Research and Development Manager (R&D Manager) - kierownik ds. badań i rozwoju

redPor
29.10.2001 , aktualizacja: 05.04.2007 16:43
A A A
Szukasz pracy na stanowisku kierownika ds. badań i rozwoju? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie

R&D Manager jest bardzo odpowiedzialnym stanowiskiem, wymaga nie tylko umiejętności zarządzania projektami i procesami, lecz także zespołem. Liczy się też umiejętność współpracy na odległość (np. nad projektami prowadzonymi w porozumieniu z zewnętrznymi instytutami badawczymi lub jednocześnie w kilku laboratoriach koncernu). W bazie kandydatów TMP Worldwide większość osób pełniących tę funkcję znajduje się w przedziale wiekowym 30-45 lat. Zauważalna jest przewaga kandydatów z firm produkcyjnych, z branży teleinformatycznej oraz z sektora FMCG. Bardzo ważna jest znajomość produktów/ usług z danego sektora (np. praca w danej gałęzi przemysłu czy znajomość linii produkcyjnej np. wyrobów czekoladowych), a np. w przypadku firm z sektora IT / telekomunikacyjnego liczy się praktyczne doświadczenie w obrębie danej technologii oraz nierzadko międzynarodowe staże w znanych placówkach naukowych.

Polskie odpowiedniki lub opis: kierownik ds. badań i rozwoju / menedżer zespołu R&D / menedżer działu ds. badań i rozwoju.

Przełożony: dyrektor działu R&D; R&D Manager może też raportować bezpośrednio do General Managera (dyrektora generalnego) lub Managing Directora (dyrektora zarządzającego), często spotykane w dużych korporacjach jest raportowanie do szefa centrum badawczego w centrali firmy za granicą.

Podwładni: podwładnymi mogą być wszyscy członkowie działu ds. badań i rozwoju, np. pracownicy laboratoryjni, specjaliści ds. jakości, kontrolerzy, technolodzy, researcherzy.

Zakres obowiązków: opracowywanie i wprowadzanie nowych procesów, produktów czy usług, współudział we wszystkich stadiach powstawania produktów lub usług - od badań właściwych, przez planowania, rozwój i wdrożenie, do kontroli finalnej, przygotowywanie i testowanie produktów i procesów (np. tworzenie prototypów na potrzeby testów), monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / procesów (zgodnie ze standardami ISO, AIB czy np. Six Sigma), opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmie, prowadzenie projektów związanych z uzyskiwaniem oszczędności, opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług, aktywna wymiana informacji z innymi działami (z działami produkcyjnymi, w dużych zakładach też z działem ds. jakości i działem marketingu), współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi, Najwyższą Izbą Kontroli, audyt wewnętrzny oraz certyfikacja na potrzeby zewnętrzne, przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne, koordynowanie pracy zespołu ds. R&D.

Oczekiwane kompetencje: minimum 4-5-letnie doświadczenie w danej branży (wiedza o produktach i technologiach), wykształcenie wyższe (zazwyczaj techniczne) bardzo często pogłębiane studiami doktoranckimi i specjalizacją w danej dziedzinie, znajomość norm i procedur linii ISO, mile widziana jest wiedza na temat innych systemów jakościowych, umiejętność przeprowadzania wewnętrznych audytów, doświadczenie w certyfikowaniu zgodnie z wymaganiami prawnymi, organizacyjnymi oraz jakościowymi, znajomość nowoczesnej metodologii i trendów w zarządzaniu procesami i jakością, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, odpowiedzialność i sumienność, umiejętność pracy w interdyscyplinarnych, często również międzynarodowych zespołach.

Ścieżka rozwoju zawodowego: można zacząć jako asystent w dziale technicznego wsparcia sprzedaży, pomocnik w dziale technicznym, dziale jakości lub dziale R&D, ewentualnie jako pracownik produkcji. Następnie można objąć bardziej samodzielne stanowiska np. jako laborant, chemik, konstruktor, inżynier technolog, inżynier czy specjalista ds. jakości, programista / specjalista ds. baz danych. Kolejnym etapem mogą być pozycje starszego specjalisty ds. jakości, architekta systemów informatycznych, analityka technologii. Następnie można pracować jako Product Manager (menedżer ds. produktu) / Quality Manager (menedżer ds. jakości) / R&D Manager (kierownik ds. R&D). Jednymi z przedostatnich stanowisk, jakie można zająć, są pozycje dyrektora działu zarządzania jakością (Quality Director) / dyrektora działu badań i rozwoju (R&D Director). Karierę mogą wieńczyć stanowiska dyrektora zarządzającego (zwłaszcza w mniejszych firmach produkcyjnych i technologicznych), a także najwyższe stanowiska - dyrektora generalnego czy prezesa.

Wynagrodzenie: według danych TMP Worldwide średnio 5- 8 tys. zł brutto, w dużych międzynarodowych koncernach średnio do ok. 8-12 tys. zł, do tego liczne szkolenia i wyjazdy (również zagraniczne) na konferencje, sympozja i prace badawcze w międzynarodowym składzie, dodatkowo opłacane są przez firmę studia podyplomowe / doktoranckie oraz egzaminy zewnętrzne, a także skierowanie / stypendia na staże zagraniczne.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia rynku pracy