Niezbędnik pracownika. Najważniejsze daty w 2004 roku

borow
02.01.2004 , aktualizacja: 03.01.2004 00:00
A A A
23 sierpnia - Dzień Odrodzonego Lotnictwa Polskiego

wrzesień

3 września - Dzień Energetyka

12 września - Dzień Wojsk Lądowych

13 września - Dzień Kolejarza

18 września - Międzynarodowy Dzień Geologa

27 września - Światowy Dzień Turystyki

28 września - Dzień Budowlanych

październik

6 października - Międzynarodowy Dzień Nauczycieli

18 października - Dzień Łącznościowca

29 października - Dzień Bez Kupowania

31 października - Dzień Rozrzutności

listopad

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

25 listopada - Dzień Kolejarzy i Tramwajarzy

29 listopada - Dzień Chorążego

grudzień

4 grudnia - Dzień Górnika i Naftowca (Barbórka)

7 grudnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

10 grudnia - Dzień Odlewnika

oraz

1 stycznia - wchodzą w życie zmiany do kodeksu pracy. Zmiany te wynikają z przystąpienia Polski do UE, więc część z nich zacznie obowiązywać 1 maja, czyli w pierwszym dniu obecności Polski w UE.

1 stycznia - wchodzi także w życie nowa ustawa o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych.

31 marca - zaczną obowiązywać przepisy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

1 kwietnia - na ten dzień resort pracy planuje wejście w życie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i o pracowniczych programach emerytalnych.