Wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym

Andrzej Kuczara, Sedlak & Sedlak
02.06.2015 , aktualizacja: 01.03.2016 12:27
A A A
W 2014 roku jedynie co piąty respondent Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń był zatrudniony w instytucji publicznej, gdzie mediana wynagrodzeń wynosiła 3 486 PLN. Była ona niższa o 21% niż mediana płac w firmach prywatnych.
Co czwarty pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie państwowym otrzymywał powyżej 5 000 PLN brutto miesięcznie, z kolei 25% pracujących w sektorze prywatnym - ponad 7 300 PLN. Okazuje się, że luka płacowa, czyli procentowa różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn, jest wyższa w państwowych firmach. Panie zarabiały tam przeciętnie o 23% mniej od panów. Dla porównania, prywatni przedsiębiorcy płacili kobietom o 17% mniej - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku.W firmie prywatnej dyrektorzy zarabiali przeciętnie 40% więcej niż w państwowej

Dysproporcje w wynagrodzeniach oferowanych przez firmy państwowe i prywatne były tym większe, im pracownik zajmował wyższestanowisko. Przykładowo, pensje pracowników szeregowych nie różniły się od siebie znacząco. Mediana płac w sektorze prywatnym była wyższa zaledwie o 70 PLN od mediany wynagrodzeń osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym. Na szczeblu specjalisty, różnica ta wynosiła już prawie 1 000 PLN. Kierownicy pracujący w prywatnej firmie otrzymywali o 1 200 PLN więcej, niż kierownicy placówek publicznych. W przypadku dyrektorów i członków zarządu, rozbieżność w płacach była największa, zwłaszcza wśród jednej czwartej najlepiej zarabiających. Co czwarty dyrektor/członek zarządu w firmie prywatnej zarabiał ponad 22 000 PLN, a w firmie państwowej - prawie połowę mniej.Niższe premie w przedsiębiorstwach państwowych

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń poprosiliśmy respondentów, aby podali informację o wysokości otrzymywanej premii. Okazuje się, że pracownicy firm prywatnych otrzymywali wyższe premie - przeciętnie o 400 PLN brutto. Odsetek osób otrzymujących dodatek do wynagrodzenia był niemal ten sam w obu grupach.Świadczenia pozapłacowe w firmach państwowych i prywatnych

Wynagrodzenie to nie tylko pieniężna rekompensata za wykonaną pracę. Pracodawcy często oferują swoim pracownikom benefity, takie jak przenośny komputer, karnety sportowe czy prywatna opieka medyczna. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, ponad połowa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym nie otrzymywała żadnego świadczenia pozapłacowego. Ograniczoną liczbę otrzymywanych benefitów (nie więcej niż trzy) deklarowało 40% respondentów w obu grupach. Na szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych częściej mogli liczyć pracownicy sektora prywatnego - prawie co czwarty z nich dostawał ponad trzy benefity w 2014 roku.Prywatni przedsiębiorcy najczęściej oferowali swoim pracownikom telefon komórkowy (39%). Popularnym benefitem był również komputer przenośny oraz prywatna opieka medyczna. Wśród pracowników sektora publicznego świadczenia te występowały znacznie rzadziej.Więcej o świadczeniach pozapłacowych na poszczególnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji "Moja Płaca"

Państwo oferuje stabilniejszą pracę?

Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, osoby które znalazły pracę w sektorze państwowym, rzadziej ją zmieniają. Ponad połowa pracowników zatrudnionych u prywatnego przedsiębiorcy przepracowała u niego mniej lub pięć lat. Na wykresie widać wyraźnie, że osoby z długim stażem pracy u aktualnego pracodawcy (powyżej 10 lat) to zazwyczaj pracownicy instytucji państwowych (zob. wykres 5).Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.


Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX