Chief Accountant - główny księgowy

redPor
30.04.2001 , aktualizacja: 27.04.2001 17:36
A A A
Chief Accountant - główny księgowy - to stanowisko spotykane w firmach różnych branż. Średni wiek osób zajmujących je i ubiegających się o nie to 30 lat.

Polskie odpowiedniki lub opis: główny księgowy.

Przełożony

Dyrektor finansowy, zarząd firmy.

Podwładni

Pracownicy działu księgowego - księgowi, młodsi księgowi, asystenci.

Zakres obowiązków

Nadzór nad wszystkimi aspektami zarządzania finansami, księgowością i administracją firmy, planowanie i kontrola działalności zgodnie z zachowaniem zasad, rachunkowości oraz tajemnicy firmy. Kolejne zadanie to utrzymanie dobrej kondycji i rozwój systemu finansowego firmy, budowanie, kierowanie, nadzorowanie i dbanie o rozwój zespołu. Nadzorowanie właściwego utrzymania, przechowywania i archiwizacji dokumentacji, analiza, sporządzanie okresowych raportów o sytuacji finansowej firmy (planów budżetowych, bilansu, cash flow, deklaracji rozliczeniowych firmy dla ZUS, GUS, urzędów skarbowych).

Do obowiązków głównego księgowego należą sprawy kadrowo-płacowe, doradzanie i często samodzielne podejmowanie decyzji o istotnym znaczeniu dla firmy, współpraca z bankami i innymi klientami i dostawcami, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach i ich ewentualne prowadzenie, a także współpraca z organizacjami profesjonalnymi, np. Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Oczekiwane kompetencje

Niezbędne jest kierunkowe wykształcenie wyższe, dobrze widziane są podyplomowe studia z rachunkowości i zarządzania, a także branżowe uprawnienia i licencje (np. Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ACCA). Wymagana jest znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości (najlepiej US GAAP) oraz bardzo dobra znajomość polskich przepisów m.in. prawa bilansowego, podatkowego, dewizowego oraz zasad rachunkowości.

Trzeba biegle posługiwać się zintegrowanymi pakietami oprogramowania księgowo-finansowego (np. Symfonia, ProFinn 2000) i znać angielski, przynajmniej dobrze.

Aby ubiegać się o to stanowisko, trzeba mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie w finansach i księgowości, w tym dwu-trzyletnie doświadczenie na stanowisku zastępcy głównego księgowego, doświadczenie w zarządzaniu zespołem i umiejętność odpowiedniego motywowania.

Oczekiwane są cechy przywódcze, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne, zdolność do realistycznej oceny sytuacji, wysoki poziom odpowiedzialności i uczciwości, orientacja na wyniki, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

Ścieżka rozwoju zawodowego

Karierę można rozpocząć od stanowiska asystenta działu księgowego/finansowego czy pomocnika w firmie konsultingowej. Kolejnym krokiem jest pozycja młodszego księgowego (Junior Accountant)/specjalisty ds. finansowo-księgowych. Następnym etapem jest stanowisko księgowego, potem zastępcy głównego księgowego, kolejnym - głównego księgowego/samodzielnego księgowego, wreszcie - kontrolera finansowego (Financial Controller)/dyrektora finansowego (Chief Financial Officer - CFO). Potem można awansować na stanowisko dyrektora ds. operacyjnych (COO)/dyrektora zarządzającego (Managing Director)/dyrektora generalnego (General Director). Kolejnym etapem jest stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, a następnie możliwe jest objęcie najwyższego stanowiska w firmie - prezesa (CEO).

Wynagrodzenie

Na podstawie danych TMP Worldwide wynagrodzenie miesięczne wynosi średnio

4-6 tys. zł, w dużych instytucjach i firmach międzynarodowych jest ono zazwyczaj o ok. 40 proc. wyższe i może osiągać 15 tys. zł brutto. Do bonusów można zaliczyć szkolenia i opłacane przez firmę kursy/licencje (często również zwrot kosztów, np. za kierunkowe studia podyplomowe czy MBA), a także międzynarodowe podróże służbowe i konferencje.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy