Wynagrodzenia osób z wykształceniem technicznym i humanistycznym

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak
06.12.2013 , aktualizacja: 06.12.2013 16:34
A A A
Powszechnie uważa się, że wynagrodzenia osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie o specjalnościach technicznych, są wyższe od płac absolwentów kierunków humanistycznych. Czy rzeczywiście występuje taka prawidłowość?
Kto zarabia najwięcej?

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej. W obliczeniach uwzględniono osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie.

Powszechnie uważa się, że wynagrodzenia osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie o specjalnościach technicznych, są wyższe od płac absolwentów kierunków humanistycznych. Czy rzeczywiście występuje taka prawidłowość? Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń absolwenci kierunków technicznych zarabiali w 2012 roku przeciętnie 5 500 PLN. Mediana wynagrodzeń osób, które ukończyły studia humanistyczne wynosiła natomiast 4 060 PLN. 35% różnica miedzy tymi grupami oznacza, że humaniści aby zarobić tyle ile absolwent studiów technicznych w ciągu 8 godzin, musieli pracować aż 10 godzin i 50 minut. Zakładamy przy tym, że osoby, które ukończyły kierunki techniczne nie zostawały po godzinach, by zarobić na swoje całkowite wynagrodzenie.A jak wypadli absolwenci kierunków technicznych i humanistycznych w zestawieniu z absolwentami pozostałych specjalności? Osoby, które ukończyły studia techniczne otrzymywały bezsprzecznie najwyższe wynagrodzenie. Co druga osoba zarabiała powyżej 5 500 PLN, zaś co czwarta powyżej 9 000 PLN.

Na drugim miejscu uplasowali się absolwenci kierunków ekonomicznych. Zarabiali oni 5 000 PLN, o 9% mniej od swoich kolegów po studiach technicznych. Osoby, które ukończyły studia o profilu nauki ścisłe otrzymywali przeciętnie 4 800 PLN. Pod względem wysokości płac, absolwenci studiów humanistycznych znaleźli się na czwartym miejscu.

Absolwenci kierunków rolniczych zarabiali o 31% mniej niż osoby po studiach technicznych. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 3 783 PLN. Pracownicy, którzy ukończyli studia artystyczne i pedagogiczne zarabiali odpowiednio: 3 300 PLN i 3 100 PLN. Najniższe płace otrzymywali absolwenci kierunków związanych ze sportem i rehabilitacją. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3 030 PLN. Było ono o 45% niższe od płac absolwentów studiów technicznych.

W tabeli 1. zaprezentowano szczegółowe informacje o wynagrodzeniach osób, które ukończyły studia o różnych specjalnościach.Ciekawostka

W 2012 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 107 osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie o profilu wojskowym. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wynosiła 4 900 PLN. Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych badań, absolwenci studiów teologicznych (w badaniu uczestniczyło ich 260) zarabiali przeciętnie 4 800 PLN.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania

Najwyższe wynagrodzenia, niezależnie od szczebla zatrudnienia, otrzymywali absolwenci kierunków technicznych. Płaca specjalistów, którzy ukończyli tego typu studia wynosiła 5 100 PLN. Kierownicy, będący absolwentami kierunków technicznych zarabiali 7 000 PLN, zaś dyrektorzy 14 000 PLN.

Co ciekawe, osoby na stanowiskach kierowniczych, które ukończyły wcześniej studia ekonomiczne lub ścisłe zarabiały tyle samo, co ich koledzy po kierunkach technicznych. Najniższe wynagrodzenia na każdym ze szczebli zarządzania otrzymywali absolwenci studiów pedagogicznych. Specjaliści zarabiali przeciętnie 3 105 PLN (o 39% mniej niż osoby po studiach technicznych), natomiast kierownicy 4 100 PLN (o 41% mniej niż osoby po studiach technicznych). Największe dysproporcje zaobserwowano na najwyższym szczeblu zarządzania. Dyrektorzy po studiach pedagogicznych zarabiali 5 800 PLN. To o 59% mniej niż osoby, które ukończyły kierunki techniczne.

W tabeli 2. zaprezentowano szczegółowe informacje o wynagrodzeniach osób, które ukończyły studia o różnych specjalnościach, pracujących na różnych szczeblach zarządzania.Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!