Broker informacji

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 18.10.2005 16:55
A A A
Definicja

Broker informacji (inaczej infobroker; ang. - information broker) to osoba, która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje. Ten zawód narodził się niedawno w wyniku specjalizacji bibliotekoznawstwa i rozwoju technik transmisji informacji.Predyspozycje

Najistotniejszą sprawą w tej branży jest umiejętność organizacji pracy. Potrzeb-na jest również wyobraźnia, kreatywność i sposób myślenia zmierzający do maksymalnego skrócenia czasu i kosztów dotarcia do danych. Niezbędna jest również odpowiedzialność i rzetelność, jak w całej branży dziennikarskiej i public relations.

Niezależnie od tego, jeśli osoba wybierająca ten zawód nie jest bibliotekoznawcą, który potrafi dane doskonale organizować, powinna nauczyć się przynajmniej podstawowych metod w tym zakresie.Dawniej i dziś

Infobrokerzy pojawili się w Polsce zaledwie kilka lat temu, na Zachodzie nieco wcześniej, bo w latach 80. ubiegłego stulecia, kiedy w bibliotekach na dobre zagościły kopiarki i komputery. Łatwość dostarczania poszukiwanych materiałów stała się źródłem zmiany sposobu myślenia o działalności informacyjnej. W 1987 r. w USA powołano do życia organizację The Association of Independent Information Professionals, która rozpoczęła działania na rzecz konsolidacji środowiska oraz ustalania standardów.

Broker to pośrednik, ale o szczególnym charakterze. Jak wszyscy działający w mediach, zdaje sobie sprawę, że informacja to towar, i to całkiem niezły. Broker działa samodzielnie lub w ramach firmy, która zajmuje się sprzedażą usług zbierania i przetwarzania informacji lub też pośrednictwem w takiej sprzedaży.

Zawód ten pojawił się w chwili, kiedy rozrastające się światowe zasoby informacyjne, przede wszystkim Internetu, zaczęły sprawiać kłopot tym, którzy w wyszukiwaniu informacji nie są profesjonalistami. Jest on zbliżony do zawodu specjalisty public relations, zajmującego się monitorowaniem mediów, clippingiem i sprzedażą takich informacji. Profesja brokera informacji zyskała ostatnio na atrakcyjności ze względu na fakt, że firmom nie bardzo opłaca się zlecać takich zadań swoim pracownikom, ponieważ nigdy nie dorównają oni specjalistom pod względem skuteczności. A że rozwój kontaktów gospodarczych i handlowych wymusza na firmach ciągłą aktywność w dostępie do informacji o konkurencji, rynkach zbytu, nowinkach technologicznych, powstał specyficzny rynek pracy dla brokerów informacji.Status społeczny

O pozycji tego zawodu niewiele jeszcze wiadomo. Zapewne, podobnie jak cała branża public relations i reklamowa, jest to zajęcie postrzegane jako bardzo interesujące i popłatne.Jak zostać brokerem informacji?

Tak naprawdę nie ma jeszcze szkół, które przygotowują do tego zawodu, dlatego brokerzy kształcą się i poszerzają wiedzę samodzielnie. Do tego zawodu przygotowuje poniekąd bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, ale na pewno nie w pełni i nie wszechstronnie. Programy studiów na uniwersyteckim bibliotekoznawstwie oraz na akademiach pedagogicznych nie zawierają zbyt wielu elementów służących organizacji pracy brokerów informacji, a nawet nie obejmują praktyki informacji naukowej. Zamiast tego są przeładowane literaturą, kulturą i humanistyką jako taką. A broker informacji potrzebuje przecież bardzo dobrego warsztatu, dzięki któremu będzie mógł zorganizować sobie pracę.

Na takie zapotrzebowanie zareagowały na razie dwie szkoły niepaństwowe, które od niedawna prowadzą specjalność broker informacji w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz w ramach public relations. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie postanowiły zapoczątkować tę interesującą specjalność.

W obu szkołach nie ma egzaminów wstępnych, a studiuje się na różnych kierunkach: w Poznaniu na dziennikarstwie, a w Warszawie na ekonomii ze specjalnością marketing i public relations. Na studiach najważniejsze są specjalistyczne metody zarządzania informacją, niezwykle potrzebne brokerowi informacji. Na obu uczelniach program I i II roku jest pod względem programu niemal identyczny z innymi, pokrewnymi kierunkami, natomiast na roku III studenci wybierają specjalności: informacja elektroniczna, naukowa i bibliotekarstwo oraz broker informacji.

Na początku są to przedmioty humanistyczne - socjologia kultury, podstawy teorii komunikacji oraz standardy cywilizacji europejskiej. Potrzebne, choć niekoniecznie najłatwiejsze, są logika praktyczna i komunikacja werbalna. Wykłada się także socjologię grup społecznych i elementy filozofii. Podstawy marketingu i języki obce są tu oczywistością.

Zobacz także