Podwyżki w mundurówce

Grzegorz Sokół
23.02.2004 , aktualizacja: 23.03.2004 00:00
A A A
Jakie są pensje w budżetówce, kto w tym roku dostał podwyżkę (a kto nie), jakie są dodatki do pensji, komu należą się wyrównania? Policjancie, żołnierzu, strażaku! Sprawdź swoją podwyżkę! Policz z "Gazetą", zanim kadrowa Ci policzy!
Wczoraj rozliczyliśmy nauczycieli i urzędników. Dziś prześwietlamy portfele funkcjonariuszy służb mundurowych, czyli wojskowych, policjantów, służby celnej, pograniczników, strażaków. Ołówki i kalkulatory w dłoń! Zapraszamy do liczenia...

Wynagrodzenie funkcjonariuszy służb mundurowych (tzw. uposażenie) składa się z uposażenia zasadniczego (procent kwoty bazowej - więcej o tym za chwilę) oraz dodatków. Wysokość dodatków to określony procent kwoty bazowej lub otrzymywanego uposażenia albo też konkretna kwota. Do tego dochodzą nagrody (w tym jubileuszowe i trzynastka) i rozmaite świadczenia (np. równoważniki na remont, zagospodarowanie).

Większość 240-tysięcznej armii funkcjonariuszy w mundurach podlega MSWiA - to policja (blisko 100 tys. policjantów), straż graniczna (ponad 13 tys.), straż pożarna (ponad 28 tys.), biuro ochrony rządu. Żołnierze (ok. 78 tys.) podlegają MON, celnicy - Ministerstwu Finansów, a służba więzienna (ponad 22 tys.) - resortowi sprawiedliwości. Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają osobne budżety.

Całą minioną jesień mundurówka MSWiA protestowała, domagając się podwyżek. Dostali tylko - jak cała budżetówka - ok. 3 proc. Uwaga! W indywidualnych przypadkach kwota podwyżki może być oczywiście większa lub mniejsza!

Po pierwsze: kwota bazowa

Wynosi obecnie 1396, 38 zł. Uwaga! Wyjątkiem są celnicy. Ich obowiązuje ta sama kwota co np. nauczycieli, czyli 1717, 73 zł. Nie oznacza to jednak wcale, że celnicy dostali więcej (to kwestia innych rozwiązań ubezpieczeniowych, o nich więcej za chwilę).

Po drugie: mnożnik

To bardzo ważny wskaźnik. Służy do obliczenia uposażeń funkcjonariuszy na poszczególnych stanowiskach (np. dyrektor izby celnej może zarabiać, bez dodatków, od 0,592 kwoty bazowej do 3,741). Dla każdej służby mundurowej określono mnożnik przeciętnego uposażenia (np. 2,05 dla wojska, 1,93 dla policji, tylko 1,75 dla straży pożarnej). I to od niego zależy fundusz płacowy każdego resortu (iloczyn liczby etatów przez przeciętne uposażenie - czyli przez iloczyn odpowiedniego mnożnika i kwoty bazowej). A zatem np. w policji, gdzie liczba etatów wynosi 103 309, a mnożnik to 1,93, na wynagrodzenia przeznaczone jest w tym roku 103 309 x 1396,38 zł x 1,93 = 278 419 139 zł 34 gr.

A po trzecie: dodatki

( Tzw. mundurówka. Jej wysokość zależy od charakteru służby (inna dla wojskowych, inna dla policjantów), stopnia i płci (hm, kobietom przysługują raz niższe, a raz wyższe stawki...). Wypłacana raz w roku. Przeznaczona na elementy munduru - kurtka przysługuje służbowo, ale trzeba kupować np. koszule, buty... Wiadomo - funkcjonariusz musi "mieć prezencję"!

( Nagroda jubileuszowa. Wynosi: po 20 latach służby 75 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego (wraz ze stałymi dodatkami), po 25 latach służby: 100 proc., po 30 latach: 150 proc., po 35 - 200 proc., po 40 latach: 300 proc. (celnicy dostają jeszcze nagrodę 400 proc. po 45 latach służby). Wszędzie (oprócz BOR) w tej samej wysokości.

( Rozmaite świadczenia. Wymieńmy najpopularniejsze: równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu (średnio 120 zł rocznie na tzw. normę zaludnienia, czyli 7-10 m kw. powierzchni mieszkalnej) lub za brak mieszkania (ok. 300 zł miesięcznie), pomoc mieszkaniowa (ok. 3,3 tys. zł na normę w policji, i ok. 3,8 tys. w straży pożarnej), dopłata do wypoczynku (na osobę uprawnioną od 357 zł w policji do 422 w straży pożarnej) i przejazd na urlop raz w roku (ok. 60 zł na osobę). Często przysługują też zniżki na kolej czy raz w roku darmowy przejazd PKP. Przysługują też należności pośmiertne dla rodziny, a w razie zwolnienia - odprawy.Policja

W zarobkach policji w tym roku niewiele się zmieni. Kwota bazowa wzrosła co prawda o 3 proc., ale wszystkie mnożniki pozostają takie same. Średnie uposażenie - 2695 zł.

( Ile zarabia policjant? Uposażenie zasadnicze oblicza się za pomocą mnożników kwoty bazowej. Wynosi ona 1396, 38 zł (tyle samo co dla pozostałych służb mundurowych). Zarobki policjanta zależą od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od wysługi lat. Jeśli pełni jakiś specyficzny rodzaj służby, może liczyć na dodatki z tego tytułu. Mnożniki przypisane są do grup zaszeregowania (jest ich 18 - od kursanta do komendanta głównego policji oraz dodatkowa dla policjantów w służbie kandydackiej). Najniższy mnożnik to 0,65, a najwyższy - 4,41 kwoty bazowej - czyli odpowiednio 907 zł i 6158 zł. Większości grup odpowiadają widełki (mnożnik w wysokości "od-do").

( Z czasem więcej. Z tytułu wysługi lat uposażenie zasadnicze wzrasta o 2 proc. po dwóch latach służby i o dalszy 1 proc. za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20 proc. i o 0,5 proc. za każdy dalszy rok służby powyżej 20 lat - łącznie do wysokości 25 proc. po 30 latach służby.

( Dodatki. Wymieniamy najpopularniejsze: za stopień - przysługuje każdemu z 17 stopni, od posterunkowego po generała. Nieznacznie - o 10, 15, 25, 30 i 35 zł - wzrosły dodatki za niższe stopnie od posterunkowego do komisarza; służbowy - do 50 proc. uposażenia zasadniczego (razem z dodatkiem za stopień); za opiekę nad służbowym koniem lub psem - do 15 proc. minimalnego uposażenia; instruktorski - do 24 proc. najniższego uposażenia; stołeczny - dla warszawskich policjantów - 10 proc. kwoty bazowej, czyli 139 zł; mundurówka - np. generał i nadinspektor dostaje 2929 zł (mężczyzna) i 2951 zł (kobieta), oficerowie: 2047 zł (mężczyzna), 2060 zł (kobieta), korpus aspirantów: 2046 zł (mężczyzna), 2059 zł (kobieta), podoficerowie i szeregowi: 2023 zł (mężczyzna), 2035 zł (kobieta).Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX