Surowe kary za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Bartosz Sendrowicz
25.07.2012 , aktualizacja: 25.07.2012 11:18
A A A
Pikieta na rzecz abolicji dla nielegalnych imigrantów

Pikieta na rzecz abolicji dla nielegalnych imigrantów (Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta)

21 lipca weszły w życie przepisy ustawy" o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP". Eksperci są zgodni, że trzeba zapobiegać zatrudnianiu nielegalnych imigrantów. Podkreślają jednak, że sankcje przewidziane w nowej ustawie są zbyt surowe.
Nowa ustawa dopasowuje przepisy krajowe do unijnych. Według jej zapisów pracodawcy zatrudniający cudzoziemców muszą sprawdzać ich dokumenty pobytowe a także przechowywać kopie przez cały czas świadczenia pracy. Dotyczy to zarówno umowy o pracę, jak i kontraktów cywilnoprawnych, jak zlecenie czy o dzieło. Dokumenty trzeba sprawdzić, zanim cudzoziemiec rozpocznie pracę.

Cudzoziemcy powinni być także zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych. Firmy, w których pracują imigranci mają czas do 4 września, aby uzupełnić akta pracowników o kopię dokumentu uprawniającego ich do pobytu na terenie Polski. Autor ustawy - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że do pobytu w Polsce uprawnia: ważna wiza lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Jeśli w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy okaże się, że pracodawca nie ma tych dokumentów, grożą mu nawet trzy lata więzienia.

To samo grozi właścicielom firm powierzającym nielegalnym imigrantom pracę w warunkach "szczególnego wyzysku"(czyli np. na warunkach gorszych niż osobom zatrudnionym zgodnie z prawem). Nowa ustawa przewiduje też inne sankcje m.in. za: uporczywe powierzanie pracy nielegalnym imigrantom w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy zatrudnianie osoby, która padła ofiarą handlu ludźmi. Pracodawca, który naruszy prawo, nie będzie mógł przez rok ubiegać się o zamówienia publiczne. Sąd będzie mógł np. zakazać dostępu do środków pochodzących z funduszy europejskich, a nawet ich zwrot, jeśli pracodawca takie pozyskał. Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej nielegalnie przebywających cudzoziemców skutkować będzie wykreśleniem przez marszałka województwa z rejestru agencji zatrudnienia.

Zgodnie z nowymi przepisami nielegalny imigrant, któremu pracodawca powierzył pracę, ale nie zapłacił, będzie mógł domagać się zaległego wynagrodzenia przed polskim sądem. W przypadku, gdy niemożliwe będzie ustalenie czasu trwania zatrudnienia i poziomu wynagrodzenia zakłada się, że praca trwała co najmniej trzy miesiące, a cudzoziemiec otrzymywał płacę minimalną.

Co o nowych przepisach sądzą eksperci?

Organizacje zrzeszające pracodawców - Pracodawcy RP i PKPP Lewiatan są jednomyślne: trzeba walczyć z procederem nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, jednak przyjęte sankcje są zbyt surowe. - Już w trakcie prac legislacyjnych wskazywaliśmy, że te kary są zbyt wysokie - mówi Ewelina Pietrzak, ekspert PKPP Lewiatan.

W komentarzu umieszczonym na stronie Pracodawców RP czytamy, że proponowane sankcje są "drakońskie". Zdaniem organizacji takie kary jak zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, pozbawienie dostępu do środków z funduszy europejskich (od roku do 5 lat), a nawet zwrot uzyskanej pomocy mogą doprowadzić wiele firm do bankructwa. Co więcej, jak przekonują eksperci organizacji, przepisy umożliwiające nielegalnym imigrantom dochodzenie określonych roszczeń finansowych przed sądem dają im szerszą ochronę niż polskim pracownikom. W przypadku Polaków nie obowiązuje bowiem domniemanie trzymiesięcznego okresu pracy i określonej wysokości wynagrodzenia.

Ilu nielegalnych imigrantów pracuje w Polsce? Nie wiadomo. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy za pierwszy kwartał 2011 wykazała, że nielegalnie zatrudnionych było ok. 20 tys. osób. Dla porównania - w pierwszej połowie ub.r. w powiatowych urzędach pracy firmy złożyły nieco ponad 160 tys. oświadczeń o zamiarze zatrudniania cudzoziemców. Najczęściej pozwolenie na pracę otrzymują Ukraińcy, Chińczycy i Wietnamczycy.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX