Polacy, będzie więcej pracy!

red.
14.06.2010 , aktualizacja: 14.06.2010 16:34
A A A
Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP już po raz szósty przeprowadził badanie planów i opinii polskich pracodawców. Wyniki badania wskazują, że przedsiębiorcy po długich miesiącach przeczekiwania złej sytuacji na rynku, coraz śmielej patrzą w przyszłość, spodziewając się poprawy kondycji własnych firm i całej gospodarki. Pozytywny trend zapowiada zwiększenie zatrudnienia stałego, ale też znaczne zwiększenie wykorzystania pracy tymczasowej. Dla biznesu nadszedł czas działania.
Wyniki raportu pokazują, że aż 44% respondentów - o 16% więcej niż w poprzedniej fali badania - spodziewa się wzrostu gospodarczego w okresie nadchodzącego półrocza. "Grupa optymistów po raz pierwszy od początku kryzysu jest większa niż przedsiębiorców przepowiadających rynkowi stagnację. Recesji spodziewa się już jedynie co jedenasty pracodawca." - mówi Agnieszka Bulik, Członek Zarządu Randstad w Polsce.

Porównanie fal, prognozy pracodawców w zakresie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w ciągu najbliższych 6 mies. (VI fala, marzec 2010, N=300)Co prawda entuzjazm pracodawców do podwyższania wynagrodzeń odnotowany w poprzednim okresie wyhamował (spadek z 23% w XI'09 do 18%), jednak tylko co pięćdziesiąty pracodawca ma plany ich obniżania. Istotna poprawa nastrojów pracodawców znajduje odzwierciedlenie w planach dotyczących zmian zatrudnienia. Już prawie co czwarty pracodawca planuje zwiększenie zatrudnienia. "W porównaniu do poprzedniego okresu jest to znacząca zmiana na plus o 10% - w XI'09 tylko co siódmy respondent deklarował takie plany. Nadal dominującą grupą są pracodawcy, którzy nie zamierzają zmieniać poziomu zatrudnienia, jednak porównanie z wcześniejszymi wynikami pokazuje, że w ostatnim okresie grupa ta zmniejszyła się z 72% do 59%" - komentuje Agnieszka Bulik. "Oznacza to, że mija czas zamrożenia rynku, w którym pracodawcy niepewni sytuacji decydowali się na strategię przeczekania, nie chcąc ponosić nadmiernego ryzyka nowych inwestycji" - dodaje.

Porównanie fal, prognozy pracodawców w zakresie zmian w zatrudnieniu ogółem w ciągu najbliższych 6 mies. (VI fala, marzec 2010, N=300)Z perspektywy regionów największego wzrostu zatrudnienia można spodziewać się w zachodniej Polsce, gdzie co trzeci pracodawca przewiduje takie zmiany. Pod względem branż największego wzrostu zatrudnienia spodziewają się przedstawiciele budownictwa (31%) i handlu (29%). Plany wzrostu zatrudnienia dotyczą również pracowników tymczasowych. Grupa pracodawców, którzy zamierzają korzystać z tego typu zatrudnienia zwiększyła się w ostatnim okresie aż dwukrotnie - z 6% w piątej, grudniowej fali badania do 12% obecnie. "Zwiększone zainteresowanie usługami agencji pracy tymczasowej to wyraz zaufania jakim obdarzyli tę formę zatrudnienia pracodawcy w okresie chwiejnego i nieprzewidywalnego czasu z jakim mieliśmy do czynienia przez większość ubiegłego roku. W tamtym okresie bezpieczeństwo pracodawcy jakie daje praca tymczasowa było kluczowe, obecnie coraz bardziej liczyć się będzie elastyczność jaką zapewnia współpraca z agencją pracy tymczasowej" - komentuje Agnieszka Bulik. "Dodatkowo istotnym czynnikiem zachęcającym do wykorzystania pracy tymczasowej są zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych jakie weszły w życie na początku bieżącego roku - wydłużenie maksymalnego okresu zatrudnienia oraz możliwość kooperacji z każdym pracodawcą, również tym, który przeprowadzał w niedalekiej przeszłości zwolnienia grupowe sprawiają, że praca tymczasowa jest coraz bardziej dostępnym narzędziem dla pracodawców" - dodaje.

Prognozy pracodawców w zakresie zmian w zatrudnieniu pracowników tymczasowych w ciągu najbliższych 6 mies. (VI fala, marzec 2010, N=300)Jak zauważa Agnieszka Bulik: "Bardzo interesujące jest spojrzenie na deklaracje zatrudnienia pracowników tymczasowych w firmach, w których pracownicy tymczasowi już teraz są skierowani do pracy. Wśród pracodawców zatrudniających obecnie od 1 do 49 pracowników tymczasowych co piąty planuje kolejne zatrudnienia. Z kolei wśród największych przedsiębiorstw zatrudniających aktualnie ponad 50 pracowników tymczasowych dalszy wzrost wykorzystania tej formy zatrudnienia jest przewidywany w aż 3 na 4 przypadkach, a zatem w 75%." Jak podkreśla Agnieszka Bulik: "jest to wyraźnym znakiem, Se apetyt na pracę tymczasową "rośnie w miarę jedzenia" - gdy pracodawca ma okazję wypróbować usługi agencji pracy tymczasowej, to wzrasta też jego skłonność do dalszego zwiększania zakresu współpracy".

Prognoza zatrudnienia tymczasowego w zależności od jego aktualnego wykorzystania, (VI fala, marzec 2010, N=300)

Z ilu pracowników tymczasowych korzysta obecnie Pana(i) firma?Pozytywne nastawienie pracodawców do pracy tymczasowej nie pozostaje bez znaczenia dla całego rynku. Jak pokazują dane Europejskiej Konfederacji Prywatnych Agencji Zatrudnienia Eurociett, im większą swobodę z korzystania z pracy tymczasowej mają pracodawcy, tym lepsza jest kondycja branży. Zarazem kondycja branży opisywana przez poziom bieżącego wykorzystania pracy tymczasowej jest powiązana z ogólną kondycją gospodarczą*. Chcąc zweryfikować te tezy na rynku polskim, Instytut Badawczy Randstad, posługując się danymi Związku Agencji Pracy Tymczasowej dotyczącymi liczby pracowników tymczasowych zatrudnionych w zrzeszonych agencjach**, dokonał porównania trendu zatrudnienia pracowników tymczasowych z trendem zmian produktu krajowego brutto. "Naszej analiza, oczywiście w pewnym zakresie jest niedoskonała ze względu na brak danych dotyczących całego rynku, jednak kierujemy się założeniem, że zrzeszone agencje są poddawane dokładnie tym samym siłom rynkowym, co wszystkie aktywne podmioty. Zbudowane zestawienie pokazuje, że istnieje silna pozytywna korelacja pomiędzy kondycją branży wyrażoną w liczbie pracowników tymczasowych a poziomem PKB" - komentuje Agnieszka Bulik.

Powiązanie PKB i kondycji branży agencji tymczasowej (pod względem liczby pracowników w FTE dla ZAPT), wg GUS i ZAPTDlaczego takie zestawienie ma znaczenie? Ponieważ oznacza, że bieżący poziom wykorzystania pracy tymczasowej może być traktowany jako jeden ze wskaźników do analizy ogólnej sytuacji gospodarki. Biorąc pod uwagę jak bardzo aktualna wiedza o rynku i jego trendach staje się potrzebna w prowadzeniu biznesu, powinniśmy coraz uważniej przyglądać się kondycji pracy tymczasowej" - komentuje Agnieszka Bulik. "Wynikający z naszego badania planowany dalszy wzrost zatrudnienia tymczasowego jest pozytywnym sygnałem dla reszty rynku, że sytuacja naszego kraju będzie w nadchodzących miesiącach się poprawiać" - podsumowuje.Informacje na temat badania

Od listopada 2008 Instytut Badawczy Randstad realizuje cykliczne badania planów pracodawców w kilku

najważniejszych obszarach ich działalności. Pracodawcy pytani są o prognozy w zakresie:

- zmian w zatrudnieniu ogółem w ciągu najbliższych 6 miesięcy

- zmian w wynagrodzeniach pracowników w ciągu najbliższych 6 miesięcy

- zmian w zatrudnieniu pracowników tymczasowych w ciągu najbliższych 6 miesięcy

- dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce oraz oceny czasu trwania kryzysu

Wszystkie badania są przeprowadzane na reprezentatywnej próbie firm ze względu na wielkość firmy, region

i branżę. Liczebność próby wynosi 300 firm. Poprzednie fale badania przeprowadzono w:

- listopadzie 2008

- lutym, maju, wrześniu i listopadzie 2009

- marcu 2010

więcej na temat badań http://www.randstad.pl/rpl/randstad/press-room/researches-reports/

Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX