Ile ci się należy za dziecko

Monika Adamowska
23.05.2006 , aktualizacja: 24.05.2006 00:00
A A A
Tysiąc złotych becikowego dostanie każdy. Inne świadczenia zależą już od tego, ile zarabiasz, gdzie mieszkasz, jaka jest twoja sytuacja rodzinna. Sprawdź w naszym informatorze, na jakie pieniądze możesz liczyć.
Gdy urodzisz dziecko

Becikowe,

czyli 1000 zł dla każdego dziecka (na bliźniaki 2 x 1000 zł, trojaczki 3 x 1000 zł), to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Należy się bez względu na dochody, nawet bogatym! Nieistotne, czy dziecko urodziło się mężatce, konkubinie, rozwódce, pannie, kobiecie z zasądzonymi alimentami czy bez nich. Uwaga! Można się o nie starać najwyżej przez trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka. W wielu miastach już przy rejestracji noworodka w USC załatwiane są formalności. W innych trzeba samemu złożyć wniosek. Gdzie? W tej instytucji, którą władze naszego miasta wyznaczyły do realizacji świadczeń rodzinnych. Może to być specjalny referat świadczeń rodzinnych w urzędzie miasta, miejskim ośrodku pomocy rodzinie lub miejskim ośrodku pomocy społecznej. Nie wiesz, kto to robi w twojej miejscowości? Zapytaj w urzędzie miasta lub gminy. Gdy idziesz załatwić becikowe, weź: skrócony akt urodzenia dziecka (z USC) bądź inny dokument potwierdzający urodzenie dziecka, dowód tożsamości (opiekun prawny musi mieć postanowienie sądu o ustanowieniu opieki). Na miejscu wypełniamy oświadczenie, że drugi z rodziców nie pobrał jeszcze becikowego.

Lokalne becikowe,

czyli pomoc od gminy (na podstawie art. 22a Ustawy o świadczeniach rodzinnych). Gmina może je ustanowić, ale nie musi. Jeśli się zdecyduje, może ustalić, komu i ile da oraz czy będą to pieniądze, czy pomoc rzeczowa. W urzędzie miasta lub gminy dowiesz się, czy twoja gmina wprowadziła takie lokalne becikowe.

Tysiąc dla najuboższych

to jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka (na bliźniaki 2 x 1000 zł itd.). Należy się tylko osobom uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego (patrz niżej). Można się o niego starać maksymalnie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Gdy brakuje na życie

Możesz starać się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego (świadczenia rodzinne).

Zasiłek rodzinny

to podstawa. Dopiero wtedy, gdy należy ci się zasiłek, możesz się starać o inne dodatki. Przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi do: 504 zł netto, 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Uwaga! O zasiłek możemy się starać także wtedy, gdy mamy wyższy dochód rodzinny - o kwotę niższą niż najniższy zasiłek (43 zł) - a wcześniej dostawaliśmy już taką pomoc! Ile dostaniemy? Do 31 sierpnia 2006: 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie dziecko, 66 zł na czwarte i kolejne dziecko. Od 1 września kwoty te będą wyższe. Zasiłek można pobierać, dopóki dziecko nie skończy: 18 lat, 21 lat, gdy uczy się w szkole (np. policealnej), lub do ukończenia przez nie maksymalnie 24 lat, gdy kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o odpowiednim stopniu niepełnosprawności.

Uwaga! Zasiłek nie przysługuje na dziecko, które: zawrze związek małżeński, przebywa w instytucji z całodobowym utrzymaniem (np. w ośrodku wychowawczym), uprawnione jest do zasiłku rodzinnego na swoje dziecko. Nie dostanie go także samotnie wychowujący dziecko rodzic, który nie ma orzeczonych alimentów, chyba że: drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone przez sąd, sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugie nie musi płacić alimentów na jego rzecz. Świadczenia rodzinne przyznawane są na tzw. okres zasiłkowy (patrz: słowniczek). Aby dostać je na następny okres, najlepiej do końca lipca złożyć nowe dokumenty. Wtedy pieniądze dostaniemy już we wrześniu. Gdy się spóźnimy, otrzymamy je później, np. od października - tym później, im później złożymy wniosek. Już od 1 czerwca wiele gmin zacznie przyjmować wnioski, warto więc się pospieszyć.

Dodatki

Przysługują tylko tym, którzy biorą zasiłek rodzinny! Jakie to dodatki? Jednorazowy tysiąc - z tytułu urodzenia się dziecka - opisany wyżej. Na wychowawczym - 400 zł miesięcznie - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Taką kwotę pobierasz niezależnie od liczby dzieci (bliźniaki, trojaczki). Jak długo? Do 24 miesięcy na jedno dziecko, do 36 miesięcy przy bliźniakach i większej liczbie dzieci urodzonych podczas jednego porodu, do 72 miesięcy na dziecko niepełnosprawne.

Ważne! Nie dostaniesz dodatku, gdy nie zajmujesz się dzieckiem osobiście, ale oddasz je do przedszkola czy żłobka. Chyba że dziecko niepełnosprawne jest w takiej placówce ze względów terapeutycznych. Nawet jeśli i jeden, i drugi rodzic równocześnie korzysta z urlopu wychowawczego, należy się im tylko jeden dodatek.

Dla rodzin wielodzietnych - 50 zł miesięcznie - na trzecie i każde następne w dziecko w rodzinie.

Dla samotnych rodziców - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Uwaga! Za osobę samotną nie jest uznawana matka, która wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem! To pomoc wyłącznie dla rodziców tych dzieci, których ojciec (lub matka) jest nieznany lub nie żyje. Osobom z zasądzonymi alimentami, gdy drugi rodzic ich nie płaci, przysługuje tylko zaliczka alimentacyjna. Ten dodatek dostać może też pełnoletni uczeń uprawniony do zasiłku rodzinnego, którego oboje rodzice nie żyją lub oboje mają zasądzone alimenty na niego.

Ile wynosi?

170zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie (dochód: 252-504 zł na osobę), - 250 zł na dziecko niepełnosprawne (do 500 zł, gdy dwoje i więcej dzieci jest niepełnosprawnych) - przy dochodzie 291,5-583 zł na osobę. Jeżeli dochód jest jeszcze niższy, stawki zwiększają się o 50 zł (przy jednym dziecku) lub 100 zł (przy dwojgu).

Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX