Reporter

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 18.10.2005 18:48
A A A
Definicja

Reporter to najczystsza odmiana fachu dziennikarskiego, profesja otoczona licznymi mitami wśród dziennikarzy i czytelników. Reporter to dziennikarz zbierający i opracowujący aktualne wiadomości dla prasy, telewizji lub radia, czasem również do Internetu. W zależności od tego, gdzie pracuje oraz od zakresu obowiązków, może być tylko sprawozdawcą, dostarczycielem bieżących informacji albo autorem reportażu (prasowego, telewizyjnego, radiowego). To drugie zajęcie jest uznawane za szlachetniejszą odmianę dziennikarstwa.

Reporter w obrębie każdego z mediów ma do wyboru wiele odmian tego zajęcia, zależnych od jego metod działania lub tematyki, którą się zajmuje. Może być np. reporterem śledczym, wojennym, interwencyjnym, fabularnym, problemowym lub wspomnianym sprawozdawcą (zdającym jedynie relację z wydarzeń).Predyspozycje

W tym zawodzie najbardziej liczą się cechy osobowości, które stanowią o tym, że można być reporterem. To głównie temperament i ciekawość świata oraz poznania prawdziwej inspiracji działań i wydarzeń. Reporterowi zależy na prawdzie jak na niczym innym, dlatego że tylko ona jest interesująca dla niego i odbiorców.

Obowiązkiem reportera jest odpowiedzialność za słowo. Dziennikarz ma często poczucie, że może wpływać na ludzi (przykład słuchowiska Orsona Wellesa z 1941 r. o inwazji Marsjan na USA jest wciąż aktualny). W zależności od tego, jak poda informację - może ona zbulwersować, zaszokować lub uspokoić.

Reporter musi mieć odwagę cywilną, ponieważ zdarza się, że jest narażony na niebezpieczeństwo ze strony przestępców (reporter śledczy) lub uczestników konfliktów (reporter wojenny).

Musi także posiadać łatwość formułowania myśli, logicznego myślenia wzbogaconego o wiedzę psychologiczną, aby trafnie oceniać wydarzenia. Dobry fachowiec umie łatwo przeniknąć do środowiska, które go interesuje, umie się z nim na chwilę zintegrować. Pomoże mu w tym wyobraźnia, wiedza socjologiczna.Dawniej i dziś

Za początki profesji można uznać wiek XIX i XX. Dopiero wtedy pojawili się gotowi na każdy sygnał pracownicy redakcji dzienników, a potem stacji radiowych i telewizyjnych. Pierwsi reporterzy posługiwali się jedynie papierem i ołówkiem oraz własną niezłą pamięcią.

Dziś pracują we wszystkich mediach i posługują się sprzętem, o jakim kiedyś nie słyszano. Obieg informacji na świecie przyspieszył na tyle, że relacje z najodleglejszych miejsc świata są nadawane niemal na żywo. Reporter często uczestniczy więc w wydarzeniach i przekazuje je na bieżąco. Dzięki łączom satelitarnym i Internetowi czas reakcji reportera, czyli przygotowanie informacji na temat faktu, który już się zdarzył, nie jest dłuższy niż kilkadziesiąt minut.

Zmieniła się też forma relacji - najbardziej liczy się zwięzłość, dramatyzacja oraz bliskość reportera wobec wydarzeń. Natomiast reportaż realizowany już po fakcie nie zmienił się aż tak bardzo - tym gatunkiem rządzą bardziej prawa literatury niż bieżącego głodu informacji.Status społeczny

Dziś pozycja reportera zależy od tego, czym się zajmuje w codziennej pracy. Reporterzy dostarczający lokalne informacje do gazet, stacji radiowych i telewizyjnych są najbardziej zapracowanymi, ale i popularnymi ludźmi w mediach. Ich pozycja zależy nie tylko od tego, jak, ale i co piszą i mówią, czyli od tematów. W środowisku większym autorytetem cieszą się jednak autorzy reportaży ujętych w formę literacką lub radiową czy filmową. Dobry reportaż to bowiem najwyższy przejaw sztuki dziennikarskiej.

Generalnie reporterzy są uznawani przez społeczeństwo za przedstawicieli zawodu dziennikarskiego, który uchodzi za elitarny.Zobacz także