Gdzie zarobisz najwięcej? W Warszawie

Sedlak&Sedlak
28.06.2012 , aktualizacja: 28.06.2012 16:48
A A A
Podobnie jak w latach ubiegłych Warszawa była liderem płacowym wśród polskich miast. W 2011 roku mediana zarobków w stolicy wynosiła 5 500 PLN - wynika z raportu ?Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku?*, wydanego przez Sedlak & Sedlak.
W 2011 roku mediana wynagrodzeń osób pracujących w mazowieckim na Mazowszu wynosiła 5 000 PLN. - Wysokie zarobki tak w Warszawie, jak i w całym województwie mazowieckim nie powinny dziwić. Warszawa jest stolicą, co ułatwia zagranicznym inwestorom wejście na nowe rynki. Z reguły firmy takie lepiej wynagradzają pracowników aniżeli rodzimi pracodawcy - komentuje Teresa Hantz z Sedlak & Sedlak.

Na wysokie zarobki w stolicy ma również wpływ kapitał ludzki. - To w dużych miastach zlokalizowane są uniwersytety, tam też mieszka najwięcej ludzi o wysokich kompetencjach. Dodatkowo bezrobocie jest tam znacznie niższe niż w innych miejscach. Wszystkie te czynniki sprawiają, że konkurencja firm o dobrego pracownika jest bardzo duża w większych ośrodkach miejskich. A orężem w tej walce są m.in. stawki wynagrodzeń - komentuje Hantz.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na poszczególnych szczeblach zarządzania wynosiły od 3 065 PLN (w przypadku pracowników szeregowych) do 22 000 PLN (zarząd). Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, specjaliści w Warszawie zarabiali przeciętnie 4 700 PLN, kierownicy - 8 000 PLN, dyrektorzy - 16 000 PLN. Rozpiętość płac między najniższym a najwyższym szczeblem zarządzania, w przypadku płac całkowitych, wynosiła więc 18 935 PLN.W przypadku wynagrodzeń podstawowych rozpiętość płac na różnych szczeblach wynosiła 15 100 PLN. Najmniejsza różnica między wynagrodzeniem zasadniczym a całkowitym dotyczyła pracowników szeregowych. Na tym szczeblu udział premii wynosił najmniej, bo 7 % płacy całkowitej. Wraz ze szczeblem zarządzania rósł udział części ruchomej wynagrodzenia. W przypadku specjalistów było to 10%, starszych specjalistów i kierowników - 12%, dyrektorów - 19%, członków zarządu - 22%.Zobacz ile zarabiają inni mieszkańcy Twojego miasta. Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. . Wypełnij ankietę!

*Raport " Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku " zawiera zestawienie wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zarządzania. W analizach uwzględniono między innymi takie kryteria jak typ firmy, pochodzenie kapitału, wielkość rocznych przychodów i zatrudnienia czy branżę. Pod uwagę brano również indywidualne cechy pracowników, takie jak płeć, wiek, staż pracy, poziom wykształcenia czy znajomość języków obcych. W raporcie szczegółowo opracowano analizy dla 103 najpopularniejszych stanowisk.

Zobacz także