Nowoczesny manager - stanowisko czy powołanie

Anna Kostrzewska, red
06.10.2006 , aktualizacja: 06.10.2006 00:00
A A A
Praca managera jest bardzo złożona i wymaga łączenia wielu kompetencji. Zarządzanie ludźmi i wzięcie za to odpowiedzialności to bardzo trudne zadania i wymagają także tzw. dojrzałości emocjonalnej i "mądrości życiowej", a te zdobywa się z wiekiem.
1.

Jeśli słucham opinii kandydatów, że zarządzanie to "prościzna", zaczynam podejrzewać, że niewiele wiedzą o zarządzaniu.

Szczęśliwi są ci, którzy pewne cechy mają już w sobie, ale ponieważ nikt nie jest idealny, zawsze jest obszar do rozwoju.

Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie tych obszarów, które są kluczowe dla naszego funkcjonowania.

Metody są różne

 • własne obserwacje,

 • rozmowa z mentorem / przełożonym,

 • ocena 360 stopni,

 • Assessment Center).

  Następnym krokiem jest dobranie takiej metody, która da nam szansę na rozwinięcie pożądanej cechy.

  Warto zdobyć trochę wiedzy (np. na temat komunikacji, współpracy w grupie, delegowania...) i starać się ją zastosować w praktyce. Na tej zasadzie opierają się szkolenia i coaching.

  W takich programach jest osoba, która ocenia, wspiera, pokazuje. Jeśli nie jest to akurat wspaniałomyślny szef, a coach zewnętrzny, to wiąże się to z kosztami. Jeśli jest w firmie program rozwoju pracowników, jest szansa na finansowanie takiego szkolenia przez pracodawcę. Jeśli jest się samemu, uczymy się bardziej metodą prób i błędów.

  Podsumowując: najpierw świadomość, potem poszukiwanie wiedzy i zastosowanie w praktyce, a następnie obserwacja, ocena i korekta.

  2.

  Co zamiast szkoleń

  Jeśli nie ma możliwości podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach, pozostają inne drogi zdobywania wiedzy i umiejętności:

 • lektura książek, magazynów, publikacji...

 • podpatrywanie i analizowanie zachowań najlepszych

 • zachęcanie przełożonego do delegowania większej ilości ciekawych zadań i ich realizacja,

 • udział w projektach z przejęciem na siebie roli lidera,

 • przy prowadzeniu projektów, poproszenie przełożonego (jeśli jest dla nas wzorem i od niego chcemy się uczyć) o coaching,

 • rozmowa z przełożonym podczas oceny rocznej o własnym rozwoju w tym zakresie,

 • zdobycie ugruntowanej wiedzy podczas studiów podyplomowych.

  3.

  Cechy osobowościowe

  Dobrego managera powinno wyróżniać to, że potrafi panować nad emocjami, co nie oznacza, że powinien wszystkie emocje - negatywne czy pozytywne - dusić w sobie.

  Managerowie to ludzie, a nie roboty. Faktycznie jest tak, ze manager, który jest ludzki, normalny, czasem omylny, zdenerwowany czy przybity, jest nam bliższy i akceptowany, bo wierzymy, że łatwiej zrozumie nasze uczucia.

  Jednak jego emocje muszą mieścić się w pewnych granicach, bo ich przekraczanie nie pomaga w budowaniu autorytetu.

  Myślę, że nikt z nas nie chciałby mieć szefa, który w sytuacji krytycznej biega po biurze wrzeszcząc lub w chwili zdenerwowania rzuca dziurkaczami...

  ...

  Chcesz wiedzieć więcej

  Już od miesiąca na naszym forum eksperckim trwa dyskusja na temat: Kim jest manager? Czy aby być managerem musisz mieć do tego predyspozycje? Jaki musisz być, aby Twoi podwładni znosili Twoją obecność, a Twoje działania były efektywne?

  Chcesz wiedzieć więcej? Zadaj pytanie na forum eksperckim 'Nowoczesny manager'