Umowa o pracę na okres próbny

Anna Maria Sierpińska
24.07.2008 , aktualizacja: 08.09.2008 16:43
A A A
Zanim strony nawiążą jakąkolwiek współpracę - terminową lub bezterminową, pracodawca ma prawo poprzedzić taką umowę tzw. umową na okres próbny. Umowa na okres próbny jest jedną z umów terminowych. Niemniej jednak umowa owa różni się od innych umów terminowych szczególnym przeznaczeniem, jakiemu służy.
Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie kompetencji i umiejętności pracownika do pracy oraz zapoznanie się pracownika z warunkami pracy w danym zakładzie pracy. Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy na czas próbny jest nieobowiązkowe. W praktyce jednak umowa ta stosowana jest bardzo często.

Umowa na okres próbny jest zgodnym oświadczeniem woli pracownika i pracodawcy. Zawierając taką umowę należy spełnić wymagalną procedurę w zakresie formalnym. Treść umowy powinna zawierać; strony, które ją zawierają, wykazywać, że jest to umowa na okres próbny a także określać warunki pracy, miejsce pracy, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy i gratyfikacje. Okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy, ale może trwać krócej. Toteż zakazane jest zawieranie umowy na okres dłuższy, jak również jej ponawianie przez tego samego pracodawcę (art. 25 § 2 k.p.). Okres próbny rozpoczyna się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego terminu nie określono - w dniu zawarcia umowy (art. 26 k.p.).

Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta, jeżeli oczywiście nie uległa wcześniejszemu wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. Okres wypowiedzenia takowej umowy wynosi: 3 dni robocze w przypadku 2-tygodniowego okresu próbnego, 7 dni w przypadku okresu 2 tygodni, oraz 14 dni w czasie 3-miesięcznego okresu próbnego. A w przypadku, kiedy pracodawca i pracownik przypadną sobie do gustu i zamierzają kontynuować współpracę - to powinni zawrzeć inną umowę o pracę.

Prawo pracy przewiduje ochronę kobiet w ciąży zatrudnionych na okres próbny. Jednakże ochrona ogranicza się tylko do sytuacji, kiedy umowa rozwiązałaby się po upływie 3 miesiąca ciąży (art. 177 § 3 k.p.). Oznacza to, że kiedy umowa na okres próbny przekracza miesiąc i uległyby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży - to w takim przypadku pracodawca przedłuża ją do dnia porodu. Umowa rozwiązuje się z dniem porodu. Kobieta zachowuje uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego, ale nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego.

Wykazać należy też, iż takowa umowa nie ma zastosowania w przypadku stosunku pracy na podstawie: spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, naboru czy powołania. Ponadto według kodeksu pracy art. 194 nie wolno zawierać umów na okres próbny z pracownikami młodocianymi, w ramach umowy o pracę w z celu przygotowania zawodowego.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy