Urzędnik samorządowy

Z książki Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"
18.10.2005 , aktualizacja: 18.10.2005 19:09
A A A
Definicja

Ta profesja pojawiła się na dobre całkiem niedawno, czyli po reformie administracyjnej kraju.

Urzędnik samorządowy to stanowisko w administracji samorządowej, czyli miejskiej, gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej. Takich urzędników w Polsce jest prawie 200 tys., a więc jest to dosłownie rzesza zatrudnionych, a dzięki temu również sporo miejsc pracy dla potencjalnych kandydatów. Administracja samorządowa różni się od państwowej głównie tym, że urzędnicy samorządowi pracują dla swojego otoczenia. Oznacza to, że muszą mieć poczucie odpowiedzialności za swoje działania, a efekty ich decyzji są widoczne od razu w środowisku lokalnym.Predyspozycje

W tym zawodzie liczą się głównie predyspozycje intelektualne i osobowościowe. Do wykonywania tego zawodu potrzebne jest poczucie odpowiedzialności, solidność, dokładność i cierpliwość. Niezbędna jest także wiedza z zakresu prawa i procedur administracyjnych, szczególnie samorządowych.

Każdy przyszły samorządowiec musi spełniać także warunki formalne: mieć obywatelstwo polskie, ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych. Wykształcenie też powinno być odpowiednie: prawnicze, administracyjne, choć obowiązują tu dość elastyczne reguły zatrudnienia, a najważniejsza jest skuteczność.Dawniej i dziś

Tradycje zawodu sięgają Polski przedwojennej. Oczywiście w okresie powojennym w gminach i powiatach też pracowali urzędnicy, ale ponieważ gminy nie miały nawet połowy uprawnień, jakie mają dziś, ich praca niczym nie przypominała obecnej. Dziś urzędnicy samorządowi muszą się orientować w wielu zagadnieniach społecznych, ekonomicznych i prawnych, ponieważ gmina czy powiat to małe państwo z własnym budżetem i zarządzaniem w najbardziej kluczowych obszarach życia - np. edukacji. To mikroświat w porównaniu z państwem, posiadający nawet własną policję (straż miejska). Problemy ilościowo są więc mniejsze, jednak ich zestaw nie jest mniejszy niż w skali państwa.Status społeczny

Prestiż urzędnika samorządowego jest w środowisku lokalnym nawet wyższy niż urzędnika państwowego. Z całą pewnością jest on także narażony na bezpośrednią krytykę społeczności i musi się z nią liczyć. Może też liczyć na większy szacunek i popularność, jeśli działa dobrze i w interesie społeczności. A płace w instytucjach samorządowych są nie gorsze niż w państwowych. Trudniej tu jednak o stabilizację ze względu na związek miejsc pracy z aktualnie rządzącą w danej gminie orientacją polityczną, urzędnik samorządowy nie jest zaś członkiem korpusu służby cywilnej, która zapewnia stałe zatrudnienie.Jak zostać urzędnikiem samorządowym?

Można nim zostać nawet po liceum, ale wtedy adepta czekają kolejne szczeble szkoleń i dokształcania. Jest mu zdecydowanie łatwiej, jeśli skończy studia z zakresu odpowiedniej specjalności w ramach administracji, politologii lub zarządzania, których jest w kraju sporo.

Takie studia trwają zwykle trzy lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata z administracji. Ważna jest jednak głównie ich treść programowa, dzięki której przyszły urzędnik może się nie obawiać wyzwań działania we władzy samorządowej.

Na większości uczelni prowadzących administrację, a są to przede wszystkim szkoły niepaństwowe, kandydaci nie zdają egzaminu wstępnego. W ciągu trzech lat studiów poznaje się przedmioty z kilku sfer działania samorządów, uzyskując równolegle wiedzę o podstawach administracji ogólnej. Na początek ważne są przedmioty prawnicze, np. podstawy działania samorządu terytorialnego w Polsce. Osobny przedmiot poświęcono na tych studiach podstawom prawnym funkcjonowania samorządu terytorialnego - jego umocowaniu w prawie europejskim i polskim.

Blok przedmiotów dotyczących procedur administracyjnych jest jednym z najważniejszych na tych studiach. Studenci poznają postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie orzekające przed organami samorządu terytorialnego, system odwołań od rozstrzygnięć organów samorządu, a także sposoby egzekucji administracyjnej.

Muszą się też zapoznać z finansami i mieniem samorządu terytorialnego, a szczególnie ze sposobem finansowania działalności, uzyskiwania dochodów i zarządzania mieniem komunalnym.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy