Definicje molestowania seksualnego

knysz, BW
25.04.2002 , aktualizacja: 25.04.2002 00:00
A A A
Definicję molestowania seksualnego mają na razie tylko Amerykanie. Unia Europejska chce Amerykę dogonić i od 2005 r. wprowadzić do ustawodawstwa swoją definicję. W Polsce, co to jest molestowanie seksualne, określiła Parlamentarna Grupa Kobiet, której zależy, by ta definicja jak najszybciej trafiła do polskiego ustawodawstwa.
Molestowanie według Amerykanów:

"napastowaniem seksualnym w miejscu pracy jest wszelkie niechciane nagabywanie na tle seksualnym, prośby o współżycie seksualne lub jakiekolwiek inne prośby o charakterze seksualnym pod warunkiem, jeśli podporządkowanie się im lub ich odrzucenie może bezpośrednio wpłynąć na status zawodowy lub jakość wykonywanej pracy przez nagabywaną osobę lub może wytworzyć wokół tej osoby wrogą atmosferę w miejscu pracy".

Napastowanie seksualne w miejscu pracy jest w USA przestępstwem federalnym. Firmom, którym ofiara udowodni tolerowanie takich praktyk, grożą wysokie grzywny.według Parlamentarnej Grupy Kobiet:

"nieakceptowane zachowanie o podłożu seksualnym naruszające godność osoby molestowanej lub wywołujące atmosferę zastraszenia, upokorzenia lub wrogości, w szczególności gdy akceptacja takiego zachowania lub jej brak będzie stanowić podstawę podjęcia decyzji dotyczącej osoby molestowanej"....według Unii Europejskiej:

"wszelkie formy niechcianego - werbalnego, niewerbalnego lub fizycznego - zachowania o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest pogwałcenie godności osoby, zwłaszcza poprzez zastraszanie, wrogość, upodlanie, poniżanie lub obrażanie".