Architekt

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 29.01.2009 14:03
A A A
Definicja

Określenie "architekt" (łac. architectus, gr. architékton - kierujący budową, budowniczy) jest złożone i oznacza najpierw specjalistę w dziedzinie architektury, projektanta, a w przenośni twórcę czegoś, np. czyjegośsukcesu.

Architektura jest dziś wiedzą i umiejętnością budowania oraz kształtowania plastycznego (artystycznego i estetycznego) budynków, a także ukształtowania ich kompozycyjnych układów w przestrzeni, w której żyje człowiek.Czytaj o architektach na www.bryla.plPredyspozycje

Można je podzielić na cechy osobowości oraz umiejętności i wiedzę. Do pierwszej grupy należy wyobraźnia, uzdolnienia plastyczne, wrażliwość na formę i przestrzeń oraz na kolor. Do drugiej zalicza się umiejętność rysowania plastycznego i technicznego, a także znajomość materiałoznawstwa z branży budowlanej oraz sztuki konstruktorskiej. Bardzo ważna jest również doskonała znajomość obsługi komputera, aby móc używać zaawansowanych aplikacji do projektowania.Dawniej i dziś

Zawód architekta znany jest ludziom odkąd zaczęli cokolwiek budować - czyli od czasów najdawniejszych. Zawsze był zawodem wyjątkowym, szanowanym i docenianym, uznawanym za profesję artystyczną. Choć architekci mieli swoje genialne osiągnięcia już w starożytnym Egipcie, a potem w średniowieczu, w okresie renesansu i baroku, to nigdy nie byli w hierarchii społecznej tak wysoko, jak dziś. W XIX w. zaczęli się organizować w stowarzyszenia i obecnie tworzą środowisko bardzo zintegrowane i lobbystyczne.Status społeczny

Architekt to zawód prestiżowy. Architekci jako ci, którzy decydują o ostatecznym kształcie budynków, uznawani są za ich autorów i identyfikowani ze swoimi dziełami. Funkcjonują na styku technologii, rynku inwestorskiego oraz sztuki. Stąd też są znani zarówno w środowiskach inżynierskich, jak i artystycznych.Jak zostać architektem?

Nie obędzie się bez długich przygotowań przed studiami i bez samych studiów, ponieważ ten zawód wymaga umiejętności zarówno plastycznych, jak i inżynierskich. Dla architektów budynków jest jedna droga - kierunek architektura

i urbanistyka na jednej z polskich politechnik.

Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów do twórczej pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, poprzez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich.

Studia te mogą zainteresować szczególnie kandydatów uzdolnionych w zakresie rysunku i plastyki, z predyspozycjami do nauk technicznych. Egzamin na architekturę jest mieszany - praktyczno-teoretyczny. By się do niego dobrze przygotować, warto skorzystać z kursów przy uczelniach lub rad starszych kolegów. To egzamin konkursowy z uzdolnień praktycznych, obejmujący sprawdzenie umiejętności z rysunku odręcznego i z wyobraźni przestrzennej. Wreszcie na koniec kandydaci przechodzą konkurs - zwykle z matematyki, ale czasem również z języka polskiego i obcego.

Zobacz także