Płace w sektorze publicznym w 2011 roku

Grzegorz Spólnik
01.06.2012 , aktualizacja: 01.06.2012 17:45
A A A
Jak pokazały wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2011 roku, mediana płac całkowitych w sektorze publicznym w skali całego kraju wyniosła 3 000 PLN. Zarobki podobnego rzędu zaobserwowano w większości województw, przy czym wyłącznie w jednym - mazowieckim - przekroczyły one tę granicę i osiągnęły wartość 3 750 PLN.
W pozostałych regionach mediany wynagrodzeń ukształtowały się w przedziale od 2 500 do 3 000 PLN. To bardzo niewielkie zróżnicowanie jeśli weźmiemy pod uwagę, iż w wielu branżach dysproporcje między pensjami w poszczególnych województwach sięgają kilkudziesięciu procent.W sektorze publicznym w miarę jednolity był również stosunek pomiędzy wynagrodzeniami najlepiej i najgorzej zarabiających. W tym kontekście wyjątek ponownie stanowiło Mazowsze, gdzie 25% osób osiągających najwyższe dochody otrzymywało płace powyżej 5 300 PLN.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń sektor publiczny podzielono na trzy obszary: administrację państwową i samorządową, wymiar sprawiedliwości i służby mundurowe. W szerokim, ogólnopolskim ujęciu płace w nich wszystkich okazały się dość jednolite.Jak kształtowały się płace zatrudnionych na poszczególnych szczeblach hierarchii organizacyjnej? Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 2 336 PLN i była o 48% mniejsza niż ta odnotowana wśród kierowników. Specjaliści uzyskiwali miesięczne dochody rzędu 3 000 PLN, co stanowiło kwotę o 600 PLN niższą niż w przypadku starszych specjalistów.Przyjrzyjmy się płacom na wybranych stanowiskach w sektorze publicznym. Szczególnie wysokie płace odnotowano w przypadku naczelników wydziałów w urzędach, z których 25% zarabiało powyżej 7 500 PLN. Mediany wynagrodzeń pracowników socjalnych, referentów, sekretarzy sądowych, sekretarzy szkoły i doradców zawodowych nie przekroczyły 2 300 PLN.Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Zobacz także