Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

Arkadiusz Koperek
06.03.2008 , aktualizacja: 06.03.2008 14:34
A A A

Fot. Tomasz Wawer / AG

Wykształcenie to niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników wpływających na wysokość naszych pensji. Poziom wiedzy i umiejętności determinuje bowiem zakres obowiązków i odpowiedzialności, na podstawie których wyceniana jest praca. Przyjrzyjmy się zatem jak w ubiegłym roku wykształcenie wpływało na wysokość wynagrodzeń.
Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008 - wypełnij nową ankietę

Internetowe Badanie Wynagrodzeń (IBW) to największe w Polsce pozarządowe badanie płac. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba 80008 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane 72111 osób. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych wyników. Podobnie jak w poprzednich latach, w tegorocznym badaniu dominują ludzie młodzi z wykształceniem wyższym. 74,9% badanych ma nie więcej niż 35 lat. Ponadto 62,3% to osoby z wykształceniem wyższym. Na pewno wpływa to na wyniki. Prosimy więc pamiętać, że prezentowane dane dotyczą głównie młodych, wykształconych ludzi, posiadających dostęp do Internetu. Pragniemy również podkreślić, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.

Z danych zebranych w tabeli 1 wynika, że w 2007 roku wynagrodzenie rosło wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Najniższe zarobki miały osoby z wykształceniem podstawowym. Mediana ich dochodów wyniosła 1800 PLN i była o 14% niższa niż w przypadku osób legitymujących się wykształceniem zawodowym. Połowa badanych, która ukończyła tylko szkołę średnią, zarabiała pomiędzy 1600 PLN a 3400 PLN. Pracownicy z tytułem licencjata i posiadający wykształcenie niepełne wyższe osiągali wynagrodzenie na poziomie 2600 PLN. Najliczniejsza w Internetowym Badaniu Wynagrodzeń 2007 grupa reprezentująca osoby z wykształceniem wyższym miała dochody na poziomie 3500 PLN. Jednocześnie wynagrodzenia 10% magistrów w 2007 roku były niższe niż 1644 PLN. Warto również zauważyć, że osoby z wykształceniem wyższym zarabiały o 94% więcej niż osoby z wykształceniem podstawowym.

Dane w tabeli 1 pokazują, że 27%, a więc prawie co trzeci badany z tytułem magistra, ukończył studia podyplomowe. To automatycznie przełożyło się na wysokość ich zarobków. Mediana dochodów takich osób była na poziomie 3900 PLN, a więc o 11% wyższa niż tych, którzy posiadali tylko tytuł magistra.

Najwyższe dochody mieli w 2007 roku pracownicy szczycący się ukończeniem studiów MBA. Połowa z nich zarabiała bowiem pomiędzy 5500 PLN a 18 532 PLN, czyli około 3 razy więcej od osób, które ukończyły tylko studia wyższe.Przyjrzyjmy się teraz rozkładom wynagrodzeń w dwóch grupach badanych: z wykształceniem wyższym pełnym i bez wykształcenia wyższego (licencjat, niepełne wyższe, średnie, podstawowe). Na wykresie 1 wyraźnie widzimy, że przeważający odsetek osób nieposiadających tytułu magistra zarabiał w 2007 roku do 3000 PLN (66,5%). W grupie osób z wykształceniem wyższym wskaźnik ten wyniósł 41,8%. Odwrotna sytuacja miała natomiast miejsce w przypadku przedziału dochodów od 3000 PLN do 7000 PLN. Tu bowiem znajdowało się 26,3% pracowników bez wyższego wykształcenia i aż 40,1% z wyższym wykształceniem. W grupie najlepiej zarabiających osób (powyżej 10 000 PLN) było zaledwie 3,3% osób, które nie posiadają tytułu magistra i 9,4% tych, którzy ten tytuł mają.Wśród absolwentów popularnych ostatnio studiów podyplomowych, ponad połowa (53%) zarabiała w 2007 roku w przedziale od 1500 PLN do 4500 PLN (wykres 2). Co czwarty badany z wykształceniem podyplomowym miał dochody w przedziale od 5000 PLN do 10 000 PLN. Dla 11,5% osób w tej grupie mediana wynagrodzenia przekroczyła 10 000 PLN.Wynagrodzenia w zależności od rodzaju wykształcenia wyższego

Dynamiczny rozwój polskiego rynku pracy i zapotrzebowanie na wykształconą, wykwalifikowaną siłę roboczą sprawiły, że w ostatnich latach mieliśmy wzmożone zainteresowanie studiami wyższymi. Przyjrzyjmy się zatem dla absolwentów jakich kierunków wynagrodzenia w 2007 roku były najwyższe (tabela 2).

Z danych wynika, że zdecydowanie najlepiej zarabiały osoby posiadające wykształcenie techniczne z zakresu zaawansowanych technologii (np. informatyka, elektronika, automatyka). Mediana ich dochodów wyniosła 4463 PLN i była blisko o połowę (49%) wyższa od zanotowanej dla całego Internetowego Badania Wynagrodzeń 2007 (3000 PLN). Co 10 magister inżynier zawansowanych technologii zarabiał ponad 11 000 PLN. Na drugim miejscu pod względem wysokości wynagrodzeń znaleźli się pracownicy posiadający wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, budownictwa i przemysłu ciężkiego. Ich zarobki oscylowały w 2007 roku na poziomie 3800 PLN i były nieznacznie (3%) wyższe od płacy kolejnych w zestawieniu osób z wykształceniem ekonomicznym (3700 PLN). Co ciekawe, jeśli jednak spojrzymy na górny kwartyl i decyl to zobaczymy, że wśród najlepiej opłacanych osób z wykształceniem technicznym (mechanicznym) i ekonomicznym, ci drudzy zarabiali nieznacznie więcej.

Na drugim biegunie pod względem wysokości miesięcznych dochodów znajdują się osoby z wykształceniem wyższym pedagogicznym związanym z edukacją, a więc w przeważającej części nauczyciele. Połowa z nich miała w 2007 roku zarobki pomiędzy 1650 PLN a 3200 PLN. Mediana ich zarobków (2200 PLN) była 2-krotnie niższa niż w przypadku najlepiej opłacanych osób z wykształceniem technicznym z zakresu zaawansowanych technologii (4463 PLN). Szczegółowe dane prezentuje tabela 2.Wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w zależności od wykształcenia

Poziom wykształcenia miał w 2007 roku niewątpliwie wpływ na wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zarządzania. Jak widzimy w tabeli 3, zależność na każdym stanowisku jest taka, że im wyższy poziom wykształcenia tym większe zarobki.

Na szczeblu pracownika szeregowego mediana płacy dla osób z wykształceniem zawodowym (1900 PLN) była nieznacznie wyższa niż dla osób z teoretycznie lepszym wykształceniem średnim (1840 PLN). Taka sytuacja jest zapewne spowodowana faktem, że osoby po szkołach zawodowych posiadają już pewne umiejętności i są bardziej poszukiwane na rynku pracy niż absolwenci szkół średnich (np. ogólnokształcących). Osoby z tytułem magistra zarabiały jako pracownik szeregowy 2200 PLN.

Wykształcenie miało najsilniejszy wpływ na wynagrodzenia na wyższych stanowiskach. Dla kierowników tytuł magistra oznaczał o 31% wyższe dochody w porównaniu do pensji osób na tym stanowisku z tytułem licencjata i aż o 73% wyższe w odniesieniu do kierowników z wykształceniem zawodowym. Prezesi natomiast mogli liczyć w przypadku ukończonych studiów wyższych na płacę w wysokości 10 000 PLN.Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX