Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Katarzyna Pawłowska-Salińska
02.04.2012 , aktualizacja: 02.04.2012 16:38
A A A
Wykonywana przez ciebie praca przyczyniła się do pogorszenia stanu twojego zdrowia? Sprawdź, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Bo za choroby zawodowe pracownikowi należy się rekompensata
Od 1 kwietnia wzrosły kwoty odszkodowań związanych z utratą zdrowia w pracy. Jeśli więc straciłeś zdrowie w pracy, należy ci się za to rekompensata. Sprawdź, jak się do tego zabrać. Poniżej odpowiadamy na pytania zadane przez naszych Czytelników.

Codziennie spędzam wiele godzin przy biurku. Od paru lat mam dokuczliwe bóle kręgosłupa. Lekarz twierdzi, że mój stan jest poważny i że powinnam zmienić pracę. Czy mogę się starać o odszkodowanie z powodu choroby zawodowej?

Niestety, nie każde schorzenie, którego przyczyną wydaje nam się charakter pracy lub jej miejsce, może być uznane za chorobę zawodową. Owszem, choroba ma mieć związek z wykonywanymi obowiązkami, ale musi też znajdować się na oficjalnej liście chorób zawodowych (czytaj s. 3). Dlatego bóle kręgosłupa, których w takim spisie nie ma, mogą być rozpatrywane tylko jako choroba parazawodowa i domaganie się odszkodowania za nią jest o wiele trudniejsze.

Od kilku miesięcy mam uporczywy katar. Myślę, że to dlatego, że pracuję w miejscu, gdzie jest dużo pyłu. Widziałam, że alergiczny nieżyt nosa znajduje się na liście chorób zawodowych. Czy wystarczy, że pójdę do lekarza i potem mogę się starać o rentę?

Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Przede wszystkim lista chorób zawodowych bardzo ściśle określa, ile czasu powinny trwać dane schorzenia, żeby zostać uznane za zawodowe. W wypadku alergicznego kataru jest to rok. A więc kilka miesięcy nie wystarczy.

Cierpię na zapalenie spojówek. Wydaje mi się, że może to być choroba zawodowa, tym bardziej że jest w wykazie. Co mam zrobić, żeby dostać odszkodowanie?

Trzeba iść do lekarza. Chory musi otrzymać oficjalną decyzję o tym, że ma chorobę zawodową.

Jak to zrobić?

To wieloetapowa procedura. Najpierw trzeba zgłosić sprawę do właściwego państwowego inspektora sanitarnego albo do inspektora pracy. Zrobić to może pracownik, pracodawca albo lekarz oraz dentysta na specjalnym formularzu określonym w przepisach (DzU nr 132, poz. 1121). W wyjątkowych wypadkach można też zgłosić chorobę telefonicznie (gdy ma bardzo ostry przebieg lub istnieje podejrzenie, że spowodowała śmierć pracownika).

Potem lekarz kieruje chorą osobę na badania i na ich podstawie podejmuje decyzję.

Czy może to być lekarz pierwszego kontaktu?

Nie. O chorobie zawodowej orzekać może tylko lekarz o określonych przepisami kwalifikacjach (medycyna pracy). W dodatku powinien pracować w następujących placówkach:

 • poradnia chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;

 • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych);

 • poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i
 • oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych;

 • jednostki zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja - w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.


 • Od dwóch lat mam pylicę płuc, ale lekarz nie uznał mojej choroby za zawodową. Czy mogę pójść do innego?

  Nie. Ale jeżeli nie zgadzamy się z treścią orzeczenia lekarskiego dotyczącego choroby zawodowej, możemy się odwołać i zażądać ponownego badania. Mamy na to 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Możemy to zrobić za pośrednictwem poradni, która wydała pierwszą opinię.

  Kiedy dostanę decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej na piśmie?

  Gdy lekarz wyda orzeczenie, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji sporządza kartę stwierdzenia choroby zawodowej i przesyła ją do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia państwowy powiatowy (wojewódzki) inspektor sanitarny przesyła: zainteresowanemu pracownikowi, pracodawcy, jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

  Mam stwierdzoną chorobę zawodową. Czy szef powinien mnie przenieść na inne stanowisko, które nie narażałoby mnie na dalsze chorowanie?

  Tak. Jeśli lekarz stwierdzi u pracownika objawy powstawania choroby zawodowej, szef powinien zlecić mu inne obowiązki niż te, które naraziły go na utratę zdrowia. Jeśli to przeniesienie wiąże się z niższą pensją, pracownik ma prawo do najwyżej półrocznego dodatku wyrównawczego do wypłaty.

  Otrzymałam decyzję potwierdzającą, że moja choroba jest zawodowa. Czy to oznacza, że teraz co miesiąc będę dostawać pieniądze z ZUS?

  Jeszcze nie. Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie oznacza automatycznie przyznania świadczeń z tytułu chorób zawodowych. Najpierw ZUS musi przeprowadzić odpowiednią procedurę i wydać decyzję. Wniosek składa się w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć też decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

  Gdy mam chorobę zawodową, dostanę rentę?

  Nie musi to być renta. Jeśli na skutek choroby zawodowej pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie. Jednak uszczerbek musi być stały albo długotrwały. Co to oznacza?

  Stały uszczerbek na zdrowiu to taki, który powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający pół roku. Taki stan może się jednak poprawić.

  Ile mogę dostać?

  Od 1 kwietnia 2012 r. jednorazowe odszkodowania z tytułu choroby zawodowej wzrosły. Wynoszą teraz:

 • 680 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 • 11 898 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

 • 61 191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

 • 30 596 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

 • 61 191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

 • 61 191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

 • 11 898 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

 • 30 596 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.


 • Mam chorobę zawodową. Dostałam jednorazowe odszkodowanie z tytułu utraty zdrowia. Czy mogę się starać o jeszcze inne świadczenia?

  Tak. Po stwierdzeniu przez lekarza choroby zawodowej możesz się jeszcze starać o:

 • zasiłek chorobowy - w wys. 100 proc. twojej pensji (na pół roku, ale można to przedłużyć - nie więcej jednak niż o dalsze trzy miesiące).

 • świadczenie rehabilitacyjne - 100 proc. pensji (maksymalnie na rok).

 • zasiłek wyrównawczy (wyrównuje różnicę, jeśli wynagrodzenie obniżyło się z powodu uszczerbku na zdrowiu).


 • Można też ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku chorobą zawodową, o rentę szkoleniową (jeśli po chorobie nie możemy już pracować w dotychczasowym zawodzie i musimy się przekwalifikować) i rentę rodzinną (przysługuje rodzinie po pracowniku, który zmarł z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej).

  Skomentuj:
  Zaloguj się lub komentuj jako gość

  Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX