Copywriter

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 18.10.2005 17:05
A A A
Definicja

Copywriter (z ang.) to inaczej autor tekstów reklamowych, co nie zawsze dobrze oddaje naturę zajęcia. Copywriter nazywany też bywa po francusku concepteur-redacteur, czyli twórcą-redaktorem, co najpełniej wyraża istotę tego zawodu. Przez lata copywriterzy godzili się na typowo reklamowe określenie profesji, teraz triumfuje raczej francuska idea, ponieważ lepiej pasuje do tego, co czyni profesjonalny twórca reklam.Predyspozycje

W tym zawodzie odgrywają rolę zasadniczą. To nawet nie predyspozycje, a niemal talent literacki. Potrzebna jest łatwość wyrażania myśli, giętkość języka, kreatywność językowa i mistrzowskie wręcz wyczucie konwencji, schematów, melodii i frazeologii języka. Na tym materiale głównie się pracuje. Ale nie tylko. Copywriter tworzy główną myśl reklamy - hasło reklamowe, wiersz, piosenkę lub scenariusz filmu reklamowego, czyli nadaje kształt językowy pewnemu pomysłowi. Musi więc znać doskonale zasady komunikacji masowej, mieć wiedzę o zachowaniu konsumenta, o perswazji i zmianie postaw. Nie da się uprawiać tego zawodu bez dobrej znajomości języka angielskiego. Brak przywiązania do utartych zwrotów i niekonwencjonalne pomysły to atuty dobrego copywritera. Tekst bardzo często decyduje o powodzeniu kampanii, więc - chociaż krótki - jest bardzo ważny.

Wykształcenie nie jest istotne, ale prawdopodobnie łatwiej w tym zawodzie jest filologowi czy lingwiście stosowanemu, humaniście. Jednak ścisłych reguł tu nie ma.Dawniej i dziś

Zawód copywritera narodził się wraz z pojawieniem się profesjonalnej reklamy w XX w. Jego praca - poza tym, że korzysta on obecnie z mediów elektronicznych - nie zmieniła się aż tak bardzo. W każdym razie nie zmieniła się od lat 50., kiedy to w nowojorskiej agencji Doyle Dane Bernbach zapoczątkowano nowy styl pracy copywritera oraz art directora, czyli grafika. Chodziło o pracę nad konceptem, który wymyślali oni wspólnie; potem, po jego wstępnej obróbce, każdy przystępował do szlifowania swojej "działki": art director - strony wizualnej, copywriter - strony słownej.

Copywriter jest odpowiedzialny za stronę tekstową reklamy. Ale pod określeniem "tekst reklamowy" kryje się wiele znaczeń: scenariusz filmu reklamowego, reklamy radiowej albo slogan, tekst ulotki czy ogłoszenia. Jednak najczęściej to on wymyśla pomysł na reklamę. Tworzy koncepcję i jej ostateczny tekst. W niektórych przypadkach proponuje nawet sposób reklamowania. Większość copywriterów w Polsce traktuje to zajęcie jako dorywcze - na co dzień pracują w innych zawodach: publikują, są aktorami.

I choć wydaje się, że to praca za biurkiem, często wykonuje się ją w terenie - szczególnie w celu zrobienia filmu.Status społeczny

W środowisku copywriter ma opinię zależną od funkcji, którą spełnia w agencji reklamowej. Jeśli jest tylko tekściarzem, czyli osobą, która odpowiada jedynie za teksty reklam, jego status jest zdecydowanie niższy. Jeśli jest zarazem dyrektorem kreatywnym, czyli tworzy koncepcje reklam, a czasem nawet sposób ich podania (czyli wizualizacji), jego pozycja urasta do rangi ośrodka dowodzenia, ponieważ to od niego zależy kształt produktu.

W społeczeństwie copywriter jest kojarzony raczej ogólnie z pracą w agencji reklamy.Jak zostać copywriterem?

Niestety, i w tym przypadku nie można podać żadnej recepty. Z pewnością przydać się tu może ukończenie jednej ze szkół wyższych, które proponują wykształcenie w zakresie reklamy. Ale copywriting to dziedzina nie poddająca się za bardzo dydaktyce. Tego zawodu trzeba się nauczyć samemu oraz praktykując u mistrzów, a ściślej w agencjach reklamowych, u poetów reklamy i u poetów, których tomiki można nabyć w księgarniach. Kontakt ze słowem pisanym, ale i absolutny słuch językowy, podpatrywanie różnych środowisk, żargonów, zwanych po nowemu slangami, znajomość gwar, tzw. kodów etnicznych (stereotypów narodowych różnych nacji) i umiejętność twórczego połączenia w całość elementów języka, obrazu i dźwięku daje właściwe efekty. Mimo wszystko wykształcenie reklamowe może pomóc w oswojeniu się w pracy, a na pewno zagwarantuje, umiejętność współpracy z kreatywnym zespołem.

Szkół oferujących specjalności w ramach reklamy jest w Polsce zaledwie pięć. Wszystkie są szkołami niepaństwowymi, jak np. warszawska Wyższa Szkoła Promocji. Ta wyjątkowa szkoła prowadzi studia według autorskich programów i planów studiów opracowanych dla poszczególnych specjalności.

W trakcie pierwszych trzech semestrów nauki studenci specjalności reklama mają do czynienia głównie z przedmiotami o charakterze ogólnym i kierunkowym, dającymi solidne podstawy do dalszego, specjalistycznego kształcenia. Na wyższych semestrach i latach studiów przedmioty podstawowe są zastępowane przez przedmioty specjalistyczne, w tym także bloki zajęć o dużym stopniu szczegółowości.

Zobacz także