Geolog

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 18.10.2005 17:31
A A A
Definicja

Geolog (gr. geo - Ziemia) to specjalista badający budowę i dzieje Ziemi oraz procesy geologiczne, którym ona ulega. Jako teoretyk, geolog porusza się w dziedzinie geologii podstawowej, jako praktyk zaś - w dziedzinie geologii stosowanej. Każda z nich dzieli się na wiele dziedzin szczegółowych, m.in. na geologię dynamiczną, historyczną czy regionalną.Predyspozycje

W tym zawodzie, podobnie jak w stosowanych naukach przyrodniczych, liczy się pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania zagadek (problemów naukowych) i logiczne, dedukcyjne myślenie. Jeśli ktoś wybiera karierę naukową, musi mieć cierpliwość do pracy laboratoryjnej, jeśli zaś chce być geologiem praktykiem, powinien być przygotowany do pracy w terenie, do łączenia wiedzy geologicznej z jej zastosowaniami w górnictwie, budownictwie czy przemyśle wydobywczym.Dawniej i dziś

Problemy powstania i budowy Ziemi interesowały człowieka od starożytności. Najpierw zajmowała się tym grecka filozofia (np. jońscy filozofowie przyrody), dopiero z czasem teorie powstania Ziemi stały się domeną nauk przyrodniczych. W XVIII w. geologia wyodrębniła się jako samodzielna dyscyplina. Wtedy to niemiecki naukowiec Abraham Werner jako pierwszy zaczął prowadzić wykłady z geologii (nazywając ją geognozją) na akademii we Fryburgu.

Nowoczesna geologia rozwinęła się dopiero w XIX w. i umocniła dzięki Darwinowi. Również w Polsce Stanisław Staszic opublikował wtedy pierwsze fundamentalne dla geologii prace. W latach 60. ubiegłego wieku odnotowano w geologii znaczny postęp; pojawiły się nowe dziedziny, jak stratygrafia i tektonika.

Niemal równie ważne w XX-wiecznej geologii było opracowanie metod obliczania bezwzględnego wieku skał na podstawie rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, a także rozwój sedymentologii, stratygrafii i badań struktur wgłębnych (głównie w związku z poszukiwaniami ropy naftowej i gazu ziemnego). Nowe technologie także przyczyniły się do rozwoju geologii: pojawiła się np. teledetekcja satelitarna.

Najważniejsze jednak, że geologia przekształciła się z nauki teoretycznej w dziedzinę wiedzy potrzebną w administracji państwowej, w przygotowaniu inwestycji i planowaniu architektury oraz zagospodarowaniu przestrzennym. Dzięki praktycznym zastosowaniom geologia nie jest już dziedziną uprawianą tylko w laboratoriach. Dziś niemal w każdym kraju na świecie, w tym również u nas, istnieją państwowe służby geologiczne (np. Główny Geolog Kraju), które gospodarują bogactwami naturalnymi, monitorują inwestycje, wykonują badania pod ich kątem oraz wskazują sposoby radzenia sobie z dewastacją środowiska.Status społeczny

Status geologa w Polsce nie jest może tak wysoki, jak w krajach, gdzie bogactwa naturalne czy gospodarka surowcowa są podstawą dochodu kraju. Jednak ten zawód jest rozpoznawany i szanowany powszechnie, mimo że niezbyt dobrze wynagradzany.Jak zostać geologiem?

Na geologię, która nie jest zbyt popularnym kierunkiem, dostać się łatwo. Wystarczy zdać egzamin testowy z matematyki i geografii lub zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną, ewentualnie konkurs świadectw. Wymagany zakres wiedzy nie wykracza poza ramy wyznaczone przez program nauczania w szkole średniej.

Studia trwają najczęściej pięć lat i są studiami magisterskimi (na uniwersytetach) lub inżynierskimi (na politechnikach). Na niektórych uczelniach daje się szansę ukończenia ich po trzech latach z tytułem licencjata.

W pierwszych dwóch latach dominują tu przedmioty ogólne, które stanowią rodzaj wprowadzenia do zagadnień szczegółowych i specjalistycznych. Zwykle zresztą pierwsze dwa lata nauki to okres studiów wspólnych dla różnych specjalności. Oznacza to, że studenci geologii uczą się przedmiotów obowiązkowych i podstawowych zarazem.

Na III roku studenci wybierają jedną spośród licznych specjalności. Zwykle mają do wyboru geologię stratygraficzno-poszukiwawczą (bardzo praktyczną dziedzinę, potrzebną w poszukiwaniach surowców), geologię czwartorzędu, hydrogeologię oraz geologię inżynierską.

Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy