Europejskie CV

mpj
01.06.2005 , aktualizacja: 18.07.2006 16:47
A A A
Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w dokumenty aplikacyjne zgodne z europejskimi wzorami. Wzór życiorysu europejskiego (European Curriculum Vitae Format) podzielony jest na kilka segmentów.
Składa się z następujących części:

  • Personal Information - dane personalne, czyli nazwisko, imię (imiona), dokładny adres zamieszkania, numer telefonu (faksu), e-mail, narodowość, data urodzenia.

  • Work Experience - zdobyte doświadczenia zawodowe uporządkowane od - do, zaczynając od najbardziej aktualnych, nazwa i adres pracodawcy, rodzaj działalności lub sektor, zajęcie lub stanowisko, główne aktywności i odpowiedzialność

  • Education and Training - wykształcenie i odbyte szkolenia, zaczynając od najbardziej aktualnych, nazwa szkoły, zdobyte umiejętności zawodowe, uzyskany w wyniku ukończenia szkoły lub szkolenia tytuł, poziom w międzynarodowej skali (o ile można go określić).

  • Personal Skills and Competences - osobiste umiejętności i zakres kompetencji - niekoniecznie udokumentowane dyplomami czy certyfikatami: język ojczysty, inne języki (czytanie, pisanie, mówienie - przy każdym z nich należy określić poziom), umiejętności społeczne (np. umiejętność pracy w zespole), umiejętności i działalność w organizacjach (opisać organizacje i programy), umiejętności techniczne (np. umiejętność obsługi komputera), talenty artystyczne (np. muzyka, pisanie, projektowanie), prawo jazdy i inne.

  • Additional Information - dodatkowe informacje, które mogą być ważne dla pracodawcy (np. opinie, referencje, osoby kontaktowe).

  • Annexes - załączniki.

    Tutaj znajdziesz wzór życiorysu europejskiego.

    Jak szukać pracy