Lista chorób zawodowych

pcg
14.07.2004 , aktualizacja: 14.07.2004 00:00
A A A
Męczy cię kaszel, pieką oczy, masz kłopoty ze słuchem? Może to choroba zawodowa? Sprawdź!
Choroba zawodowaMinimalny okres, w którym musisz udokumentować objawy chorobySzczególnie narażone grupy zawodowe
1. Alergiczny nieżyt nosa1 rokmłynarze, piekarze, rolnicy, weterynarze, hodowcy, kuśnierze, garbarze, pszczelarze, ogrodnicy, rybacy, personel aptek, służba zdrowia, pracownicy przemysłu włókienniczego, odzieżowego, drzewnego, tytoniowego, jedwabniczego, perfumeryjnego, farmaceutycznego, cukierniczego, chemicznego
2. Astma oskrzelowa1 rokpiekarze, młynarze, rzeźnicy, technicy spożywczy, rolnicy, hodowcy bydła i drobiu, pszczelarze, leśnicy, sadownicy, personel medyczny, farmaceuci, pracownicy browarów i farbiarni
3. Byssinoza1 rokpracownicy przemysłu włókienniczego narażeni na pył bawełny, lnu, konopi
4. Berylozanie określa sięzatrudnieni w przemyśle lotniczym, samochodowym, nuklearnym (kontakt z berylem)
5. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:.zatrudnieni w zakładach przetwórstwa azbestu, w budownictwie przy usuwaniu wyrobów azbestowych, w stoczniach remontowych, górnicy kopalń węgla
rozległe zgrubienia opłucnej, rozległe blaszki opłucnej lub osierdzianie określa się.
wysięk opłucnowy3 lata.
6. Choroby płuc wywołane pyłami metali twardychnie określa sięzatrudnieni przy produkcji narzędzi i wierteł widiowych, narażeni na sproszkowany węglik wolframu i kobaltu
7. Choroby skóry:.fryzjerzy, galwanizerzy, drukarze, garncarze, fotograficy, jubilerzy, garbarze, lakiernicy, murarze
kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia, trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze, drożdżakowe zapalenie skóry rąk, grzybice skóry1 miesiąc.
pokrzywka kontaktowa1 rok.
toksyczne zapalenie skóry z przebarwieniem, liszaj płaski kontaktowy2 lata.
fotodermatozy, rozległe szpecące odbarwienia lub przebarwienia skóry albo inkrustacja skóry cząstkami ciał obcych3 lata.
alergiczne kontaktowe zapalenie skóry5 lat.
8. Choroby wywołane działaniem promieniowania:.lekarze radiolodzy, ftyzjatrzy, prowadzący radioterapię, aplikujący rad, chirurdzy wykonujący zabiegi pod kontrolą aparatury rtg., średni personel medyczny w oddziałach onkologicznych, personel pomocniczy w gabinetach rtg., oddziałach onkologicznych, obsługujący fektoskopy przemysłowe, pracownicy: pracowni tomografii komputerowej, pracowni izotopowych, ośrodków nuklearnych i zakładów medycyny nuklearnej, zatrudnieni przy naprawie i konserwacji aparatury rtg., górnicy kopalń węgla narażeni na radon
ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej1 miesiąc.
ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części2 miesiące.
przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego3 lata.
zaćma popromienna10 lat.
przewlekłe popromienne zapalenie skórynie określa się.
9. Choroby wywołane działaniem wysokiej lub niskiej temperatury (np. udar cieplny, wyczerpanie cieplne albo ich następstwa, odmroziny)1 rokrolnicy, leśnicy, geodeci, rybacy, pracownicy chłodni, hutnicy, odlewnicy, górnicy, mechanicy okrętowi, pracownicy przemysłu metalowego, mineralnego, spożywczego, chemicznego, zatrudnieni w tropikalnych strefach klimatycznych
10. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia:.nurkowie, zatrudnieni w głębokich sztolniach, groblach podziemnych, kopalniach
urazy ciśnieniowe, następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem3 dni.
choroba dekompresyjna5 lat.
11. Choroby wzroku wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi:.zatrudnieni przy transporcie, przetwórstwie, kopalnictwie rud manganu, pracownicy hut szkła, przemysłu ceramicznego, farbiarskiego, nawozów sztucznych, zootechnicy i weterynarze narażeni na pałeczki Brucella, pracownicy narażeni na beryl, kadm, wanad, nikiel, mangan, cynę, kobalt, pary chlorków, trójsiarczku fosforu, alkoholu metylowego
ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym1 dzień.
alergiczne lub epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek1 rok.
zwyrodnienie rogówki, centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki3 lata.
zaćma10 lat.
12. Choroby zakaźne lub pasożytnicze (wirusowe zapalenie wątroby typu B i/lub C, borelioza, gruźlica, bruceloza, pełzakowica, zimnica) albo ich następstwanie określa siępracownicy służby zdrowia (mający kontakt z zakażonym materiałem biologicznym), pracownicy prosektoriów, personel laboratoryjny, rolnicy, hodowcy, leśnicy, pracownicy zakładów mięsnych, weterynarze i technicy weterynaryjni, pracownicy powracający z pracy w strefie tropikalnej
13. Gorączka metaliczna3 dnispawacze, odlewnicy, osoby zatrudnione przy cięciu metalu
14. Nowotwory złośliwe (m.in. płuc, oskrzeli, układu krwiotwórczego, skóry, pęcherza moczowego, międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej, naczyniako-mięsak wątroby) powstałe w następstwie działania czynnikówindywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworugalwanizerzy, drukarze, garncarze, fotograficy, jubilerzy, pracownicy koksowni, zakładów przetwórstwa azbestu, narażeni na kancerogeny (m.in.: chrom, arsen, nikiel, azbest, WWA, beryl, kadm, sadzę, wolną krystaliczną krzemionkę) występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi
15. Obustronny trwały ubytek słuchu2 latanarażeni na ponadnormatywny poziom hałasu, m.in. w przemyśle: ciężkim, maszynowym, lekkim, chemicznym, materiałów budowlanych, budownictwie, obsługujący młoty pneumatyczne
16. Ostre uogólnione reakcje alergiczne1 dzieńpotencjalnie każda osoba uczulona, mająca kontakt z alergenem (np. uczulenie na lateks - m.in. personel medyczny, pracownicy szklarni, fabryki lalek)
17. Przedziurawienie przegrody nosa (wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym)2 latagarbarze, szklarze, pracownicy przemysłu farmaceutycznego, narażeni na pył glinu, wapna, chlorku wapna, cementu, soli chromu, arsenu, kadmu, niklu, wanadu, berylu, fluoru, fosforu, rtęci
18. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat2 latanauczyciele, śpiewacy, telefonistki
19. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego (zespół cieśni w obrębie nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego) wywołane sposobem wykonywania pracy1 rokszlifierze szkła kryształowego, dmuchacze szkła w wytwórniach termometrów, rolnicy, parkieciarze, stolarze, stomatolodzy, introligatorzy
20. Przewlekłe choroby układu ruchu (m.in. zapalenie: ścięgna i jego pochewki, kaletki maziowej, okołostawowe barku, nadkłykcia kości ramiennej, przewlekłe uszkodzenie łąkotki, torebki stawowej, martwica kości nadgarstka, zmęczeniowe złamanie kości) wywołane sposobem wykonywania pracy1 rokmasażyści, stomatolodzy, stenotypistki, malarze, kowale, kamieniarze, górnicy pracujący na niskich pokładach, posadzkarze, blacharze, tokarze, ciężko pracujący fizycznie, przesuwający ciężary, tragarze
21. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli1 rokgórnicy kopalń węgla, osoby narażone na kadm, krzemionkę
22. Pylice płucnie określa sięgórnicy kopalń węgla, hutnicy, spawacze, oczyszczacze odlewów, piaskowacze, kamieniarze, pracownicy remontowi stoczni, zatrudnieni w kamieniołomach oraz przy wydobyciu i przetwórstwie krzemionki oraz azbestu, przy usuwaniu wyrobów azbestowych, przy budowie tuneli, drążeniu szybów i chodników kopalnianych, wyrabiający tarcze szlifierskie, materiały ścierne, porcelanę
23. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym1 rokmłynarze, piekarze, rolnicy, weterynarze, hodowcy, kuśnierze, garbarze, pszczelarze, ogrodnicy, rybacy, personel aptek, służba zdrowia, pracownicy przemysłu włókienniczego, odzieżowego, drzewnego, tytoniowego, jedwabniczego, perfumeryjnego, farmaceutycznego, cukierniczego, chemicznego
24. Zatrucia ostre albo przewlekłe wywołane przez:3 dni (zatrucia ostre). .
tlenek węglaW przypadku zatrućpracownicy kotłowni;
ołówprzewlekłych niepracownicy hut ołowiu, odlewni, wytwórni akumulatorów, zbiornic złomu, malujący farbami antykorozyjnymi z ołowiem;
chlorokreśla siępracownicy przemysłu papierniczego, włókienniczego (chlor jako środek bielący);
rtęć.kopalnictwo i przetwarzanie rud, destylacja rtęci, produkcja lamp rtęciowych, przemysł chemiczny;
dwusiarczek węgla.pracownicy zatrudnieni przy produkcji włókien sztucznych metodą wiskozową
25. Zespół wibracyjny:.obsługujący narzędzia wibrujące (szlifierki, wiertarki, młotki, młoty, ubijaki, kosiarki), urządzenia będące źródłem drgań mechanicznych (środki transportu drogowego, wodnego, kolejowego; maszyny drogowe, budowlane, rolnicze), pracujący w bezpośrednim otoczeniu sprężarek, krosien tkackich
postać naczyniowo-nerwowa1 rok.
postać kostno-stawowa oraz mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa3 lata.
26. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:.rolnicy, hodowcy ptaków i hodowcy orchidei, zbieracze pierza, kuśnierze, operatorzy maszyn, produkujący mączkę rybną, pracownicy słodowni, browarów, laboratoriów, szkółek jeździeckich, młynarze, spawacze, hutnicy, stolarze
postać ostra i podostra1 rok.
postać przewlekła3 lata.
Uwaga! Oczywiście, wszystkie te choroby mogą występować też w innych zawodach - zawsze trzeba jednak udowodnić związek między wykonywaną pracą a schorzeniem. Listę przygotowaliśmy według rządowego rozporządzenia. Choroby i schorzenia do grup zawodowych przyporządkowała prof. Neonila Szeszenia-Dąbrowska z Instytutu Medycyny Pracy (dziękujemy!)

Jak czytać listę?

W pierwszej rubryce za rządowym rozporządzeniem podajemy wszystkie choroby i schorzenia uznane za zawodowe (ale w konkretnym przypadku wszystko zależy od decyzji lekarza - zobacz w naszym informatorze. Rubryka druga to minimalny czas, w którym muszą występować objawy choroby. Uwaga! Objawy udokumentowane (czyli historia choroby). Rubrykę trzecią wypełnił na naszą prośbę Instytut Medycyny Pracy - przyporządkował do chorób grupy zawodowe, w których najczęściej one występują.

Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy