Płace w handlu w 2011 roku

Sedlak&Sedlak
18.04.2012 , aktualizacja: 18.04.2012 15:35
A A A
Mediana wynagrodzenia całkowitego w handlu w 2011 roku kształtowała się na poziomie 3 450 PLN brutto. Najwyższe zarobki w tej branży otrzymywali pracownicy zatrudnieni w handlu zagranicznym - wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
Płace specjalistów zatrudnionych w handlu międzynarodowym (4 000 PLN), były o 29% wyższe od zarobków ich kolegów pracujących w sektorze handlu hurtowego. Specjaliści pracujący w handlu detalicznym, zarabiali relatywnie najgorzej - mediana ich płac wyniosła 3 100 PLN.W branży handlowej zaobserwowano różnice płac ze względu na płeć respondentów. Największe rozbieżności w płacach kobiet i mężczyzn stwierdzono na stanowisku kierownika ds. sprzedaży. Mężczyźni na tym stanowisku otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 5 500 PLN, a więc o 62% więcej niż kobiety (3 400 PLN).

Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy branży handlowej zatrudnieni w Warszawie. Specjalista pracujący w stolicy otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4 700 PLN - a więc o 34% więcej niż jego kolega w Krakowie. Znaczne różnice zaobserwowano również na szczeblach kadry zarządzającej. Kierownicy pracujący w stolicy zarabiali 7 373 PLN, podczas gdy we Wrocławiu płace kierownicze kształtowały się na poziomie 4 800 PLN.Zarobki w branży handlowej były zróżnicowane ze względu na pochodzenie kapitału firmy. Pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału polskiego otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 2 580 PLN, więc o 23% mniej niż pracownicy firm zagranicznych. Dyrektorzy zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali 17 000 PLN. Co czwarty otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż 30 600 PLN.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!