Specjalista ds. marketingu

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 18.10.2005 18:59
A A A
Definicja

Specjalista ds. marketingu zajmuje się w firmie działaniami marketingowymi, ich planowaniem, koordynacją i realizacją. Niekoniecznie jest menedżerem - może być jedynie pracownikiem działu. Zajmuje się wyszukiwaniem i oceną szans rynkowych związanych ze sprzedażą towarów lub usług. Specjalista ds. marketingu ustala politykę sprzedaży i promocji firmy wobec klientów, a czasem nawet próbuje nagiąć potrzeby odbiorców do oferty firmy.Predyspozycje

Specjaliście ds. marketingu potrzebne są zarówno cechy handlowca, jak i specjalisty ds. reklamy. Ważna jest z pewnością intuicja handlowa, biorąca się z wiedzy i doświadczenia, ale także obszerna wiedza z zakresu sprzedaży, sztuki promocji oraz określania potrzeb rynku (badania marketingowe). Wyobraźnia i kreatywność, odpowiedzialność i umiejętność przewidywania w tej pracy dają najlepsze efekty. Specjalista ds. marketingu musi bardzo dobrze znać przynajmniej jeden język obcy, musi być otwarty na otoczenie i dbać o autoprezentację.Dawniej i dziś

Marketing to nieodłączny warunek sprzedaży każdego produktu. Ma więc wielowiekowe tradycje, choć najbardziej rozwinął się w XX w. W Polsce mówi się o nim dopiero od 13 lat, od wprowadzenia wolnego rynku.

Dziś w Polsce specjalista ds. marketingu zajmuje się wszystkim, czego dotyczy marketing: od działań najprostszych do najbardziej złożonych. Jego zakres pracy zależy od stanowiska, jakie zajmuje w firmie. Na początek jest to proste tworzenie baz danych klientów, wysyłanie ofert i czasem obsługa działań promocyjnych. Tak pojęty marketing na pewno nie jest szczytem marzeń ambitnego absolwenta zarządzania. W większych firmach marketingowiec należy do zespołu tworzącego strategie marketingowe (łączące sprzedaż z promocją). Może również zostać szefem takiego działu.Status społeczny

Pozycja specjalistów ds. marketingu w ostatnich latach nieco się obniżyła ze względu na dużą liczbę absolwentów tego kierunku na rynku pracy. Ale w konkretnej firmie specjalista ds. marketingu wcale nie stracił na znaczeniu: nadal ciąży na nim wielka odpowiedzialność za powodzenie wielu projektów i powodzenie firmy w ogóle. W pewnym sensie jest on ważniejszą osobą niż dyrektor - sprzedaje bowiem produkty firmy i od jego umiejętnej polityki zależą losy firmy. Jest też dobrze wynagradzany i często awansuje do funkcji dyrektora ds. marketingu.Jak zostać specjalistą ds. marketingu?

Wybrać można spośród dwóch ścieżek: studium policealnego lub studiów wyższych. Zarządzanie i marketing prowadzą uczelnie niemal każdego typu, nawet wyższe szkoły pedagogiczne, politechniki czy akademie rolnicze. Dostępność kierunku w różnych specjalnościach i konfiguracjach jest więc szeroka. Popularny zim dawno już wyszedł poza katedry zarządzania w akademiach ekonomicznych.

Zarządzanie i marketing w ogólnych założeniach ma dawać podstawy do zarządzania każdą firmą - dużą i małą, w najrozmaitszych branżach. Daje też podstawy do pracy w marketingu w każdej firmie. Jeśli student specjalizuje się w jakiejś dziedzinie marketingu, np. w badaniach marketingowych, jest to jego atut. Ale generalnie zdobywa się wykształcenie ogólne, a w konkretnej firmie dostosowuje swoje umiejętności do aktualnych potrzeb.

Studia na tym kierunku są zorientowane przede wszystkim na kształtowanie umiejętności menedżerskich i organizatorskich. Koncentrują się na zasadach i mechanizmach funkcjonowania różnych organizmów gospodarczych w gospodarce rynkowej, skutecznym i efektywnym wykorzystaniu potencjału ekonomicznego firmy. Szczególną uwagę zwraca się też na marketingową orientację w zarządzaniu.

Marketing i zarządzanie to dziedziny niezwykle szerokie. Ich przedmiot to cała rzeczywistość ekonomiczna, dlatego przedmioty, które pojawiają się podczas studiów, są zróżnicowane. Do klasycznych w tej dziedzinie należą: zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing, rachunkowość, finanse, komunikacja w biznesie, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie finansami. W trakcie studiów poznaje się głównie elementy marketingu, np. strategiczne planowanie i zarządzanie marketingowe, zachowania konsumenckie, analizy rynku i konkurencji oraz techniki badań marketingowych rynku. Spora część zajęć poświęcona jest aspektom społecznym, psychologicznym oraz komunikacyjnym marketingu i biznesu.

Egzamin wstępny obejmuje materiał z matematyki, geografii lub historii oraz języka obcego.

We wszystkich akademiach ekonomicznych kandydat dostaje na egzaminie testy lub - jak w przypadku matematyki - zadania. Egzamin nie jest łatwy, także ze względu na czas trwania (aż trzy dni - jeden przedmiot w jednym dniu). W akademiach ekonomicznych procedura ta została skrócona do jednego dnia; kandydaci będą zdawać test zintegrowany, ale merytorycznie bardzo podobny. Nie można więc liczyć na to, że nie będzie na nim zagadnień z matematyki czy języka obcego. Poza tym na większości uczelni zdaje się identyczny egzamin na wszystkie wydziały, a dopiero po I lub II roku wybiera się kierunek.

W szkołach niepaństwowych takiego egzaminu na ogół nie ma. Tam odbywa się rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której przedstawia się własne motywacje do studiowania tego kie-runku w tej uczelni oraz prezentuje swoje wyniki z liceum, zainteresowania oraz inne osiągnięcia.

W ostatnich latach poprawiono wyraźnie ofertę dydaktyczną w zakresie zarządzania. Można je dziś studiować w szkołach niepaństwowych nie tylko na poziomie licencjackim, ale również na magisterskim oraz doktorskim. Wprowadza się nie tylko studia magisterskie, dobrą kadrę, ale też poprawia, unowocześnia programy tych studiów, wzbogacając je o dłuższe praktyki (w szkołach niepaństwowych), tak potrzebne w przypadku zarządzania firmą, o nowoczesne metody nauczania, oparte na grach strategicznych i symulacyjnych oraz na multimediach. Warto podkreślić i to, że studia zim w szkołach niepaństwowych posiadają już często - akredytacje instytucji zagranicznych lub certyfikat Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Świadczy to o coraz wyższym poziomie edukacji biznesowej.Gdzie do pracy?

Jak twierdzą specjaliści, perspektywy dla tej grupy zawodowej są ciągle bardzo dobre. Oczywiście nasycenie rynku pracy wzrasta, a w związku z tym konkurencja między kandydatami na stanowiska marketingowe również rośnie, jednak można uznać, że pracy dla nich nie braknie nigdy, a już na pewno nie dla tych najlepszych.

Praca po ukończeniu studiów to problem dla każdego, ale dla absolwentów kierunku zarządzanie i marketing nie jest on aż tak wielki.Zarobki

Początkujący specjalista ds. marketingu w niedużej firmie poza Warszawą może oczekiwać około 1,5-2 tys. zł netto na początek, a szef działu może zarobić około 3 tys. zł. Inaczej sytuacja przedstawia się w stolicy, gdzie zarobki są wyższe. Asystent dyrektora ds. marketingu może tam zrobić w granicach 4 tys. zł, zaś dyrektor ds. marketingu nawet 20 tys. zł miesięcznie. Zarobki w największym stopniu zależą od branży oraz od regionu kraju. Najwyższe są w firmach informatyczno-telekomunikacyjnych, a także w mediach.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy