Stewardesa

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 18.10.2005 19:05
A A A
Definicja

Steward to członek załogi statku wodnego albo powietrznego, obsługujący załogę i pasażerów podczas rejsu lub lotu. Z połączenia terminów "steward" i "hostessa" powstało określenie stewardesa (żeński odpowiednik stewarda).Predyspozycje

Zawód ten wymaga dużo samodyscypliny, a czasem samozaparcia. Konieczna jest także umiejętność dostosowania się do warunków i elastyczność, by zawsze w pracy prezentować się dobrze i być otwartą na uwagi pasażerów. Niebagatelną cechą jest też dyspozycyjność.

Jeśli chodzi o wiedzę, to stewardesa powinna być doskonale zorientowana, jak postępować w sytuacjach awaryjnych, w udzielaniu pierwszej pomocy, w przepisach bezpieczeństwa i procedurach serwisowych.

Prócz tego musi mieć żelazne zdrowie i dobrą kondycję fizyczną, co sprawdza rokrocznie Komisja Lotniczo-Lekarska.Dawniej i dziś

Przeszłość zawodu stewardesy nie jest długa - sięga bowiem czasów po II wojnie światowej. Od początku wymagano od stewardes głównie doskonałej prezencji i otwartości na pasażerów. Stewardesy miały zapewniać odpowiednią atmosferę i poczucie, że pasażer jest gościem szanowanym i mile widzianym.

Kiedyś stewardesami były wyłącznie kobiety bardzo młode i bardzo urodziwe. Dziś zwraca się uwagę głównie na fachowość i nie ma w tym zawodzie ograniczeń wiekowych. Można pracować do emerytury, jeżeli spełnia się wszystkie wymagania pracodawcy co do kwalifikacji oraz zdrowia. Coraz częściej okazuje się, że to praca na kilkanaście lat, nie zaś na całe życie. Wiele stewardes decyduje się na wczesne zakończenie kariery, by zdobyć dodatkowe wykształcenie, skończyć studia i zostać na ziemi.Status społeczny

W Polsce zawód stewardesy od lat cieszy się sporym zainteresowaniem młodych ludzi i szacunkiem społeczeństwa. Kiedyś był to jedyny zawód pozwalający na zwiedzenie świata bez żadnych przeszkód. Dziś nieco spowszedniał i jest traktowany jak każdy inny, ale wciąż - ze względu na wysokie wymagania profesjonalne - jest na wysokiej pozycji w rankingu prestiżu zawodowego.Jak zostać stewardesą?

Nie ma tu szczególnych reguł: można trafić do zawodu bezpośrednio po szkole średniej lub po ukończeniu studium policealnego, ale najlepiej związanego z turystyką czy hotelarstwem. Wszystko jednak zależy od umiejętności i doświadczenia, im większe tym większe szanse na pracę. Po studiach też jest to możliwe, ale lepiej zaczynać karierę nieco wcześniej.

Dwa studia policealne w kraju, które przygotowują do zawodu stewardesy, nie są przy naborze do LOT-u czy innej firmy brane pod uwagę. Dlatego można je traktować jedynie jako wspomagające, a w trakcie kursu dla stewardes u przewoźnika trzeba się nauczyć jego wewnętrznych procedur. Każdy z przewoźników z reguły corocznie organizuje nabór do pracy w zespole personelu pokładowego.

Kandydaci do pracy w PLL LOT przechodzą intensywny kurs miesięczny, a następnie zatrudniani są na okres próbny. Każda z kandydatek czy kandydatów dostaje podręczniki i uczestniczy w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Przy naborach nie sprawdza się wiedzy o zawodzie. Brane są pod uwagę głównie: sposób bycia, kultura osobista, sposób wyrażania się, tzw. nastawienie na klienta, miła powierzchowność, umiejętność współpracy w zespole, dobra znajomość dwóch języków obcych, dobry stan zdrowia.

W nauce, a potem w pracy, liczy się głównie zaangażowanie i profesjonalizm oraz bardzo poważne traktowanie zawodu. Są to cechy doceniane przez pracodawców i owocują awansami: na szefową pokładu, a następnie na stanowisko instruktora personelu pokładowego, czyli stanowisko dydaktyczne.Gdzie do pracy?

Przyjęcie na kurs w określonych liniach oznacza pozytywny wynik starań. Jeśli jednak kandydatka czy kandydat nie jest w stanie sprostać wymogom kursowym, odpada, co nie zdarza się często. Dlatego stewardesy mają zapewnioną pracę przez długie lata, jeśli oczywiście wypełniają swoje obowiązki bardzo sumiennie i przechodzą okresowe kontrole.

Polskie kandydatki mogą pracować na całym świecie, nie tylko w PLL LOT czy kilku innych polskich prywatnych liniach lotniczych. Mogą się starać o pracę wszędzie, ale warunkiem podstawowym będzie dla nich doskonała znajomość języków.Zarobki

W zamian za swą ciężką pracę stewardesa LOT-u otrzymuje wynagrodzenie w złotówkach, a na czas pobytu za granicą również diety w dewizach na pokrycie swoich potrzeb.

Stewardesa z kilkuletnim stażem w Locie zarabia nieco ponad 2 tys. zł oraz dostaje diety za każdy lot (w walutach portu przeznaczenia) oraz dodatki na umundurowanie. Raz na kwartał otrzymuje ok. 1000 zł zwrotu za pranie munduru i zakup rajstop.

Zobacz także