Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2012 roku

Krzysztof Plens, Sedlak & Sedlak
13.12.2013 , aktualizacja: 13.12.2013 17:25
A A A
W porównaniu do sektora prywatnego, w administracji publicznej występuje zdecydowanie mniejsze zróżnicowanie wynagrodzeń - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
Podstawowe wyniki

Sektor publiczny jest częścią gospodarki zajmującą się dostarczaniem dóbr i usług dla obywateli i państwa. Do sektora publicznego zaliczane są wszystkie jednostki organizacyjne, w których udział Skarbu Państwa lub samorządu przekracza 50%.

W porównaniu do sektora prywatnego, w sektorze publicznym występuje zdecydowanie mniejsze zróżnicowanie wynagrodzeń. O mniejszym zróżnicowaniu informuje nas choćby niższa wartość wskaźnika kwartylowego obliczona dla sektora publicznego niż dla całości analizowanych danych. Wskaźnik kwartylowy jest stosunkiem wynagrodzeń z górnego kwartyla do dolnego kwartyla. Dla omawianej części gospodarki wyniósł on 1,8 a dla całej Polski 2,5. Wartość wskaźnika równa 1 oznaczałaby brak różnic w wynagrodzeniach, natomiast im jest on większa, tym nierówności płacowe są większe. Rozkład wynagrodzeń w sektorze publicznym został przedstawiony na wykresie 1.Na wykresie uwidacznia się fakt, że znakomita większość pracowników sektora publicznego otrzymywała w 2012 roku podobne wynagrodzenie. Połowa pracowników otrzymywała wynagrodzenie wyższe od 3 000 PLN brutto, a mniej więcej 20% osób zarabiało powyżej 4 600 PLN. Warto jednak zaznaczyć, że najczęściej przyznawane wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosiło 2 300 PLN - pokazuje to szczyt wykresu.

Wynagrodzenia w jednostkach sektora

W obrębie sektora publicznego działa wiele różnych jednostek organizacyjnych, w jego skład wchodzą między innymi: służby mundurowe, publiczna służba zdrowia, czy placówki oświaty. Jednak nie wszyscy byli tak samo wynagradzani za swoją pracę.

Powodu do narzekań nie mieli pracownicy mundurowi. Ich wynagrodzenia w porównaniu do innych instytucji były zdecydowanie wyższe. Należy jednak nadmienić, że wewnątrz służb mundurowych też występowało zróżnicowanie. Według pozyskanych danych najlepiej opłacani byli celnicy - mediana ich wynagrodzeń wyniosła ponad 5 000 PLN, a najgorzej strażnicy miejscy - niecałe 3 000 PLN. Wynagrodzenia policjantów, strażaków oraz żołnierzy kształtowały się na podobnym poziomie - mediana wynagrodzeń w tych służbach mieściła się w granicy od 3 500 PLN do 3 700 PLN. Mediana wynagrodzeń dla wszystkich służb mundurowych wyniosła 3 645 PLN, połowa zatrudnionych w tych służbach zarabiała pomiędzy kwotą 2 800 PLN a 5 000 PLN.

Mediana wynagrodzenia zatrudnionych w placówkach oświatowych lub ośrodkach naukowych wyniosła z kolei 3 090 PLN. W służbie zdrowia była ona niższa o prawie 300 PLN i wyniosła 2 800 PLN. Podobnie kształtowały się wynagrodzenia osób zatrudnionych w kulturze i sztuce - mediana wyniosła 2 790 PLN. Na wykresie 2 przedstawiono medianę oraz kwartyle wynagrodzeń w wybranych jednostkach sektora publicznego.Staż i wykształcenie

Te dwa czynniki miały największe znaczenie przy wynagradzaniu osób w sektorze publicznym. Największy wzrost wynagrodzeń następował po rozpoczęciu drugiego roku pracy w danej jednostce. Mediana wynagrodzeń osób pracujących od 2 do 3 lat w sektorze wyniosła 2 850 PLN i była wyższa aż o 450 PLN niż dla osób, które rozpoczęły pracę. Później wzrost wynagrodzeń zatrudnionych w "budżetówce" nie był już tak gwałtowny. Dla przykładu połowa osób, które pracują od 9 do 10 lat w sektorze zarabiała więcej niż 3 300 PLN.Wykształcenie ma bardzo duże znaczenie przy wynagradzaniu osób w sektorze publicznym. Mediana wynagrodzeń osób z wykształceniem wyższym magisterskim była o 650 PLN wyższa niż w przypadku osób ze średnim wykształceniem i wyniosła 3 200 PLN. Połowa osób z tytułem magistra zarabiało w przedziale od 2 418 PLN do 4 500 PLN. W przypadku osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym mediana wyniosła nieco ponad 2 300 PLN.Mediana wynagrodzeń osób, które mają tylko tytuł magistra wyniosła 2 600 PLN, w przypadku doktorów była ona wyższa aż o 900 PLN i wyniosła ona już 3 500 PLN. Mediana wynagrodzeń profesorów kształtowała się na poziomie aż 6 900 PLN.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX