Financial Controller - kontroler finansowy

redPor
03.09.2001 , aktualizacja: 09.10.2001 12:55
A A A
Kontrolera finansowego na etacie spotkać można najczęściej w dużych firmach - największe zapotrzebowanie zgłaszały jak dotąd firmy z sektora telekomunikacyjnego (operatorzy telefonii komórkowej) oraz informatycznego (producenci sprzętu, a także duże państwowe przedsiębiorstwa i urzędy). Wielu kontrolerów finansowych zatrudniają firmy-audytorzy zewnętrzni (m.in. firmy konsultingowe z tzw. wielkiej piątki firm konsultingowych).

Najwięcej osób na tym stanowisku przekroczyło 35 rok życia (średni wiek to ok. 40 lat), jednakże stosunkowo dużo osób starających się o tę posadę ma 29 do 33 lat.

Polskie odpowiedniki lub opis: kontroler finansowy.

Przełożony: dyrektor finansowy, zarząd firmy.

Podwładni: pracownicy działu księgowego lub finansowego (księgowi, młodsi księgowi, asystenci działu).

Zakres obowiązków: kontrola działalności (audyt) zgodnie z zachowaniem zasad rachunkowości oraz tajemnicy firmy, a także sprawdzanie zgodności procesów księgowości zarządczej ze standardami firmy (grupy firm), budżetowanie kosztów funkcjonowania i środków (akcji) handlowych, kontrolowanie przepływów pieniężnych, kosztów i inwestycji (minimalizacja ryzyka), w przypadku dużych firm spotkania z kierownikami centrów kosztów w celu identyfikacji przyczyn przekroczenia kosztów i wydatków inwestycyjnych oraz ustalenia strategii działania, przygotowywanie sprawozdań finansowych, analizowanie informacji, współtworzenie standardów i wpływ na rozwój systemu finansowego firmy, nadzorowanie i rozwój podległego zespołu, nadzorowanie właściwego utrzymania, przechowywania i archiwizacji dokumentacji, analiza okresowych raportów o sytuacji finansowej firmy (planów budżetowych, bilansu, cash flow, deklaracji rozliczeniowych firmy dla ZUS, GUS, Urzędów Skarbowych), stworzenie systemu raportowania, bieżące i okresowe raportowanie do zarządu i /lub centrali firmy (w przypadku oddziałów), często też do zakresu obowiązków wchodzi konsolidacja procedur oraz opracowywanie schematów i prototypów w zakresie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie (np. modułu księgowego czy modułu controllingu w systemie SAP R/3), przynależność i współpraca z różnymi organizacjami profesjonalnymi, np. Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Oczekiwane kompetencje: kilkuletnie (min. 5, 6 - letnie) doświadczenie w finansach i księgowości, w tym dobrze widziane min. 2-3-letnie doświadczenie w analizie finansowej i controllingu, doświadczenie we współpracy z zespołem, zarządzanie grupą i procesami, wykształcenie wyższe (kierunkowe), dobrze widziane podyplomowe studia z np. rachunkowości i zarządzania, czy finansów i bankowości, uprawnienia i licencje (np. Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ACCA), znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości (US GAAP) oraz bardzo dobra znajomość polskich przepisów m.in. prawa bilansowego, podatkowego, dewizowego oraz zasad rachunkowości, znajomość pakietów oprogramowania księgowo-finansowego oraz zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, znajomość języka angielskiego, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne, zdolność do realistycznej oceny sytuacji, wysoki poziom odpowiedzialności i uczciwości, orientacja na wyniki, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

Ścieżka rozwoju zawodowego: można zacząć jako asystent działu księgowego/ finansowego czy wsparcie administracyjne w firmie konsultingowej. Następnie można objąć stanowisko młodszego księgowego (Junior Accountant)/ specjalisty d/s finansowo księgowych/ inspektora kredytowego. Kolejnym etapem w karierze jest pozycja analityka finansowego/ księgowego/ zastępcy głównego księgowego. Następnie można zająć pozycję starszego analityka finansowego/ głównego księgowego (Chief Accountant)/ samodzielnego księgowego (Independent Accountant). Kolejnym etapem może być pozycja kontrolera finansowego (Financial Controller)/ dyrektora finansowego (CFO - Chief Financial Officer). Następnie można zająć stanowisko dyrektora ds. Operacyjnych (COO - Chief Operations Officer)/ dyrektora zarządzającego (Managing Director)/ dyrektora generalnego (General Director). Jednym z ostatnich stanowisk jest stanowisko vice prezesa ds. finansowych, a następnie możliwe jest objęcie najwyższego stanowiska w firmie - prezesa (CEO - Chief Executive Officer )

Wynagrodzenie: na podstawie danych TMP Worldwide wynagrodzenie miesięczne osób starających się o to stanowisko wynosi średnio 5 - 7 tys., w dużych instytucjach i firmach międzynarodowych kontrolerzy finansowi zarabiają średnio 13-15 tys. brutto miesięcznie, zaś pensja najwyższej klasy specjalistów w zakresie finansowej kontroli wewnętrznej przekraczać może 20 tys. Możliwe są także bonusy i premie (zazwyczaj uznaniowe), szkolenia i opłacane przez firmę kursy/ licencje (często również zwrot kosztów np. za kierunkowe studia podyplomowe czy MBA), a także międzynarodowe podróże służbowe i konferencje.Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy