Art Director - dyrektor artystyczny

Izabela Maliszyn, współpraca: Marta Makowska, Milena Ivanova, TMP Worldwide
14.03.2001 , aktualizacja: 11.01.2002 10:10
A A A
Art Director, dyrektor artystyczny, to osoba umiejąca pracować samodzielnie, ale zarazem potrafiąca realizować zadania w zespole oraz zarządzać grupą współpracowników. Zatrudnienie na tym stanowisku można znaleźć nie tylko w agencjach reklamowych i firmach poligraficznych, lecz również np. w dużych koncernach utrzymujących własne działy marketingowe. Coraz więcej ofert pracy udostępniają firmy internetowe, a zwłaszcza duże portale. W branży muzycznej spotyka się też podobne stanowiska, np. Art & Repertoire Director, czyli dyrektor artystyczny i repertuarowy, który odpowiedzialny jest za całą oprawę artystyczną i program danego przedsięwzięcia (np. koncertu, płyty, tournee)
Stanowisko: Art Director

Polskie odpowiedniki lub opis: kierownik/dyrektor artystyczny

Przełożony: dyrektor artystyczny raportuje bezpośrednio do dyrektora zarządzającego, dyrektora generalnego lub prezesa zarządu (zależnie od struktury organizacyjnej firmy).

Podwładni: Projektanci grafiki, artyści graficy lub/i Copywriterzy (osoby opracowujące teksty reklamowe; nazwa Copywriter również rzadko tłumaczona jest na polski - spotykane w języku potocznym nazwy "kopista", czy "tekściarz" nie przyjęły się). Zazwyczaj Art Director ma pod sobą zespół przynajmniej 3-4- osobowy, może mieć też własnych asystentów.

Zakres obowiązków: Zależnie od zlecenia, np. koordynowanie większych akcji promocyjnych, planowanie scenografii, np. programów telewizyjnych, oprawa artystyczna targów, odpowiedzialność za ostateczną formę graficzną danego projektu, pośrednio za wszystkie sprawy związane z jego poziomem artystycznym.

Oczekiwane kompetencje: minimum trzy-czteroletnie doświadczenie w branży reklamowej (zwłaszcza w agencjach marketingowych), minimum średnie wykształcenie (np. liceum plastyczne, policealne studium reklamy), wyższe jest atutem (techniczne, plastyczne lub ekonomiczne, z naciskiem na specjalizacje: grafika użytkowa, projektowanie graficzne, sztuka reklamowa, rysunek, architektura, marketing produktów i usług). Doświadczenie w przygotowywaniu ilustracji, projektów opakowań, folderów, ogłoszeń prasowych, plakatów, kalendarzy, ulotek. A także umiejętność kierowania pracą zespołu, osobowość lidera, bardzo dobre zdolności organizacyjne, zdolność dotrzymywania terminów i wytrwałość w dążeniu do celu, staranność, wytrwałość, kreatywność, inicjatywa, dyspozycyjność, możliwość pracy w zmiennym wymiarze godzin.

Ważna jest równie biegła znajomość edytorów graficznych i programów do składu DTP na platformy PC i Macintosh (QuarkXPress, Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dimension, Adobe Streamline, Corel Draw, Macromedia Flash) oraz umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (naświetlarki, nagrywarki, skanery, aparaty cyfrowe), przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego.

Ścieżka awansu: nie ma wielu stopni, a ponadto zdarza się, że są to raczej funkcje, które jedna osoba może pełnić podczas wykonywania danego projektu, np. dyrektor kreatywny inicjuje i zakreśla koncepcję projektu, a później jako dyrektor artystyczny nadzoruje wykonanie projektu i odpowiada za jego wynik końcowy.

Aby ubiegać się o stanowisko Art Directora, trzeba przepracować przynajmniej dwa-trzy lata jako artysta grafik, projektant grafiki lub specjalista ds. multimediów. Kolejne etapy awansu to: Art Director, Art & Repertoire Director (dyrektor artystyczny i repertuarowy), Senior Art Director (bardziej doświadczony dyrektor programowy z kilkuletnim stażem), Creative Director (dyrektor kreatywny, dyrektor programowy), który szefuje wszystkim osobom pracującym nad kreacją. Możliwy awans poziomy: dyrektor ds. promocji, dyrektor ds. marketingu.

Wynagrodzenie: płaca zasadnicza (dosyć duża rozpiętość, zależnie od wielkości firmy pracodawcy/zleceniodawcy) 3,5 tys.-9 tys. PLN brutto miesięcznie), bonusy: laptop, komórka.

Z analizy danych z bazy TMP Worldwide wynika, że na stanowisku Art Directora przeważają osoby z wyższym wykształceniem. Wiele z nich ma doświadczenia związane z dziennikarstwem, fotografią. Wielu z omawianych kandydatów prowadzi lub prowadziło własną działalność gospodarczą, podejmując się realizacji okresowych zleceń na rzecz klientów, nierzadko oprócz pracy na etacie. Średnia wieku to ok. 35 lat.

W swoich dokumentach aplikacyjnych, w prawie wszystkich przypadkach kandydaci wymieniali angielską nazwę stanowiska. Jej popularyzacji przysłużyły się na pewno agencje reklamowe, które przejęły wiele z anglojęzycznej terminologii branżowej, łącznie z nazwami stanowisk (wspomniani: Copywriter, Webmaster, Interactive Specialist).

Zobacz także