Makler

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 15.05.2009 14:35
A A A
Definicja

Makler (niem. Makler, hol. makelaar od makelen - pośredniczy) to specjalista zawodowo pośredniczący w zawieraniu w cudzym imieniu i na cudzy rachunek transakcji handlowych.

Makler pracuje na giełdzie papierów wartościowych lub towarowej i jego zadaniem jest określenie takiej ceny danego waloru, aby umożliwić zawarcie jak największej liczby umów kupna--sprzedaży akcji. Makler działa na zlecenie klientów, których obsługuje. I choć ta lakoniczna definicja na pewno nie oddaje złożoności jego pracy, to jest najprostszym określeniem tej profesji. Oczywiście makler giełdowy jest tylko jednym z kilku typów maklera. Zawód ten można też wykonywać w branży transportu morskiego czy ubezpieczeniach. Makler pobiera za swoją działalność prowizję, a do wykonywania zawodu musi posiadać licencję pozwalającą na prowadzenie tej działalności.Predyspozycje

W tym zawodzie potrzebne są dość zróżnicowane umiejętności. Po pierwsze, wrodzona niemal ciekawość i pęd do wiedzy, a raczej do jej uzupełniania. Po drugie, odpowiedzialność połączona z zamiłowaniem do ryzyka. I choć to paradoks, maklerzy muszą umieć i lubić ryzykować.

Maklerowi niezbędna jest też szeroka wiedza z zakresu instrumentów finansowych, mechanizmów rządzących obrotem pieniędzmi i innymi walorami. Najlepiej, gdy posiada wykształcenie z zakresu finansów i bankowości z odpowiednią specjalnością. Jeśli jednak ma tylko ogólną wiedzę bankowo--finansową, nauczy się tego zawodu bardzo szybko.Dawniej i dziś

Maklerzy pojawili się wtedy, kiedy powstały pierwsze giełdy. Giełdy w obecnym kształcie zaczęły się rozwijać w XVII w. Ale prawdziwy rozkwit giełd i początki obecnych 130 istniejących na świecie to XIX w. we Francji i Niderlandach. Handlowano na nich wekslami wystawianymi przez kupców w zamian za udzielone pożyczki. W wielu miejscach były one nieformalne. Zanim w Nowym Jorku rozpoczęła działalność słynna NYSE, maklerzy spotykali się na ulicy pod platanem. W miejscu tym dziś znajduje się Wall Street, która notuje 1500 firm i jest największym rynkiem na świecie. Skupia ona 60 procent światowego handlu papierami wartościowymi. Druga w kolejności giełda tokijska notuje prawie tyle samo firm, lecz jej obroty są o połowę niższe.

Pierwsza polska giełda powstała w Warszawie w 1817 r. Dziś, po 50 latach przerwy obrót papierami wartościowymi przywrócono i zawód maklera ponownie zaczął odgrywać ważną rolę. Dzięki nowoczesnym środkom łączności współczesny makler błyskawicznie, niemal natychmiast reaguje na zlecenie klienta. Giełda przyspieszyła, a praca maklerów oddalonych od giełdy stała się dzięki Internetowi pracą równoległą. Inwestowanie także uległo zróżnicowaniu. W związku z rozwojem giełd pojawiło się sporo innych form inwestowania i gry. Dziś można inwestować także poprzez Internet.Status społeczny

Makler to zawód kojarzony z możliwościami wielkich zarobków. Takie rzeczywiście istnieją, jednak w Polsce maklerzy - w związku z rygorystyczną ustawą - są jedynie wykonawcami poleceń inwestorów lub domów maklerskich. Mają ograniczone możliwości samodzielnego i niezależnego inwestowania. Dlatego środowisko wciąż czeka na zmianę przepisów i dostosowanie ich do światowych standardów.

Niezależnie od tego, jest to zawód powszechnie szanowany i uznawany za elitarny. Polskich maklerów jest zaledwie kilkuset, a ich wiedza wydaje się czymś niezwykłym dla przeciętnego zjadacza chleba.Jak zostać maklerem?

Jedyne specjalistyczne studia dla maklerów prowadzi Kolegium Ekonomiczne Uniwersytetu Gdańskiego, choć na wielu uczelniach w kraju istnieje przecież kierunek finanse i bankowość. Tam też można przyswoić sobie podstawowe wiadomości na temat rynków finansowych, ale nie zdobędzie się umiejętności maklerskich ani licencji maklera, która jest konieczna do wykonywania tego zawodu.

W ramach finansów i bankowości na wielu uczelniach wykłada się natomiast takie specjalności, jak zarządzanie finansami, rynek kapitałowy czy rynek papierów wartościowych. Gwarantują one program obejmujący liczne zagadnienia potrzebne maklerowi.

Finanse i bankowość na polskich akademiach ekonomicznych, uniwersytetach czy w szkołach niepaństwowych studiuje się w formie studiów licencjackich z możliwością kontynuacji nauki na magisterskich. Kandydatów do szkół państwowych czekają egzaminy podobne w całym kraju, a więc test pisemny z matematyki, geografii lub historii oraz języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). Do takiego testu dorzuca się z reguły punkty za średnią ocen na świadectwie dojrzałości (np. za język polski, obcy, matematykę, historię, geografię).

Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy