Przykłady false friends czyli wyrazów, które przypominają polskie słowa, a oznaczają co innego

źródło: angielski.EDU.pl
14.12.2004 , aktualizacja: 14.12.2004 00:00
A A A


słowo angielskieprawdziwe znaczeniepozornie zbliżone słowo polskiewłaściwe angielskie tłumaczenie słowa polskiego
accord'zgoda, porozumienie'akordchord
actual'rzeczywisty, faktyczny'aktualnypresent, current
affair'sprawa, romans, interes'aferascandal, swindle
agenda'porządek dzienny, terminarz'agendadepartment, branch
buffet'kredens, szwedzki stół'bufetsnack bar, cafeteria
closet'szafa w ścianie'klozettoilet, lavatory
combatant'walczący, bojownik'kombatantveteran
complement'dopełnienie'komplementcompliment
consequent'wynikający, będący następstwem'konsekwentnyconsistent, constant
data'dane'datadate
eventual'ostateczny, końcowy'ewentualnypossible
evidence'dowód, świadectwo'ewidencjarecords, files
expertise'biegłość'ekspertyzaexpert's report
extra'dodatkowy, zbędny'ekstragreat, super
fabric'tkanina, wyrób'fabrykafactory
genial'uprzejmy, towarzyski'genialnyof genius
lecture'wykład'lekturareading
lunatic'wariat'lunatyksomnambulist, sleepwalker
manifest'ujawnić'manifestmanifesto
miserable'nieszczęśliwy, żałosny'mizernyill-looking, wan
mystification'zadziwienie, skonfundowanie'mistyfikacjadeception
obscure'mało znany'obskurnydingy, sordid, shabby
ordinary'zwyczajny, zwykły'ordynarnyrude, offensive
paragraph'akapit'paragrafsection, clause
pension'emerytura'pensjasalary
portmanteau'walizka'portmonetkapurse
prospect'szansa, perspektywy'prospektprospectus, leaflet
pupil'uczeń w szkole podstawowej, źrenica'pupilfavourite
rapport'dobry kontakt, zrozumienie, współczucie'raportreport
receipt'paragon'receptaprescription
rent'czynsz'rentapension, annuity
rumour'plotka, pogłoska'rumornoise
speaker'głośnik, mówca'spikertv announcer
wagon'wóz'wagoncarriage, car