Kosmetolog

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 05.04.2007 16:17
A A A
Szukasz pracy na stanowisku kosmtetyczki? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie

Definicja

Kosmetolog (gr. kosmetikós - sprawny w zdobieniu + lógos - nauka) w dzisiejszym pojęciu to ktoś, kto jest specjalistą dermatologiem zajmującym się poprawianiem lub przywracaniem urody ciała. Najważniejszym elementem tej definicji jest bliski związek kosmetologa z medycyną, ponieważ bez niej nie można myśleć o poważnych studiach kosmetologicznych.Predyspozycje

W Polsce nie ma jeszcze kosmetologów z prawdziwego zdarzenia - absolwentów uczelni kosmetologicznych. Ale już wiadomo, jakie cechy kosmetolog powinien mieć: głównie zdolności manualne i poczucie piękna oraz dar empatii i przekonywania. Powinien być komunikatywny i umieć słuchać. Ważne są także zamiłowania artystyczne, upodobania estetyczne, ponieważ niektóre ze specjalizacji, np. wizaż, szczególnie tego wymagają.Dawniej i dziś

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego kosmetologia stała się popularnym kierunkiem i zawodem, dawać nie trzeba. Polki i coraz częściej również Polacy chcą dobrze wyglądać, chcą się podobać innym i sobie samym.

Ale polskiej kosmetologii sporo brakuje do odpowiedniego poziomu. Wiele jest niefachowych gabinetów, w których pracują osoby z przygotowaniem zaledwie kursowym. A przecież kosmetologia to dziedzina prawie lekarska i wymagająca odpowiedzialności.Status społeczny

Status społeczny kosmetologów ustala się dopiero w dzisiejszych czasach, ponieważ na rynku nie ma jeszcze właściwie wykształconych kosmetologów. Porównując z krajami zachodnimi można powiedzieć, że kosmetolog należy do grupy zawodów prestiżowych i dobrze wynagradzanych. Ze względu na to, że zapotrzebowanie na usługi kosmetologów będzie rosło, można oczekiwać, że prestiż zawodu w Posce będzie wysoki.Jak zostać kosmetologiem?

Najlepiej studiować kosmetologię jako specjalność w ramach różnych kierunków. Kariera kosmetologii jako dziedziny akademickiej jest w Polsce krótka. Pierwsze studia tego typu uruchomiono w Akademii Medycznej w Łodzi w 1997 r. Potem powstały jeszcze ośrodki w Bydgoszczy oraz w kilku szkołach niepaństwowych. Od 1999 r. kosmetologia ma swój ważny ośrodek we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Fizjoterapii, a od niedawna także w Krakowie, w Krakowskiej Szkole Wyższej Promocji Zdrowia. Jest też kosmetologia w Zabrzu, w Śląskiej Akademii Medycznej. Kierunek funkcjonuje również w Warszawie i Poznaniu. We wszystkich uczelniach kosmetologię studiuje się na poziomie studiów zawodowych, ale w Łodzi uruchomiono też studia magisterskie.

Kandydaci muszą spełniać kilka podstawowych kryteriów, w tym możliwość wykonywania masażu kosmetycznego. Nie przyjmuje się też osób z defektami postawy, ponieważ nie mogą one spędzać dłuższego czasu przy fotelu. Ważna jest również spostrzegawczość, dlatego nie powinny wybierać tego zawodu osoby z poważnymi wadami wzroku.

W większości ośrodków obowiązuje konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna, dokładnie weryfikująca poziom wiedzy z biologii i chemii. Wyjątkiem jest ŚlAM, gdzie kandydaci zdają test z chemii i biologii. Na kosmetologię łatwiej się dostać absolwentom liceów, w których nauczanie przedmiotów egzaminacyjnych stoi na wysokim poziomie.

W programie I roku figurują przedmioty podstawowe: anatomia, fizjologia czy patofizjologia. Studenci poznają też histologię, biochemię i chemię surowców kosmetycznych. Prócz tego do zestawu obowiązkowego należy kosmetologia, sensoryka, higiena i obowiązkowe przedmioty wykształcenia ogólnego (np. język obcy).

Kluczowym przedmiotem na całych studiach (wszystkie lata) jest kosmetologia, która wiąże ze sobą wszystkie inne nauczane przedmioty i jest głównym przedmiotem zawodowym. Każdy student uczestniczy w wykładach i ćwiczeniach praktycznych z kosmetologii (z reguły jest to 40 godzin wykładów i 100 godzin ćwiczeń w semestrze).

Zobacz także