Kompetencje dla przyszłości

red.
17.11.2010 , aktualizacja: 17.11.2010 11:42
A A A
Od 01.10.2009 r. do 30.09.2013 r. w Biurze Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt ?Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK?, który ma objąć wsparciem głównie studentów i absolwentów z Wydziału Chemii; Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Wydziału Matematyki i Informatyki oraz studentów niepełnosprawnych studiujących na UMK.
Podstawowym celem projektu jest wzrost liczby zatrudnionych absolwentów na rynku pracy z wspomnianych wyżej wydziałów. "Główną barierą w wejściu na rynek pracy studentów i absolwentów z tych właśnie wydziałów, nie jest brak wiedzy, lecz niewystarczający poziom tzw. kompetencji miękkich, takich jak: komunikatywność, praca zespołowa, czy nastawienie biznesowe" - mówi Ewa Banaszak, kierownik Biura Karier UMK.

W związku z tym pracownicy Biura Karier UMK, którzy na co dzień doradzają studentom w planowaniu ich ścieżki zawodowej, wzięli udział w ramach projektu w szkoleniach, zdobywając m.in. wiedzę z przygotowania i przeprowadzenia wywiadu kompetencyjnego oraz nabywając uprawnienia asesora do przygotowania i przeprowadzenia sesji Assesment Center (AC). "We współpracy z firmą Schenk Institute Consulting stworzyliśmy też Model Kompetencji Zawodowych (MKZ). Po przeanalizowaniu danych z blisko dwustu ofert pracy, publikowanych w województwie kujawsko-pomorskim, adresowanych do studentów i absolwentów kierunków ścisłych, licznych wywiadach telefonicznych z przedstawicielami działów HR, analizie danych z ankiet przeprowadzonych przez Biuro Karier UMK w latach 2008, 2009 wśród studentów WMiI, WFAiIS i WCH oraz analizie danych zebranych z ankiet przeprowadzonych wśród kilkunastu wykładowców naszej Uczelni, powstał model na który składają się kompetencje najczęściej poszukiwane przez pracodawców. Model MKZ ma pełnić rolę narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy absolwentami szukającymi pracy, a potencjalnymi pracodawcami. W przyszłości chcielibyśmy też, aby oferty pracy publikowane na rozbudowywanym, międzyuczelnianym serwisie biur karier: www.biurokarier.edu.pl były zamieszczane z wykorzystaniem naszego modelu MKZ." dodaje E. Banaszak.

Teraz, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, Biuro Karier UMK proponuje studentom i absolwentom z Wydziału Chemii; Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki, kurs Akademia Rozwoju Kompetencji (ARK).

Na kurs Akademia Rozwoju Kompetencji (ARK) składają się: rozmowa doradcza, Assessment Center (AC), odpowiedź zwrotna oraz dwa rodzaje szkoleń. Celem indywidualnej rozmowy doradczej jest określenie planów zawodowych studenta. Assessment Center (AC) to sesja (około 6 godzin) składająca się z całego szeregu różnych ćwiczeń symulacyjnych, scenek, wielorakich zadań i ćwiczeń praktycznych, w trakcie której asesorzy, badają u uczestników poziom kompetencji potrzebnych do objęcia stanowiska, które chcieliby zajmować w przyszłości. Student po Assessment Center odbywa rozmowę z doradcą i otrzymuje raport, w którym znajduje się opis poziomu badanych kompetencji. Ostatnim elementem kursu są dwa rodzaje, indywidualnie dobranych, szkoleń, które mają pomóc studentom w rozwijaniu ich deficytowych kompetencji, istotnych z punktu przyszłej kariery zawodowej.

"Drugim problemem, który utrudnia wejście na rynek pracy są po prostu źle przygotowane dokumenty aplikacyjne" dodaje E. Banaszak. Biuro Karier UMK, chcąc pomóc naszym absolwentom z wspomnianych wydziałów w skutecznym poszukiwaniu satysfakcjonującego zatrudnienia organizuje szkolenie aktywizujące - "Jak skutecznie przejść proces rekrutacji?", w trakcie którego absolwenci nauczą się m.in.: poprawnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, dowiedzą się jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak prowadzić negocjacje płacowe.

Do tej pory w ramach projektu zorganizowano kurs języka migowego pierwszego stopnia KSS1, na którym "migać" uczyło się 15 studentów i pracowników UMK. Znajomość języka migowego wśród osób związanych z Uczelnią powinna pomóc w kontaktach ze studentami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. W kwietniu i maju odbyły się warsztaty dotyczące osób niepełnosprawnych na rynku pracy, w których uczestniczyli studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Objęcie wsparciem studentów niepełnosprawnych jest ważne, choćby dlatego, że tylko w roku akademickim 2009/2010 w samym Toruniu na UMK studiowało ich 538. Oprócz wspomnianych szkoleń, Biuro Karier UMK ma zamiar, w najbliższych miesiącach, razem z Samodzielną Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych uruchomić wypożyczalnię sprzętu w której dostępne będą m.in.: komputery przenośne, specjalistyczny sprzęt komputerowy przeznaczony dla osób niedowidzących oraz drukarka Braille'owska.

Okazją do zaprezentowania projektu oraz wyników wdrażania Modelu Kompetencji Zawodowych (MKZ) mają być zaplanowane w ramach projektu spotkania panelowe z pracodawcami.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o projekcie, szkoleniach lub spotkaniach panelowych zapraszamy do odwiedzania naszej strony: www.kdp.umk.pl