje do uprawiania i odnoszenia sukcesów w dziedzinie sportu (o dyscyplinie będą decydowały inne cechy fizyczne np. wzrost, konstytucja fizyczna, ale też współwystępowanie innego typu inteligencji, np. emocjonalnej - do gier zespołowych, wizualnej - do łucznictwa, twórczej - do gimnastyki artystycznej itd.). Ten typ inteligencji ważny jest we wszystkich zajęciach technicznych i manualnych, gdyż związany jest z talentem do sprawnego posługiwania się swoim ciałem i wszelkiego typu narzędziami.

Wysoka inteligencja logiczna

daje predyspozycje przede wszystkim do zawodów, gdzie praca ma charakter koncepcyjny i polega na logicznym myśleniu i wyciąganiu wniosków na podstawie analizy danych - a więc wszystkie zawody inżynierskie, prawnicze, ekonomiczne, również kryminalistyka. Na kluczowych stanowiskach menedżerskich nie da się dobrze funkcjonować bez myślenia logicznego na wysokim poziomie, gdyż jest ono związane również z przewidywaniem skutków podejmowanych decyzji.

Wysoka inteligencja werbalna

to predyspozycje do wszelkich zawodów związanych z przekazywaniem informacji, takich jak nauczyciel, wykładowca, dziennikarz, rzecznik prasowy, specjalista od Public Relations. Niezbędna jest w zawodzie aktora, publicysty, komentatora, np. sportowego. Również handlowcy i negocjatorzy ze względu na konieczność posiadania siły perswazji powinni odznaczać się wysokim współczynnikiem inteligencji werbalnej.

Wysoka inteligencja wizualna

daje predyspozycje do wszelkich zawodów związanych z projektowaniem wizualnym: architekta, urbanisty, architekta wnętrz, ale też fotografa, operatora filmowego, projektanta mody, projektanta mebli. To również talent do wyłapywania szczegółów, a zatem osoby zatrudnione w kontroli lotów, obsłudze radarów, piloci... W firmach produkcyjnych na pewno szczególne predyspozycje wizualne muszą mieć osoby pracujące w dziale kontroli jakości.

Wysoka inteligencja twórcza

daje predyspozycje oczywiście do zawodów artystycznych, ale niezbędna jest u wychowawców, organizatorów wypoczynku i imprez, trenerów biznesu, pracowników działów marketingu i reklamy, drobnych przedsiębiorców, którzy sami muszą stworzyć i wykreować swoją firmę na rynku. W pracy menedżerskiej pozwala znajdować rozwiązania trudnych problemów i wyjścia z niekorzystnych sytuacji. Niezbędna jest w procesie tworzenia wizji i misji firmy oraz na etapie wprowadzania zmian i innowacji.

Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX